war in the north

  1. Isildur

    تاریکی در شمال سرزمین میانه | پیش نمایش The Lord of the Rings: War in the North

    "تاریکی در سرزمین های شمالی رخنه کرده است ، ترس و وحشت از پادشاه تاریکی در شمال ریشه دوانده است و شیاطین یکی پس از دیگری نفوذ Sauron را فزونی می بخشند ، شاید Sauron به قدرت عظیمی در سرزمین هاش شمالی دست یافته باشد اما هنوز قهرمانانی در این سرزمین هستند که Sauron از شنیدن نامشان برخود خواهد لرزید...
Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