لینک بازی های PS4 استخراج شده با PSX از PSN (پست اول خوانده شود)

SHAYAN1999

کاربر سایت
Sep 19, 2014
1,153
درود
برای پیدا کردن لینک فایلهای اپدیت حتما باید ps4 به نت و psx وصل بشه یا راه دیگه ای هم هست؟
مثلن الان اخرین اپدیت انچارتد4 ریجن 1 میخام... همراه این اپدیتها پچ پرو هم هست یا باید جدا دانلود بشه؟
PS4 PKG Finder
این سایت هست که با زدن کد میتونین اپدیت رو پیدا کنید
مثلا این CUSA01810 مال دویژن هست
 

.M.A.H.

کاربر سایت
Dec 13, 2009
876
نام
مهدي
اپدیت بازی های این هفته ریجن یک و دو

با کد بازی مورد نظرتون پیدا کنید
http://ic.2ee0eb00.03c23d.gs2.sonyc...A02819_00-GRWEMEANORMAL000-A0108-V0100-DP.pkg
http://ic.2ee0eb00.08095f.gs2.sonyc...SA02819_00-GRWEMEANORMAL000-A0108-V0100_0.pkg
http://ic.2ee0eb00.0cf1ba.gs2.sonyc...SA02819_00-GRWEMEANORMAL000-A0108-V0100_1.pkg
http://ic.2ee0eb00.07f917.gs2.sonyc...SA02819_00-GRWEMEANORMAL000-A0108-V0100_2.pkg


http://ic.2ee0eb00.077f8b.gs2.sonyc...A04294_00-WD2FULLGAME00000-A0116-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA04294_00-WD2FULLGAME00000-A0116-V0100_0.pkg
http://ic.2ee0eb00.1021d3.gs2.sonyc...SA04294_00-WD2FULLGAME00000-A0116-V0100_1.pkg
http://ic.2ee0eb00.09e02e.gs2.sonyc...SA04294_00-WD2FULLGAME00000-A0116-V0100_2.pkghttp://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...A05264_00-FHGAMEPS40000002-A0109-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA05264_00-FHGAMEPS40000002-A0109-V0100_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA05264_00-FHGAMEPS40000002-A0109-V0100_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA05264_00-FHGAMEPS40000002-A0109-V0100_2.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA05264_00-FHGAMEPS40000002-A0109-V0100_3.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA05264_00-FHGAMEPS40000002-A0109-V0100_4.pkg


http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...A02387_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02387_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02387_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02387_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_2.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02387_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_3.pkg


http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...A02369_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02369_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02369_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02369_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_2.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02369_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_3.pkghttp://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...A06014_00-PS4TEKKEN7000001-A0104-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...CUSA06014_00-PS4TEKKEN7000001-A0104-V0100.pkghttp://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...A02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_2.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_3.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_4.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_5.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_6.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA02092_00-DOOMEUROPEROWSKU-A0110-V0100_7.pkg


http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...A04099_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA04099_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100_0.pkg
http://ic.2ee0eb00.026563.gs2.sonyc...SA04099_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA04099_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100_2.pkg


http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...CUSA01021_00-HRZ0000000000000-A0131-V0100.pkg


http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...CUSA07319_00-HRZ0000000000000-A0131-V0100.pkg


http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...CUSA07320_00-HRZ0000000000000-A0131-V0100.pkghttp://ic.2ee1c700.1366e8.gs2.sonyc...A02902_00-GRWNCSANORMAL000-A0108-V0100-DP.pkg
http://ic.2ee1c700.12c660.gs2.sonyc...SA02902_00-GRWNCSANORMAL000-A0108-V0100_0.pkg
http://ic.2ee1c700.0cdfc2.gs2.sonyc...SA02902_00-GRWNCSANORMAL000-A0108-V0100_1.pkg
http://ic.2ee1c700.134b58.gs2.sonyc...SA02902_00-GRWNCSANORMAL000-A0108-V0100_2.pkg


http://ic.2ee1c700.082105.gs2.sonyc...A05218_00-FHGAMEPS40000001-A0109-V0100-DP.pkg
http://ic.2ee1c700.102d85.gs2.sonyc...SA05218_00-FHGAMEPS40000001-A0109-V0100_0.pkg
http://ic.2ee1c700.152122.gs2.sonyc...SA05218_00-FHGAMEPS40000001-A0109-V0100_1.pkg
http://ic.2ee1c700.102210.gs2.sonyc...SA05218_00-FHGAMEPS40000001-A0109-V0100_2.pkg
http://ic.2ee1c700.07768e.gs2.sonyc...SA05218_00-FHGAMEPS40000001-A0109-V0100_3.pkg
http://ic.2ee1c700.03d265.gs2.sonyc...SA05218_00-FHGAMEPS40000001-A0109-V0100_4.pkg


