Hitman: Absolution Trophy Guide

Outer Heaven

کاربر سایت
Apr 21, 2011
4,123
HitmanAbsolutionPackArt.jpgدرجه سختی پیش بینی شده برای گرفتن تروفی ها:3/10

زمان لازم برای گرفتن تروفی ها:10-20 ساعت

تعداد تروفی های آفلاین:39====>
f463_platinum.png
1
q3664_trophy_gold.png
2
n75_trophy_silver.png
7
o8819_trophy_bronze.png
29

تعداد تروفی های آنلاین8=====>
n75_trophy_silver.png
5
o8819_trophy_bronze.png
3g29_291.jpg
Top Of Your Game

همه تروفی ها را بگیرید

c476_E84.jpg
Grand Master

100 عدد چلنچ موجود در بازی را به اتمام برسانید

اگر شما در طول چلنچ بمیرید شما چلنج را از دست نخواهید داد و در برخی مواقع به چک چوینت قبلی برمیگردید . متوانید از چلنچ خارج شده و آن را دخیره کنید.
در مجموع 278 چلنج در طول بازی وجود دارد که 19 تای آنها مربوط به جمع آوری مدارک و شواهد است. بیشتر آنها آسان بوده و بعضی از آنها را با بازی کردن نیز میتوانید به دست اورید.
مشکل اساسی موجود در بازی این است که دقیقا به شما از محل و نحوه انجام چلنج ها خبر نمبدهد شما فقط یک سرنخ نامعلوم به دست می آورید و معنای آن را بفهمید . می توانید چلنچ های خود را با زدن دکمهی select و با رفتن به منو و از قسمت چلنچ ها پیشرفت کارتان را مشاهده کنید.

u3394_A42.jpg
Reach for the Stars

50 چلنج را به اتمام برسانید. به تروفی Grand Master مراجعه شود.


d4869_4D2.jpg
The Russian Hare

47 نفر را به طور دقیق با sniper rifle هدشات کنید.

اگر در طول گرفتن این تروفی کشته شده و یا از چک پوینت ها ریستارت کنید آمار شما از هدشات ها ذخیره میشود و همچنین هدشات ها باید دقیق باشند نه هدشات معمولی. برای انجام هدشات دقیق دکمه ی R2 تا نصفه نگه داشته و پس از تنظیم مسیر هدشات دکمه R2 را تا انتها فشار دهید. بهترین مکان برای گرفتن این تروفی مکان های زیر هستند:
1-
Dexters Industries: Factory Compound
2-Absolution: Cemetery Entrance

s5926_07E.jpg
A Taste for the Game
10 چلنج را به اتمام برسانید. به تروفی Grand Master مراجعه شود


a5227_509.jpg
Absolution

رو يكي از سه درجه پروفشنال كه شامل (Hard-Expert-Purist) تموم كنيد


بعضی از گلیچ بودن این تروفی خبر داده اند که اگر برای شما نیز اتفاق افتاد پچ های بازی را پاک کرده و در حالت آفلاین و با یک سیو جدید بازی را شروع کنید.
739_AFD.jpg
Jack of All Trades

تمامی play style های موجود در بازی را جمع آوری کنید

هرگونه ps را که در مرحله اول جمع آوری کرده اید آنها را دوباره و در مرحله های بعدی به دست آورید چرا که جمع آوری ps ها در مرحله اول باعث گلیچ شدن تروفی می شود.
ps هارا میتوانید با انجام کار های خاصی که در طول بازی به شما گفته میشود به دست اورید و در مجموع 20 ps وجود داد:

1-
Needle Pumper

20 نفر را با سرنگ و پشت سر هم بکشید. میتوانید این کار را در مرحله Rosewood
انجام دهید

2-
Undertaker

5 نفر راکشته و آنها را داخل کمد و یا جای دیگری مخفی کنید. در اکثر مرحله ها می توانید ای ps را به دست اورید.

3-
Piano Man

3 نفر را با سیم و پشت سر هم بکشید. یک از مکان های مناسب برا این کار مرحله
Dexter's industries می باشد.

4-
Reaper Man

برای گرفتن این تروفی باید instinct شما حداقل تا نصف پر باشد.در مرحله
The King of Chinatown به pagonda رفته و در حالت instinct به سه نفر شلیک کنید و همه ی آنها باید همزمان بمیرند.

5-Sandman

برای اینکار 3 نفر را به آرامی از پشت گرفته و خفه کنید برای اینکار به آرامی و بدون مسلح بودن به سلاحی به پشت یک نفر نزدیک شده و مربع را فشار داده و سپس پشت سرهم مربع را فشاردهید. یکی از مراحل مناسب برای اینکار مرحله Attack of the Saints می باشد.

