نرم افزار های Portable

S.A.S

کاربر سایت
Jun 25, 2007
734
نام
سپهر
Winamp Pro 5.572 Build 2830 Portable | 24.55 Mb

دانلود پلير معروف winamp به صورت پورتابل
Nullsoft Winamp Pro is a fast, flexible, high-fidelity media player for Windows. Winamp supports playback of many audio (MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI, etc) and video types (AVI, ASF, MPEG, NSV), custom appearances called skins (supporting both classic Winamp 1.x/2.x skins and Winamp 3 freeform skins), audio visualization and audio effect plug-ins (including two industry dominating visualization plug-ins), an advanced media library, Internet radio and TV support, CD ripping, and CD burning.

Winamp Highlights:
New portable device features - transcoding, new sync options, USB thumbdrive player support, video sync, direct-from-device playback
Faster ripping
Improved AAC and aacPlus encoding
Unicode metadata, filename, and title support
iTunes-compatible gapless playback (MP3/M4A) and encoding (M4A)
Optional 24bit playback
ReplayGain support

Winamp Player Features:
Plays Music and Video Files (aacPlus, MP3, AAC, WMA and more!)
Compatible with Winamp 2 Plug-ins
Full Support for Classic and Modern Skins
Plays Videos (NSV, WMV, and more!)
Powerful Media Library
Browse SHOUTcast Radio and TV Stations
Browse Winamp Music Videos and Songs
Integrated AOL Video Content (News, Sports, Movies and more)
AOL Radio Featuring XM
SHOUTcast Wire (podcast directory)
Predixis MusicMagic (dynamic playlisting)
Bundled Visualizations
Burn CDs (Limited to 2x - 48x in Pro!)
Rips CDs (Limited to 8x aacPlus, AAC, WMA - Unlimited aacPlus, AAC, WMA and MP3 in Pro!)
50 free mp3s from Emusic
Includes Winner of the Internet
Surround Music Project!
Includes an MP3 of 'Mercy Me' by Alkaline Trio
Rip/Encode music into aacPlus, AAC, WMA, or MP3!
Burn CDs up to 48x!

As always Winamp also features:
Now Playing: Discover Artist Songs, Videos, Radio and Photos
iPod Support: Play and manage music on your iPod
AOL Radio Online Service Powered by CBS Radio
Album Art: Retrieve and view Album Art
Expanded Flash video support
Auto-Tag: Automatically update your song information
Media Monitor: Playing the music web just got even better
Remote Media: Access your media remotely
Thousands of skins and plug-ins to make Winamp even better
Free videos, radio stations, MP3 downloads and more

Winamp 5.572
* Improved: [h264.w5s] H.264 decoder optimizations
* Improved: [in_avi/bmp.w5s] Support for RGB bitmap AVI
* Improved: [ml_disc] Support for Disc# in CD Ripping naming convention
* Fixed: Crash when using Alt 3 editor during mldb background scan
* Fixed: EasyMove for classic video window
* Fixed: Spectrum analyzer and beat vis for 32bit PCM files
* Fixed: [bmp.w5s] Memory leaks with BMP AVI codecs (tscc, rle, yuv, rgb)
* Fixed: [D3D] Crash when changing height but not width on back-to-back videos
* Fixed: [gen_tray] Compact mode in Win7 popout tray
* Fixed: [in_avi] Crash on files with missing RIFF header (including 0-byte files)
* Fixed: [in_avi] Crash when ix## seektables aren't where they are supposed to be...
* Fixed: [in_mod] Out of memory error with some older .mod files
* Fixed: [in_mp3] ADTS header unicode/ansi issues (for .aac files)
* Fixed: [ml_impex] UTF-8 writing
* Fixed: [ml_local] Info editor erasing mldb fields not supported by input plugin
* Misc: Further attempts to fix reported elevation/registration issues on Vista and Win7
* Misc: Installer: Only install Gracenote alongside dependent components
* Misc: More general tweaks, improvements, fixes and optimizations
* Misc: Various translation updates (note: French lang pack now updated to 5.57x)
* Updated: [gen_jumpex] JTFE v1.0.7.3
* Updated: libpng 1.4.0
* Updated: libsndfile 1.0.21

Code:
http://hotfile.com/dl/24034386/d59da67/Wa_Pro_v5.572_Build_2830_Portable.rar.html
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Portable WinUtilities 9.31 | 10.4 Mb

