سایبرپانک

  1. m.d.makan

    Multi Platform Nobody Wants to Die

    یک بازی کاراگاهی در فضای سایبرپانک و سبک نوآر. در یک آینده جایگزین و سال 2329 در شهر نیویورک تکنولوژی چنان پیشرفت کرده که بشر به عمر جاودان دست پیدا کرده. به طوری که ذهن و آگاهی بشر قابلیت ذخیره سازی و انتقال به یک کالبد جدید رو پیدا کرده اما به شرطی که بتونید از پس هزینه اشتراکش بر بیاید. ما...
Back
Top