http://ic.2ee1c700.13045c.gs2.sonyc...A02429_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100-DP.pkg
http://ic.2ee1c700.05d825.gs2.sonyc...SA02429_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_0.pkg
http://ic.2ee1c700.014f43.gs2.sonyc...SA02429_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_1.pkg
http://ic.2ee1c700.08e251.gs2.sonyc...SA02429_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_2.pkg
http://ic.2ee1c700.1420c4.gs2.sonyc...SA02429_00-BATTLEFIELD01000-A0111-V0100_3.pkg


http://ic.2ee1c700.126074.gs2.sonyc...A02976_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100-DP.pkg
http://ic.2ee1c700.091493.gs2.sonyc...SA02976_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_0.pkg
http://ic.2ee1c700.0a7c2a.gs2.sonyc...SA02976_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_1.pkg
http://ic.2ee1c700.07cb45.gs2.sonyc...SA02976_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_2.pkg
http://ic.2ee1c700.044c47.gs2.sonyc...SA02976_00-HITMANGAME000001-A0129-V0100_3.pkg


http://ic.2ee1c700.14a676.gs2.sonyc...A05972_00-000000000TEKKEN7-A0104-V0100-DP.pkg
http://ic.2ee1c700.13dbcd.gs2.sonyc...CUSA05972_00-000000000TEKKEN7-A0104-V0100.pkg


http://ic.2ee1c700.0eca54.gs2.sonyc...A02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100-DP.pkg
http://ic.2ee1c700.153c6a.gs2.sonyc...SA02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100_0.pkg
http://ic.2ee1c700.0b3d79.gs2.sonyc...SA02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100_1.pkg
http://ic.2ee1c700.0469b9.gs2.sonyc...SA02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100_2.pkg
http://ic.2ee1c700.12366f.gs2.sonyc...SA02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100_3.pkg
http://ic.2ee1c700.12f13a.gs2.sonyc...SA02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100_4.pkg
http://ic.2ee1c700.072174.gs2.sonyc...SA02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100_5.pkg
http://ic.2ee1c700.153ea0.gs2.sonyc...SA02085_00-DOOMNORTHAMERICA-A0110-V0100_6.pkg


http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...A04220_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100-DP.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA04220_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA04220_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.n...SA04220_00-SNIPERELITE40000-A0113-V0100_2.pkg


http://ic.2ee1c700.0c008c.gs2.sonyc...CUSA01967_00-HRZ0000000000000-A0131-V0100.pkg
 

lilipot

کاربر سایت
Mar 31, 2012
103
  • Like
Reactions: VISION484

javad_b76

کاربر سایت
Apr 25, 2014
125
Last edited by a moderator:

m0123456

کاربر سایت
Feb 12, 2017
112
دوستان اخرین اپدیت کشتی کج 17 چنده؟؟ سایت www.orbismodding.com میزنم زده 1.06 ولی سایت p30download اپدیت 1.07 گذاشته!! کدومشون درسته؟

بعضی بازی ها توی orbismodding آپدیتشون قدیمی هست..
خیلی کم
مثلا از 100 تا بازی شاید 2 تا اینطوری باشه تو این سایت..

آپدیت پی سی دانلود هم درسته
 

masgaty

کاربر سایت
Apr 21, 2009
216
نام
سعید
بعضی بازی ها توی orbismodding آپدیتشون قدیمی هست..
خیلی کم
مثلا از 100 تا بازی شاید 2 تا اینطوری باشه تو این سایت..

آپدیت پی سی دانلود هم درسته
ممنون دوست عزیز پس 1.07 درسته
الان واسه رجیون 2 wwe2k17 توی سایت orbismodding همون 1.06 زده جایی ندیدم لینک اپدیت 1.07 برای رجیون 2 گذاشته باشن ممنون میشم از دوستان هر کسی لینک 1.07 رجیون 2 کشنی کج داره بزاره
لینک دانلود بازی need for speed rivals رجیون 2 هم بزارین ممنون میشم
راستی این قسمت سرچ توی انجمن کجا رفته؟!
 

zexo

کاربر سایت
Jan 3, 2012
54
ممنون دوست عزیز پس 1.07 درسته
الان واسه رجیون 2 wwe2k17 توی سایت orbismodding همون 1.06 زده جایی ندیدم لینک اپدیت 1.07 برای رجیون 2 گذاشته باشن ممنون میشم از دوستان هر کسی لینک 1.07 رجیون 2 کشنی کج داره بزاره
لینک دانلود بازی need for speed rivals رجیون 2 هم بزارین ممنون میشم
راستی این قسمت سرچ توی انجمن کجا رفته؟!


داداش اح.......ق نشو

اخریش همون 1.06 هس

این نامردا فقط برا بازدید بیشتر گذاشتن من دانلود کردم ............................... آپدیت 1.05 بود فقط.......
 

کاربرانی که این قسمت را مشاهده می‌کنند

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
or ثبت‌نام سریع از طریق سرویس‌های زیر