6-Dynasty Warrior

5 نفر با کاتانا و پشت سر هم بکشید. تو مرحله Hunter and Hunted يا Blackwater Park میتونین پیدا کنین


7-
Dynamite Harry

چند نفر را به طور همزمان و با مواد منفجره بکشید.

8-
Bartender

5 نفر را در طول یکی از مراحل و با بطری بکشید.

9-
Champion

در مرحله Welcome to hope و هنگامی که در بار هستید دعوایی را با مشت شروع کنید. این کار را تا زمانی انجام دهید تا ps به شما داده شود

10-Berserker

5 نفر را پشت سرهم و با تبر بکشید.

11-
Brutus

5 نفر را پشت سرهم و با چاقو بکشید.

12-
Viking

5نفر را پشت سر هم و با چوب بیسبال بکشید

13-
Tank

حداکثر صدمه را از دشمنان دریافت کنید. میتوانید در هر یک از مراحل اینکار را انجام دهید.

14-
Pitcher

5نفر را پشت سرهم و مخفیانه و با پرتاب اشیای تیز به طرف آنها بکشید. یکی از راحت ترین مرحله ها برای انجام اینکار مرحله
Attack of the Saints میباشد.

15-Spook

بدون اینکه دیده شوید 3 انیمیتد کیل با pistol خود انجام دهید. برای اینکار به آرامی و با کلت خود به پیشت دشمن نزدیک شده و مربع را فشار دهید.

16-
Maestro

5 نفر را با یک گلوله اسنایپر بدون ریلود کردن بکشید.

17-
Jinx

دونفر را به طوری بکشید که کشته شدن آنها به یک تصادف شبیه شود مانند شلیک به باک اتومبیل و یا هرگونه استفاده از محیط.

18-
Glass Cannon

در طول مرحله
Welcome to hope با استفاده از شاتگان پلیس به مردم شلیک کنید تا این ps آزاد شود.

19-
Bank Robber

3 نفر از مردم عادی را با استفاده از دکمه ضربدر گرفته و به انها با مربع ضربه بزنید. این کار را 3 بار پشت سرهم تکرار کنید.


20-Gunslinger

5-10 نفر را با استفاده از
mustang magnumبکشید. میتوانید این اسلحه را در مرحله ی Birdie's gift به دست اورید.


a5_868.jpg
It's All in the Wrist

یک نفر را با پرتاپ تبر بکشید.

x9936_321.jpg
Information is Power

تمامی شواهد موجود در بازی را جمع آوری کنید. باید بر روی درجه سختی نرمال و یا بالاتر بازی کنید
.در مجموع 46 مدرک در بازی وجود دارد ولی مدرک موجود در خیاطی (tailor shop) شمارش نمیشود که میشه 45 تا.مدارک شامل پرونده ها و نوارهای ویدیو میشوند.

A Personal Contract

Evidence 1: Cliffside

The first piece of evidence is found when you first enter the mansion and have to disable the security system. In a shelf just next to the security system is the evidence.

Evidence 2: Mansion Ground Floor

The best way to approach this is to get the chef uniform from the chef in order to get his piece of evidence easier. In the room where you have to kill the security chief is two chairs and a table near where the entrance to the stairs is. On the small table inbetween the chairs is the evidence


The King of Chinatown

Evidence 3: Chinatown Square

This evidence is in the pagoda, right next to where the king is standing. The evidence is on the table next the the coffee cups. You can just walk into the pagoda then pick it up and restart the checkpoint, but it's best to kill the drug dealer and get his disguise.


Terminus

Evidence 4: Terminus Hotel

From where you start the level go into the double doors and loom to your left. There is a reception type area with metal design type windows. Go into the open door that says "Private" where the woman is arguing with somebody on the phone, from here you can access the reception room. Simply walk in and on your right on a table is the evidence.

Evidence 5: Upper Floors

Looking at the door to room 899 take a look to your left and go through the door, now go into the double door that is directly to your right after going through the first door. On the long table in the centre of the room is the evidence.


Run for Your Life

Evidence 6: The Library

In the open area of the library is a statue, surrounding the statue is a desk. Looking head on at the statue, look a tiny bit to the left of the table, the evidence is on the desk.

Evidence 7: Shangri-La

In the area with two police officers and cannabis plants is where the evidence is located. Walk to the other side of the room and then go through the exit to your right. Next to the door you just walked through is a hollow window, the evidence is sitting in that window.

Evidence 8: Train Station

There are two ways to get his. In the video I get it from going through the door to the left of you as soon as you exit the elevator. Don't go through the door that's filled with civilians and the blue flashing lights, instead go right. The evidence is on the L shaped desk in the room filled with police officers. You can't really get this without being detected, just pick it up and run.


