کدهای ساده و Game Shark و codebreaker بازیهای Play Station 2 ا

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
دوستان گرامی
در این گفت و گو میتوانید کلکهایی که برای کنسول Play Station 2 ارائه شده را به دوستان دیگری که تمایل به استفاده از این کلکها را دارند بپردازید .
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
کدهای ساده و گیم شارک بازیهای Play Station 2

دوستان گرامی
اگر یک سی دی گیم شارک gameshark داشته باشید اینجا مکان خوبیست برای دریافت کدهای رمز و کلک و راهنمای بازیهای این نوع کنسول .
همچنین این سایت برای دریافت کدهای سی دی codebreaker کدشکن .
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
کلک بازی زیبای Ultimaye Spiderman .

کدها را در صفحه Option قسمت Controller Setup وارد نمائید .
برای باز شدن تمام کاراکترها : راست - پائین - راست -پائین - چپ - بالا - راست .
برای باز شدن کمدیهای مخفی : چپ - چپ - راست - چپ - بالا - چپ - چپ - پائین .
برای باز شدن نقاشیهای مخفی : پائین - پائین - پائین - بالا - پائین - بالا - چپ - چپ .
برای باز شدن تمام وقایع : بالا - راست - پائین - چپ - پائین - بالا -راست - چپ .
لذت ببرید
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
کلک معمولی !

کلک بازی بسیار زیبای
True Crime : New York City
روی نقشه دکمه های L1 وR1 را نگهدارید و سپس دکمه های زیر را بزنید :
برای دست آوردن یک میلیون دلار : مربع - مربع - مثلث - مربع - مثلث - مربع .
برای خسارت وارد نمویدن دو برابر : ضربدر - ضربدر - مربع - ضربدر - ضربدر - ضربدر .
برای سوپر پلیس : مثلث - ضربدر - مثلث - ضربدر - مثلث - مثلث .
برای حالت خیلی آسان : دایره - مربع - ضربدر - ضربدر - مثلث - دایره .
برای تیر بینهایت : دایره - مربع - ضربدر - مربع - مربع - مثلث .
برای پایداری بینهایت : دایره - مربع - ضربدر - مربع - ضربدر - دایره .
برای باز سدن تمام موزیکها : دایره - مربع - دایره - مربع .
برای باز شدن تمام تجهیزات در انبار : مثلث - ضربدر - دیراه - مربع .
برای باز شدن Redman وحشی در مینی گیم : مثلث - ضربدر - ضربدر - ضربدر -دیراه - مثلث - مربع .
لذت ببرید
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
کلک بازی بسیار زیبای Bloody Roar 4 Cheats

Bloody Roar 4 Cheats
Unlock Characters
Get the required number of DNA points to unlock the corresponding characters:​

Kohryu: 30,000
Uranus: 50,000
Dragon Ryoho: 100,000
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
کلک بازی کوسه سفید ( Jaws Unlished )

دوستان گرامی
اینهم رمز بازی بسیار زیبای :
بازی کوسه سفید ( JAWS UNLISHED ) .
Use these codes for Jaws Unleashed on the PlayStation 2
Jaws Unleashed Cheat Codes

Cheats for Jaws Unleashed on the PS2 are activated by entering different
profile names at the beginning of a game
Unlock All Bonuses Cheat
Start a new game and enter shaaark as a profile name to unlock all bonuses
1 Million Points Cheat
Start a new game and enter blooood as a profile name
Unlock Level Select Option
Collect all 45 License Plates in Story mode to unlock the Level Select option

__________________
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
کلک بازی ( L.a.rash )

Mastercode 98323E57 78C2C8BB
Infinite: Nitro's 2816ED40 F8AA7AF1
2816EDD8 6D1B8557
280C77F6 A1426965
280C7715 6F157A0F
Nitro Boost D852BD45 0CA5793E
280CD951 0CA57A65
D852BD45 0CA1793E
280CD951 46A3CD56
(Hold |x+[R2])
Cash 2825C440 1CD1D865

Wanted Status No Stars 280E95AF 6FA77A65
1 Star 280E95AF 6FA77A56
2 Stars 280E95AF 6FA77A71
3 Stars 280E95AF 6FA77A0F
4 Stars 280E95AF 6FA77A6F
5 Stars 280E95AF 6FA77A44
Chose Only One Stars Code