نرم افزاری برای مديريت و افزايش سرعت ويندوز شما
امکانات:

 • ريکاور کردن فايل های پاک شده
 • disk cleaner برای پاک کردن فايل های زايد و افزايش حجم درايو
 • مديريت نرم افزار هايی که با بوت شدن ويندوز اجرا ميشوند
 • تقسيم فايل ها به قسمت های کوچکتر
 • حفاظت فايل های exe به وسيله پسورد
 • اصلاح shortcut ها
 • خاموش کردن ويندوز در زمانی معين
WinUtilities is an award winning collection of tools to optimize and speedup your system performance. this suite contains utilities to clean registry, temporary files on your disks, erase your application and internet browser history, cache and cookies. it also supports to defragment your disk drives and improve computer performance and stability. built-in StartUp Cleaner allows you to control startup programs that load automatically with windows, find duplicate files, fix broken shortcuts and uninstall unneeded software. other features include secure file deletion, recycle bin shredding, system maintenance tasks scheduling and undelete deleted files.

Built-in Tools

- Disk Defrag
Defragment your disks and improve computer performance and stability

- File Undelete
Recovers deleted files on NTFS and FAT volumes.

- Disk Cleaner
Cleans disks from information that clogs your system and reduces the performance of your computer.

- Registry Cleaner
Scans the Windows registry and finds incorrect or obsolete information in the Windows Registry.

- Startup Cleaner
Helps you to easily manage program execution at windows startup.

- History Cleaner
Erases all traces of activity on your computer, save spaces and protect your privacy.

- File Splitter
Splits any type of file into smaller pieces and rejoin them to the original file.

- File Shredder
Erases files and make sure that no data thief can get his hands on your sensitive data.

- EXE Protector
Protects any Windows executable file with a secure password.

- Memory Optimizer
Optimizes the Memory Management of Windows. No special configuration is needed, Memory Optimizer will auto configure itself.

- Duplicate Files Finder
Helps you to free disk space by finding and removing duplicate files from your system.

- Shortcuts Fixer
Provides you with an easy way to address the invalid shortcuts and reports back to you so that you can remove it from your system.

- Process Manager
Allows you to check your system's performance and manage the running processes.

- Uninstall Manager
Manages the programs installed on your system and uninstall unneeded software.

- System Information
Shows you the detailed information for your computer hardware and software.

- Registry BackupandRestore
Back up and restore the Windows Registry.

- Registry Search
Searchs the Windows Registry by a specific wildcard. then you can delete or export them.

- BHO Remover
Manages the BHOs that are currently installed.

- Auto Shutdown
Schedules your computer for log off, stand by, hibernate, or shutdown at a specific time.

- Windows Tools
Provides you an easy way to launch the utilities build in Windows.

- System Control
Organizes and manage your Windows Settings

- Task Scheduler
Configures the cleaning tasks that take place automatically.

What's new in WinUtilities v9.31?

* Optimized some moudles for Windows Vista Ultimate 64 bit
* New scanning algorithm in Disk Cleaner module - Faster and more secure!
* New scanning algorithm in Shortcuts Fixer module
* Fix a bug that may cause registration key lost in Windows Vista Ultimate 64 bit

What's new in WinUtilities 9.3?

* Improved compatibility for Windows 7
* Optimized Disk Cleaner for Windows Vista(64 bit) and Windows 7 (64 bit)
* Optimized Shortcuts Fixer for Windows Vista(64 bit) and Windows 7 (64 bit)
* Optimized Registry Cleaner for Windows Vista(64 bit) and Windows 7 (64 bit)
* Optimized File Undelete Tool for Windows Vista(64 bit) and Windows 7 (64 bit)
* Supports Auto-Run option on Windows 7
* Added skin support for Windows 7
* Improved Duplicate File Finder module
* Re-designed module icons

Code:
http://hotfile.com/dl/20550989/68a353b/WinUtilities_9_31_Bilingual_Portable_by_LP.rar.html
 

S.A.S

کاربر سایت
Jun 25, 2007
734
نام
سپهر
Adobe Reader Lite 9.3.1 Portable (RAR) | 37.04 Mb