Hunter and Hunted

Evidence 9: Courtyard

You start this mission underground. What you want to do is find the way to reach the surface by going up the stairs. Once out in the open there is 3 police cars, the one that is in the middle of the other 2 police cars has the evidence piece on the bonnet.

Evidence 10: The Vixen Club

Facing the main entrance to the vixen club, look to your left and go towards the sign that says "Girls Girls Girls". Climb up the ledge hear and shimmy around until you reach the window, climb in here. The room you are now is where the evidence is located. Directly in front of you from the window you entered on the desk is the evidence.

Evidence 11: Derelict Building

The evidence is located next to the group of police officers. If you feel the need you can just kill them all and pick the evidence up but if you want to sneak around, take the approach I use in the video. From the checkpoint you can activate jump up to the ledge and then climb up to the room above. In this room is a dead stripper, you want to dump her off the edge so the police come and check it out. You can now drop down through the gap in front and you'll land directly on the evidence.

Evidence 12: Convenience Store

You can set off the fireworks but it's not needed. When you're in the store just walk towards the exit. On the right just before you leave is a counter with a till on it, right next to it is the evidence.

Evidence 13: Loading Area

After you leave the shop you'll be in the loading area. There are 4 police officers on the right hand side, go to the door you can see in front of you slightly to the left. On the desk is the evidence.

Evidence 14: Chinese New Year

This area is the same as the 2nd mission, The King of Chinatown. If you can remember that mission, go to where the King's sports car was parked. Go up the small stairs then drop down to the area that wasn't in the 2nd mission. Go around the corner and look at the wooden rubbish that's on the floor in the corner, the evidence is next to it.


Rosewood

Evidence 15: Orphanage Halls

As soon as you climb out of the elevator shaft take the first right and go down the stairs. At the bottom of the stairs go through the door to your left where there are a couple of enemies. The best way to kill them is to either, use the tools lying around to distract them and pick them off one by one or go Rambo and shoot them all. The evidence is located at the front of the C shaped desk.

Evidence 16: Central Heating

Shortly after entering this area you will find the evidence on a concrete block, on the right side of the corridor where the 2 enemies where standing. It is right below the big metal tube in the ceiling.


Evidence 17: Great Balls of Fire

As soon as you start the mission take a right into the toilets. There will be a police officer here doing his business, wait for him to leave. To the left of the urinals is a vent you can access, go through that. In the room on the other side is the evidence. Look at the desk, next to the TV is a cassette player. The evidence is sitting on it.


Birdie's Gift

Evidence 18: Gun Shop

This one is rather tricky to reach if you don't know how to access it. As soon as you start the level, sabotage the electricity on the right hand side to get the guy at the counter to step away. Now grab the keycard from behind the counter and go through the saloon doors, if you're on hard, make sure the staff member isn't standing right behind the door, he will eventually go upstairs. Go through the door at the end of this room to enter the trenches on the firing range, on your right hand side part way up the trench is a bunker, in the bunker is the evidence in a cassette player on the shelf.


Shaving Lenny

Evidence 19: Streets of Hope

This piece of evidence is in the big garage area to the left of where you start. Go into the garage then go up the stairs at the end. There will be a police officer and a mechanic talking to each other, next to them is the evidence on a table.

Evidence 20: Barbershop

When you are in the barbershop and have to assassinate 2 of the cougar gang and pacify Lenny, there is a big TV with an ***** show playing. On top of this TV is the evidence. You can sabotage the electricity so that you can get it easier but it's best to just run in there and pick it up to save time messing around.


Dexter Industries

Evidence 21: Dead End

After you disable the security systems and the backup security systems you have to go through the fire door to proceed with the mission. From the Fire Door go to your right and look at the 3 TVs in the distance. The evidence is located in the cassette player right next to these TVs.

Evidence 22: Old Mill

As soon as you enter the old mill and go up the stairs you will see two guys playing on a video games console. To drive them away from it you can either kill them or sabotage the electricity. The evidence is located on top of the TV.

Evidence 23: Descent

When you get the option to go through the window or move past it, go through the window. Shoot all the guy's here and one of them has a keycard, pick it up and go through the security gate. There is two enemies right by the evidence, shoot them or leave them. The evidence is on the table by those enemies.

Evidence 24: Factory Compound

The best way to get his is kill the man in the suit by the red sports car, then take his disguise. Not a single enemy will see through it. Now you want to go through the entrance to the factory. On the reception desk below the nuke is the evidence.


Death Factory

Evidence 25: Test Facility

You will be tasked will killing the weird man who likes blowing up pigs with mines. Go to the viewing room which you say him in during the cutscene, climb a ladder to reach the higher level. From the button that releases the pigs, turn around and go to the left hand corner desk. The evidence is on this desk by the PC monitor.

Evidence 26: Decontamination

You will see sighs for the showers, keep following these until you reach the shower area. At the exit to the showers where the plastic sheet things are is a small room to your left filled with enemies watching the TV. The evidence is on the small table in front of the sofa.