Unlock: All Cars 482523B6 0CA07A56
5963E57B 0CA57A65
All Storey Mode Events 28037FED 6F157A71
2803C6FF 6F157A71
__________________
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
درایور 4 همان Driver: Parallel Lines

اینها کدهای گیم شارک ورژن 4 هستند :
Mastercode
9830DB72 78815AD1
Infinite: Health
2805EF62 642D7A03


Nitro
2834FBCF 0CA57A65
( Ammo ( No Reload
283C605A 0CA57A65
Cash
2874A86D 0C363E9B
متاسفانه هنوز کد کلک معمولی برایش نیامده
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
بازی Black !

CHEATS : CodeBreaker CODE
GAME : BLACK
************************************************** *******************
Enable Code (Must Be On) B4336FA9 4DFEFB79
E1321F23 E670EF0F
BD3CD4F4 0D516E83
99CC7F89 5F9FEC0B

2 Infinite Health 3A74E25F 539B2A94

3 Infinite Health (Alternate) 0D31A80D 1231E0DF
86EAFB66 00330918
BEC4FE10 1E3DC57F
91C1FE11 6932897B
FD20DFF3 21CB6F56

4 Infinite Health Packs A343F2DB 08BE9F0D

5 Infinite Health Packs Usage 8F5A2F85 31FF980F

لذت ببرید
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
CHEATS : Gameshark CODE GAME : Brothers in Arms Earned in Blood

CHEATS : Gameshark CODE
GAME : Brothers in Arms Earned in Blood
************************************************** *******************
Mastercode 760FCAA0 00000000
980CFC74 78A3FFFB

Infinite:Health 284F7164 6F157AB1
284F71E5 845AE466
284F719C 40A57AD3

Ammo 7604B280 00000000
28252A22 6F157A4F
28252A0A 84AC526D
28252A76 40A57A7B
2816ED40 6F967A4F
2816EDD8 F8AA7AF1
2816EDED 6D2D5237
2825C26F 78426965
Unlock:All Extras 760F2EE0 00000000
487E2E40 0CCA7A56
5963E5C2 0CA57A65
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
Game : Jaws Unlished

Use these codes for Jaws Unleashed on the PlayStation 2.

Jaws Unleashed Cheat Codes
Cheats for Jaws Unleashed on the PS2 are activated by entering different
profile names at the beginning of a game.

Unlock All Bonuses Cheat
Start a new game and enter shaaark as a profile name to unlock all bonuses.

1 Million Points Cheat
Start a new game and enter blooood as a profile name.

Unlock Level Select Option
Collect all 45 License Plates in Story mode to unlock the Level Select option.
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
CHEATS : Codebreaker GAME : JAWS UNLISHED

CHEATS : Codebreaker
GAME : JAWS UNLISHED
************************************************** *****************
Enable Code (Must Be On) [Read Note] B4336FA9 4DFEFB79
6709FE2D 659728BD
00B15428 3A1FB88C
AC7B12CB 8E88285E
1 Disable FMV 0FE42FFD 737CA21D
2 Infinite Health 9660C636 9DAD2D31
0754F5CF 35D68137
3 Max Health Meter 1CDA08BF 65998012
AF1D163D 7985DDD9
4 Infinite Health (Alternate) 8F86598C BE3D6099
5 Infinite Hunger 953A6342 C8960A37
28142291 D4F04E01
6 Max Hunger Meter 7F55514E 2053A016
498C137A 4B429ADC
7 Infinite Hunger (Alternate) 453235D6 3240CB67
CEF06E5A 8E685C1E
8 Quick Points Gain 2357FD39 FD70DF70
9 Max Points 17BC29C2 955465C7
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
CHEATS : Gameshark CODE ME : NFS MW Black Edition

Mastercode August 07, 2006
9853F0AF BB34162F
Infinite:
Nitro August 07, 2006
282C9466 46A5EC6A
Speedbreaker August 07, 2006
2823D762 0CA57A65
Cash August 07, 2006
28B03A0C 1CD1A03E
Bounty August 07, 2006
28B1790C 1CD1D865
Have:
All Challenges Unlocked August 07, 2006
2816ED40 F7567AF2
2816EDED 6D2D7A6F
2816EDD0 F8AA7AF1
2816ED0C 0CC6EC72
2831639C 78426965
28310C40 FB2D7A6F
All Challenges Completed August 07, 2006
2816EDD8 F7567A56
(NOTE: Requires Unlock Code Enabled)
Unlock:
All Quick Race Cars August 07, 2006
08B03AD0 0CA57A56
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
CHEATS : Codebreaker GAME : NFS MW