نرم افزاری که همه آشنايی داريد:biggrin1:
Adobe Reader software is the global standard for electronic document sharing. It is the only PDF file viewer that can open and interact with all PDF documents. Use Adobe Reader to view, search, digitally sign, verify, print, and collaborate on Adobe PDF files. Adobe Reader® software lets you view, print, and search PDF files on a variety of devices and operating systems with faster launch time and real-time zooming and panning. You can use Adobe Reader to read, interact with, and print Portable Document Format (PDF) files generated by such applications as the Adobe Acrobat® family of products, Adobe Photoshop® Album, and more. Acrobat Reader also lets you fill in and submit PDF forms online. And when enabled by Acrobat Professional authors, you can now leverage robust commenting tools and actively participate in document reviews.
With each new release, Adobe continues to add functionality to Adobe® Reader® software, making it an extremely versatile tool capable of viewing, searching, digitally signing, verifying, printing, and collaborating with electronic documents. By distributing this software in a multitude of languages and platforms at no charge, Adobe continues to offer end users the ultimate tool for electronic document sharing.

Features:

• Enhance interaction with PDF Portfolios
PDF Portfolios provide easier navigation when you work with multiple PDF documents and other document types. Portfolios also enable you to work with a collection of materials such as drawings, e-mail messages, spreadsheets, and videos as a single file, which makes distribution, storage, retrieval, and collaboration easy for end users.

• Work with Acrobat.com (beta)

From Reader 9, you can go directly into Acrobat.com (beta), an exciting new set of online services from Adobe, to perform common tasks, such as:
* Create up to five Adobe PDF files
* Share and store documents on the web
* Create and collaborate on a document in Adobe Buzzword®
* Easily share your screen using Adobe ConnectNow

You can also help colleagues, clients, and partners get on the same page at the same time with the ability to conavigate documents. Simply use Acrobat.com services to enable collaboration on a PDF file, and then distribute the PDF file and walk recipients through it in real time by controlling their page view.

As an added convenience, Acrobat.com leverages Adobe AIR™, so you can interact with Acrobat.com from your desktop as well. Acrobat.com on Adobe AIR is a small application that is included with your download of Adobe Reader 9.

• Interact directly with Adobe Flash® software

Adobe Reader can natively display rich media content, enabling a new level of end-user interaction.

• Realize more secure document workflows

Better protect documents, forms, and drawings by leveraging Adobe LiveCycle® ES and Adobe Acrobat® software. Whether you want digital signatures for authenticity and integrity or document rights management for confidentiality, authorization, and accountability, Adobe Reader is the perfect solution.

• Get more done with a simplified user interface

View information more precisely and efficiently with the Adobe Reader user interface. Choose the reading mode to fit more content on the screen or the two-up mode to view page spreads without excess space in the middle. Zoom in, pan over, or leverage the loupe feature to take a closer look.

• Search single or multiple PDF files

Find and retrieve any PDF document or a phrase within a document in a matter of seconds. Search for words in page content, annotations, bookmarks, form fields, or document metadata within any PDF file on a local computer.

• Complete forms online as well as offline

Enable customers to confidently act on information — filling, saving, and electronically submitting forms.

• Leverage CAD and geospatial functionality

CAD designs or geospatial maps that have been converted to PDF offer Adobe Reader users access to CAD features, such as dimensions, or map features, such as longitude and latitude, for powerful collaboration and interaction.

Additional features for IT managers, architects, and developers:

• Enable Multilingual User Interface
Adobe Reader MUI is Adobe's Multilingual User Interface version. This product is capable of installing any combination of supported languages. So, for example, you can install French, German, and Spanish simultaneously, and then have the capability to switch among those languages within Adobe Reader. The user interface changes to the appropriate language on the fly.

• Deploy Adobe Reader using industry-standard tools

Quickly manage and control Reader deployments using the Adobe Customization Wizard, IBM Tivoli, Microsoft Systems Management Server, Windows® Group Policy Objects, or Active Directory. Centrally host Reader using Citrix Metaframe Presentation Server or Microsoft Windows Terminal Server.

• Support extended teams across operating systems

Deliver a reliable experience across operating systems. Reader supports a wide variety of operating systems, including Microsoft, Macintosh, Linux®, and Solaris™.

• Enjoy support for security standards

Reader supports leading security standards, including SOAP/WSDL, XSD, Kerberos, W3C XML digital signatures, 256-bit AES, OASIS WS-Security, HTTP/HTTPS, RSA, XML encryption, and ECMAScript for XML (E4X) in the javascript interpreter. Reader is also NIST PKI test-suite compliant.

• Develop new capabilities

Extend the functionality of Adobe Reader using the Acrobat software development kit (SDK), now available free of charge.

