کاربران فعال

 1. 36,770

  Frobary

  Ahh... The wonders of modern medicine, مرد, محل سکونت: Albion
  ارسال ها:
  26,309
  تشکر شده:
  36,770
 2. 29,035

  Sunderland

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Shahin Shahr
  ارسال ها:
  3,180
  تشکر شده:
  29,035
 3. 26,619

  LiFE iS 5TrAnG3

  ⏎千ㄖ尺 乇ᐯ乇尺, مرد, 23, محل سکونت: Iѕƒαнαη
  ارسال ها:
  8,297
  تشکر شده:
  26,619
 4. 21,010

  FUTURE

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Tehran
  ارسال ها:
  2,237
  تشکر شده:
  21,010
 5. 20,453

  Cloud Strife

  Well-Known Member, مرد, 29, محل سکونت: آلانان دژ
  ارسال ها:
  12,232
  تشکر شده:
  20,453
 6. 15,616

  Akiba

  king of the majestic oceans of the world, مرد, 24, محل سکونت: Q8
  ارسال ها:
  13,243
  تشکر شده:
  15,616
 7. 14,323

  Dinosaur

  Well-Known Member, 31
  ارسال ها:
  15,656
  تشکر شده:
  14,323
 8. 14,084

  voldmort

  Well-Known Member, مرد, 30, محل سکونت: DItRoIT CItY
  ارسال ها:
  2,863
  تشکر شده:
  14,084
 9. 13,811

  NaViiDii

  God Of War, مرد, 28, محل سکونت: PlayStation Network
  ارسال ها:
  12,302
  تشکر شده:
  13,811
 10. 12,750

  Safety & Peace

  Я!5Ξ UP, 25, محل سکونت: کرمان
  ارسال ها:
  11,273
  تشکر شده:
  12,750
 11. 12,103

  Romell

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Rain city
  ارسال ها:
  3,468
  تشکر شده:
  12,103
 12. 11,785

  Ali Venom

  Well-Known Member, مرد, 28, محل سکونت: مشهد
  ارسال ها:
  4,144
  تشکر شده:
  11,785
 13. 10,854

  .Amirone

  ゴースト オブ ツシマ, 31
  ارسال ها:
  1,883
  تشکر شده:
  10,854
 14. 10,373

  vaan 2

  Well-Known Member, مرد, 31, محل سکونت: Rabenaster
  ارسال ها:
  5,479
  تشکر شده:
  10,373
 15. 10,295

  Sɯαsƚikα

  April 26 , 2016, مرد, محل سکونت: Inferno
  ارسال ها:
  5,158
  تشکر شده:
  10,295
 16. 9,714

  Dante Never Cry

  The Awakening Dragon, مرد, محل سکونت: Purgatory
  ارسال ها:
  9,331
  تشکر شده:
  9,714
 17. 9,692

  armin_shadow

  A New Era Begins, محل سکونت: شاهي
  ارسال ها:
  2,869
  تشکر شده:
  9,692
 18. 9,088

  Outer Heaven

  January 25, 2019, مرد, محل سکونت: Mother Base
  ارسال ها:
  3,157
  تشکر شده:
  9,088
 19. 9,039

  Kaine

  Kuraudo Sutoraifu, محل سکونت: nibelheim
  ارسال ها:
  9,088
  تشکر شده:
  9,039
 20. 8,825

  NaRiiMaN

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Chaos Realm
  ارسال ها:
  2,357
  تشکر شده:
  8,825