کاربران فعال

 1. 35,509

  Frobary

  Ahh... The wonders of modern medicine, مرد, محل سکونت: Albion
  ارسال ها:
  26,120
  تشکر شده:
  35,509
 2. 28,157

  Sunderland

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Shahin Shahr
  ارسال ها:
  3,079
  تشکر شده:
  28,157
 3. 20,765

  LiFE iS 5TrAnG3

  ⏎千ㄖ尺 乇ᐯ乇尺, مرد, 23, محل سکونت: Iѕƒαнαη
  ارسال ها:
  7,358
  تشکر شده:
  20,765
 4. 20,168

  Cloud Strife

  Well-Known Member, مرد, 29, محل سکونت: آلانان دژ
  ارسال ها:
  12,165
  تشکر شده:
  20,168
 5. 20,140

  FUTURE

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Tehran
  ارسال ها:
  2,154
  تشکر شده:
  20,140
 6. 14,736

  Akiba

  king of the majestic oceans of the world, مرد, 24, محل سکونت: Q8
  ارسال ها:
  13,007
  تشکر شده:
  14,736
 7. 14,001

  Dinosaur

  Well-Known Member, 30
  ارسال ها:
  15,633
  تشکر شده:
  14,001
 8. 13,186

  NaViiDii

  God Of War, مرد, 28, محل سکونت: PlayStation Network
  ارسال ها:
  12,152
  تشکر شده:
  13,186
 9. 12,368

  voldmort

  Well-Known Member, مرد, 30, محل سکونت: DItRoIT CItY
  ارسال ها:
  2,673
  تشکر شده:
  12,368
 10. 11,808

  Safety & Peace

  Я!5Ξ UP, 25, محل سکونت: کرمان
  ارسال ها:
  11,177
  تشکر شده:
  11,808
 11. 11,785

  Romell

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Rain city
  ارسال ها:
  3,379
  تشکر شده:
  11,785
 12. 10,292

  Sɯαsƚikα

  April 26 , 2016, مرد, محل سکونت: Inferno
  ارسال ها:
  5,158
  تشکر شده:
  10,292
 13. 9,862

  vaan 2

  Well-Known Member, مرد, 31, محل سکونت: Rabenaster
  ارسال ها:
  5,300
  تشکر شده:
  9,862
 14. 9,703

  Dante Never Cry

  The Awakening Dragon, مرد, محل سکونت: Purgatory
  ارسال ها:
  9,329
  تشکر شده:
  9,703
 15. 9,212

  armin_shadow

  A New Era Begins, محل سکونت: شاهي
  ارسال ها:
  2,787
  تشکر شده:
  9,212
 16. 9,109

  .Amirone

  ゴースト オブ ツシマ, 31
  ارسال ها:
  1,529
  تشکر شده:
  9,109
 17. 9,035

  Kaine

  Kuraudo Sutoraifu, محل سکونت: nibelheim
  ارسال ها:
  9,088
  تشکر شده:
  9,035
 18. 8,744

  Outer Heaven

  January 25, 2019, مرد, محل سکونت: Mother Base
  ارسال ها:
  3,118
  تشکر شده:
  8,744
 19. 8,587

  NaRiiMaN

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Chaos Realm
  ارسال ها:
  2,337
  تشکر شده:
  8,587
 20. 8,423

  SPRADA

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Witcher 3
  ارسال ها:
  2,647
  تشکر شده:
  8,423