• Leverage accessibility features

Reader helps meet the accessibility requirements mandated by Section 508 of the amended U.S. Rehabilitation Act. Try the Read Out Loud capabilities, or change the reading order of pages or columns after PDF files are tagged to accommodate preferences.

• Support international standards

Reader supports the new ISO Standard 32000 for PDF. Also, Reader continues to support PDF/A, the ISO-approved standard for the long-term preservation of electronic documents; PDF/X (printing); PDF/H; PDF/E (engineering); XMP/RDF; and ODBC.


Code:
rapidshare
http://rapidshare.com/files/354371346/Adobe_Reader_Lite_9.3.1_Portable-triniwarez.com.rar

megaupload[/B] [B]
http://www.megaupload.com/?d=EW75KMUD

hotfile[/B] [B]
http://hotfile.com/dl/29670919/596ab44/Adobe_Reader_Lite_9.3.1_Portable-triniwarez.com.rar.html
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Notepad++ 5.6.7 Final + Portable | 6.03 MB


همون good ol' notepad با امکانات پيشرفته

 • · Syntax Highlighting and Syntax Folding (C, C++, HTML, ASP, Java, Pascal, CSS and more)
 • · User Defined Syntax Highlighting
 • · Auto-completion
 • · Multi-Document
 • · Regular Expression Search/Replace supported
 • · Full Drag ‘N' Drop supported
 • · Zoom in and zoom out
 • · Multi-Language environment supported
 • · Brace and Indent guideline Highlighting
 • · Macro recording and playback
Notepad++ Portable has all the same great features of Notepad++ including support for multiple languages and an extensive plugin system, but there's nothing to install.
Here are some key features of "Notepad plusplus Portable":

· Syntax Highlighting and Syntax Folding (C, C++, HTML, ASP, Java, Pascal, CSS and more)

· User Defined Syntax Highlighting
· Auto-completion
· Multi-Document
· Regular Expression Search/Replace supported
· Full Drag ‘N' Drop supported
· Zoom in and zoom out
· Multi-Language environment supported
· Brace and Indent guideline Highlighting
· Macro recording and playback

Extract on hard disk or USB key and run Notepad++Portable.

If you use as default editor (F4 in Total Commander) edit Notepad++Portable.ini with AllowMultipleInstances=true.
Language fixed by launcher according Windows localisation : Arabic, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, PortugueseBR, Romanian, Russian, SimpChinese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, TradChinese, Turkish, Ukrainian.
Settings saved in Data folder.
Settings of installed Notepad++ should be preserved.

Notepad++ v5.6.7 new features and fixed bugs (from v5.6.6) :

1. Fix "Find in files" crash bug.
2. Focus (switch to) the dirty document while asking to save unsaved document when user close Notepad++.
3. Fix the bug while giving command C:\NppDir>notepad++ (w/o quote), npp try to open file "notepad++".
4. Enlarge regconition of clickable link from "http://" to any URI.
5. Fix the bug while changing the language list in Style Configurator, the "Save and close" button is enabled.

Home Page -
http://notepad-plus.sourceforge.net/


Code:
http://hotfile.com/dl/29696580/a60c007/Notepad_5.6.7_Final_-www.JnsWarez.com.rar.html
OR
http://rapidshare.com/files/354412162/Notepad_5.6.7_Final_-www.JnsWarez.com.rar
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Internet Download Manager 5.18 Build 7 | Portable


Internet Download Manager (IDM) is a tool to increase download speeds by up to 5 times, resume and schedule downloads. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages. Simple graphic user interface makes IDM user friendly and easy to use.Internet Download Manager has a smart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Unlike other download managers and accelerators Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process and reuses available connections without additional connect and login stages to achieve best acceleration performance.

Internet Download Manager supports proxy servers, ftp and http protocols, firewalls, redirects, cookies, authorization, MP3 audio and MPEG video content processing. IDM integrates seamlessly into Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2, and all other popular browsers to automatically handle your downloads. You can also drag and drop files, or use Internet Download Manager from command line. Internet Download Manager can dial your modem at the set time, download the files you want, then hang up or even shut down your computer when it's done.