CHEATS : Codebreaker
GAME : NFS MW
************************************************** *****************
Enable Code (Must Be On) [Read Note] B4336FA9 4DFEFB79
87FC61CC DDEA7D79
1DE2E257 0FDCF091
87BB1655 84E553AC
1 Infinite Cash 00BAE7A8 FD8D9D73
2 Max Cash 8CCBA8C9 C2095EAF
3 Have All Blacklist Completed BE056B94 77F5E0A1
4 Max Bounty 8C112BDF 207AE35C
5 Gain $1000000 Per Race 52E1E3AA E417A9B7
962D354B AAE7B1B9
6 Gain $500000 Per Race AF6E790A FD3FA69F
42CDAED4 7E54C707
7 Gain $100000 Per Race C8923040 C4AB6890
FE691639 6D3E8FF5
8 Buying Cars Doesnt Decrease Cash 1B500A0A 34BDE05D
9 Buying Cars Increases Cash DAF49CA3 2920269D
10 Infinite NOS Usage 274CC9A5 709F6744
11 Max Infinite NOS [Note 1] 4F7B883A BFFCE5E6
DB3C365F 9F752471
59B5CA00 D16DD8A2
DF02818C D90E39D8
47ED458F B3786CA1
12 Super NOS Acceleration 5E67F9C2 B529A4B0
E8005ACF 49CDD4BA
13 Ultra NOS Acceleration E6413227 745B5713
E8005ACF 49CDD4BA
14 Infinite Speedbreaker DAABF9EE 0D8ABA8B
15 All Races Only Have 1 Racer 3FEB1062 D3C76188
D9425C5C D9C9E5CE
16 Have Game 100% Completed 615A4184 260E1B4B
EE7158F8 440E2F4D
C7FC1580 49E9A23A
3330F8A2 5D09A623
4B2946EC 14E5BA54
2968F6C9 4ECC9DA7
C1A7E978 6D961EBA
31AF9F73 BFE97CEC
18FAED71 E4A5633F
D233DB7D E7DCF907
D0B0AECA E41B17AF
CF396A9A 4A459BF2
F62F5816 EEF0925D
3C3438B9 A8BFCCEB
BDFBE2D7 37C77945
A13A0475 8A4577C8
B7DA09E2 B1C23095
6C920372 EBFAD548
A34109FC 00C4715F
DFD72F00 EFFB7763
481B9F76 E520C62E
EBEDC97F 896E386A
E1D28DEC E2018272
FF2CEA29 BAC4B2A6
2FC68450 BBC2B57F
4CC92A9F C17DE833
AB30DAE7 0830CC9E
945C9C2B BAA09B36
132A78D5 B527FA0E
ACA0E3C5 19845FFE
F800F2CB ACE66A39
3A3307B1 C0AD17B8
17 Access All Cars (Not Saveable) 93D5E418 F3EF3606
 

bijbij

کاربر سایت
Mar 1, 2007
551
4
نام
بیژن
CHEATS : Gameshark CODE GAME : NFS MW Black Edition

CHEATS : Gameshark CODE
GAME : NFS MW Black Edition
************************************************** ************************
Mastercode
9853F0AF BB34162F
Infinite:
Nitro
282C9466 46A5EC6A
Speedbreaker
2823D762 0CA57A65
Cash
28B0342E 1CD1A03E
Bounty
28B1DE2E 1CD1D865
Have:
All Challenges Unlocked
2816ED40 F7567AF2
2816EDED 6D2D7A6F
2816EDD0 F8AA7AF1
2816ED0C 0CC6EC72
2831639C 78426965
28310C40 FB2D7A6F
All Challenges Completed
2816EDD8 F7567A56
(NOTE: Requires Unlock Code Enabled)
Unlock:
All Quick Race Cars
08B03486 0CA57A56
 

کاربرانی که این گفتگو را مشاهده می‌کنند (کاربران: 0, مهمان: 1)

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