Size : 7.2 MB
Code:
http://rapidshare.com/files/354264603/IDMv5.18_Build_7_Portable.rar

OR[/B] [B]

http://uploading.com/files/9c5372db/IDMv5.18_Build_7_Portable.rar/[/B] [B]

OR[/B] [B]

http://hotfile.com/dl/29653449/0e56dcf/IDMv5.18_Build_7_Portable.rar.html
 

S.A.S

کاربر سایت
Jun 25, 2007
734
نام
سپهر
Total Audio Converter 3.0.1.87 | Portable

Total Audio Converter 2.6
Ask yourself what is a perfect audio converter for you? Supporting all audio formats? To be handled via command line? The one with built-in audio player and CD ripper? And sure easy-to-use? We have just the one you can dream of - Total Audio Converter.

You have 9 reasons to choose Total Audio Converter (no ad, just facts):

Batch conversion
Either you have one file or a hundred of them it will take you seconds to set the conversion process. Select the files checking checkboxes or just press Select All button.

Widest List Of Audio Formats Supported
Total Audio Converter supports more than 30 audio formats as source formats! You can convert files of almost any type with it. The target formats are WAV, MP3, OGG, WMA, APE, FLAC, MP4, AAC, MPC. Variable Bit Rate (VBR) is also supported. It's not an mp3 converter or ogg converter, it's all formats converter (note the price!). Total Audio Converter works with Vista as well.

Command line
Command line is a great thing to run your converter from within other programs. All command line parameters are described so even a beginner will master them in no time.

Rip CD
This option allows you to rip audio tracks from CD's and convert them to another format at the same time. Quite time saving!

Right-click option
Total Audio Converter integrates into Windows popup menu. Just select the file on your desktop and make a right mouse click. New option - Convert To - will be added to all normal commands.

Built-in audio player
Total Audio Converter has built-in audio player. Now you can play your song before or after the conversion. Sometimes it's the best way to find the difference between formats.

No tech knowledge required
Total Audio Converter was developed to be handy. Intuitive interface makes it easy for everybody to be the master of audio conversions. Wizard of the program will ask you all the necessary questions. If you do not know what bit rate or frequency to choose it will automatically set the most appropriate.

Quality
Total Audio Converter is a high quality product. Those who ever tried any other tool from CoolUtils know that. You can try it out for 30 days for free to believe that. Just hit Download button and get Total Audio Converter for free with no obligations. Make your own opinion about the tool.

Key Features
Converts almost all audio formats
Changes bitrate or frequency
Converts many files in batches
Has a high quality 32 bit converter engine
Has integrated audio CD ripper
Command line
Direct conversion without temporary files
Built-in audio player
Integrates into Windows
Vista compatible

System Requirements:
Windows XP, 2000, ME, 98, Windows NT, Windows Vista

Code:
[URL]http://depositfiles.com/files/3v7hq7xr7[/URL]
[URL="http://uploading.com/files/4TG2PAC3/TotalAudioConverter%203.0.1.87.rar.html"]http://uploading.com/files/4TG2PAC3[/URL]


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Skype Portable 4.1.0.141

دانلود مسنجر skype به صورت پورتابل
We all love something for nothing. With Skype?s software ? by the way, it works seamlessly with your internet connection ? you can chat away with free Skype-to-Skype calls and never worry about cost, time or distance. Share the love and get your friends ? With Skype so you can talk, instant message (IM) or make video calls for nothing.

Code:
[/B] [B]http://hotfile.com/dl/30797414/bd78b2e/SkypePort.4.1.0.141.rar.html[/B][B]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

USB Virus Scan 2.3 | Portable

نرم افزاری برای جلوگيری از ورود ويروس از طريق cooldisk ها
مخصوصا ويروس مزخرف autorun
Support all kinds of external removable media:-
* Pen Drives
* USB Cameras
* USB Flash cards
* USB MP3 players
* USB Audio players
* External hard drives
* Pocket PCs
* Mobile phones
* iPods and Iphones
* Other USB mass storage enabled devices
USB Virus Scan can detect and clean hundreds of usb/autorun viruses and it will block viruses and trojans trying to attack when USB device is inserted. USB Virus Scan provides 100% protection against any malicious programs trying to attack via USB storage(USB drive?USB stick?pen drive?flash drive?flash card?secure digital card?removable storage?portable storage?ipod?media player). Compare USB Virus Scan with other antivirus solutions, you will find out its highlights: USB Virus Scan provides 100% protection against any threats via USB drive, however, the majority of other products are unable even to guarantee 90% protection. USB Virus Scan can detect and clean the usb virus/worm/trojan such as Ravmon,auto.exe in your computer or usb drive,it could solve the problem that unable to open a drive by double clicking. It also removes the leftovers of virus by removing the autorun.inf files and cleaning up your system registry, so you won't see the autoplay item anymore.

Key Features:-
Get control over the use of all usb storage devices
You can set the USB drive status to Read only or Readable/Writable both on the machine, also you can disable usage of any usb storage devices to prevent data leaks across USB flash drives. more information

100% protection against any virus via USB storage
USB Virus Scan uses innovative technology to block any threats via USB drive,any USB drives inserted into computer, USB Virus Scan will automatically scan it and remove threats.There are relatively few products available in shops or on the Internet which can offer even close to 100% protection against any malicious programs via USB drive. The majority of products are unable even to guarantee 60% protection.

Clean usb virus in your infected system
USB Virus Scan can not only block virus spreading thought external removable media, but also has the ability to detect and remove usb virus in your computer. What you need to do is clicking the scan button,and waiting for virus scan to complete.

The best solution to protect offline computer
Other antivirus software should update signature database regularly, and they can not effectively protect offline computer that is not connected to the Internet. When new viruses, worms and other malicious attacks strike, traditional signatures are insufficient. USB Virus Scan uses advanced detection techniques, it doesn't mainly rely on virus signature, so it can protect offline computer from usb virus effectively without updating frequently.

The world's fastest and smallest antivirus software
With USB Virus Scan, it�s not necessary to sacrifice speed for detection and scanning. Compare with other antivirus software and you'll discover that USB Virus Scan installer is just 1 MB. The program utilizes approximately 5 to 8 MB of RAM.

100% compatible with all software
Incompatibility between antivirus programs is an issue. In the vast majority of cases, installing two antivirus programs from different vendors on one machine (for increased protection) is technically impossible, as the two programs will disrupt each other's functioning. However, USB Virus Scan is 100% compatible with all other security products in fully testing, including Norton,Nod32,Bitdefender,Kaspersky,etc.

Easy to use
USB Virus Scan has been specifically designed to perform effectively regardless of the user�s level of computer expertise.
Just install and forget it.

Support all kinds of external removable media:-
* Pen Drives
* USB Cameras
* USB Flash cards
* USB MP3 players
* USB Audio players
* External hard drives
* Pocket PCs
* Mobile phones
* iPods and Iphones
* Other USB mass storage enabled devices

6Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/267033044/USB.Virus.Scan.rar
OR
http://hotfile.com/dl/10176535/52d9491/USB.Virus.Scan.rar.html
 

Predat0r

کاربر سایت
Sep 2, 2009
154
نام
احمدرضا
دوست عزیز آفیس 2007 پورتابل موجوده ؟؟؟ :D
 

Kamran 0098

کاربر سایت
May 6, 2010
8
نام
کامران
من دونبال یک نرم افزارتوپ شبیه ساز بازی می خوام
:biggrin1:
 
آخرین ویرایش:
 • Like
Reactions: Ἁlireza

Ἁlireza

کاربر سایت
Jul 10, 2008
4,274
نام
علیرضا
Counter-Strike 1.6 Portable

http://hotfile.com/dl/24670985/06f19ee/Portable_CS_1.6_abhishekrd.rar.html
 
آخرین ویرایش:

Sayeh

کاربر سایت
Sep 28, 2005
682
نام
سایه
Format Factory 2.30 Portableقبلا از 200 مدل کانورتور برای تبدیل انواع فایلهام استفاده میکردم ولی از وقتی با این نرم افزار آشنا شدم همه کانورتورها رو پاک کردم و فقط از این استفاده میکنم.
همه چیز رو به همه چیز تبدیل میکنه.
- Video vMP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF
- Audio in MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV/FLAC
- Photos in JPG / BMP / PNG / TIF / ICO / GIF / TGA
- DVD to video files, Copy CD to audio files.
- MP4 format files for iPod / iPhone / PSP / BlackBerry
- Source files support RMVBDepositFiles.com

TurboBit.net

SharingMatrix.com
 

Real Madrid 9

کاربر سایت
Jun 10, 2011
4,200
نام
M O E I N
سلام دوستان عزیز بعد این هر نرم افزار پرتابلیکه خواستین همینجا اسمشو بگین تا جایی که بتونم پیدا میکنم براتون همینجا میزارم موفق باشین .
 

payam.as

کاربر سایت
May 1, 2014
31
این پرتابل کردن برنامه ها نرم افزاره خاصی داره؟
 

کاربرانی که این گفتگو را مشاهده می‌کنند (کاربران: 0, مهمان: 1)

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