Evidence 27: R&D

At the very end you will be in a large circular room and have to make your way down to the bottom by taking the path that curves around the edge. Once at the bottom go the the chair on the right with the 3 flat screen monitors by it. Behind these monitors is the evidence.


Fight Night

Evidence 28: Patriot's Hangar

As soon as you start the mission you will see a caravan in the centre with the patriot training and somebody making some food. There will also be enemies as you first come in but if you wait for them to leave or kill them then it shouldn't be a problem. Go behind the caravan and in the back right corner the evidence is on a box.

Evidence 29: The Arena

After fighting Sanchez take a left towards the bar and go through the open door behind the bar. Go up the stairs and then take a right to go onto the catwalk. A door leading to a room with a couple of people in is at the end of the catwalk. The evidence is located by the TV in this room.

Attack of the Saints

Evidence 30: Parking

When you reach the area with the first two saints, look at the bright coloured school bus. To the right of the bus is a light blue SUV. Next to the SUV is a black equipment case, the evidence is on top of this case.

Evidence 31: Reception

This is also on top of a black equipment case. Near the gas pumps there's two black SUVs, in between them is the black case which has the evidence and a shotgun on top off it.

Evidence 32: Cornfield

Near the end of the cornfield is a black SUV and a caravan. In front of the SUV is yet another black equipment case, the evidence is on top of this case.


Skurky's Law

Evidence 33: Courthouse

As soon as the mission starts turn around and exit the courtroom. Looking at the statue head on, look at the door to your left and go through it. As soon as you enter the room the evidence is on the right hand side on a desk but watch out for the police officers.

Evidence 34: Holding Cells

When you reach the door you have to exit, don't go through it yet. Look at the exit door, then to your right. There's a desk with a TV on it, next to the TV is the evidence.

Evidence 35: Prison

Once you open the prison gate by pressing the button you want to head down the stairs. The very first door you see on your right has the evidence in, on a wooden box.


Operation Sledgehammer

Evidence 36: County Jail

When you have to get the Silverballers back the evidence is in this room. Go round to the right after the police officer talking about taking the Silverballers for his son's party, on the other side of the room is a woman talking about a prank call. On the desk here by the a computer monitor is the evidence.

Evidence 37: Outgunned

As soon as you exit the jail you'll see a load of enemies patrolling around and 4 black SUVs. In between the SUVs is a shady looking ambulance, on a black equipment case by the dark ambulance is the evidence.

Evidence 38: Burn

You will reach a massive warehouse room full of smoke and enemies. Make your way towards the exit. Just before you enter a room full of kegs (right by the exit), look to the right. The evidence is on a box to the right of the door to the keg room.

Evidence 39: Hope Fair

When you have to make your way up the street with stalls on either side and in the centre of the road. Continue up the road and look at the group of SUVs on the right. The evidence piece is on a black equipment case in the centre of the SUVs and near a market stall.


Blackwater Park

Evidence 40: Blackwater Park

As soon as you start the level head round to the right to reach garden area and don't go into the house. Keep going all the way round until you see the 3 cars on the left. Head down to the next lower area and you'll see a sedan in the distance at what looks like a security checkpoint to a garage. To the right of the sedan is a small room with 4 TVs and below the TVs, in the machine is the evidence.

Evidence 41: The Penthouse

As soon as you get into the penthouse from the elevator shaft you will see stairs to your right. Don't go up them but instead take the hallway that's to your left. You'll see a second set of stairs directly ahead of you, ignore those too and go into the door next to the Katana. You'll now be in a massive room with a whale skeleton at the end and a Harpoon gun. To the left of the harpoon gun on a sofa is the evidence


Countdown

Evidence 42: Blackwater Roof

This is a tricky one to get, because of the timer and if you get spotted Derek will detonate the bomb. When you reach the roof part by the checkpoint you want to head towards the room which leads to Derek, use instinct and hide by pressing the explosive things to avoid getting spotted. When you reach the room get the keycard on the desk. You now want to go back to where the checkpoint is, there is a double door that needs the keycard. In the room to the right is the evidence.


Absolution

Evidence 43: Cemetery Entrance

From where you start, go down towards the objective. About halfway down the path, you go down some stairs and there's an intersection where the path goes right, left and forward. Between the forward and right path is a stone L shape. On this L shape is the evidence.

Evidence 44: Burnwood Family Tomb

When you first reach this area go down the stairs and take the 2nd left, then go right again when you see the stairs to your right. Go up the stairs and round the corner, you will now see what looks like a broken/weathered tomb. Head down to your right to reach it and on your way you will see a black equipment case with one of those laptops you can hide with. Next to the laptop is the evidence.

Evidence 45: Crematorium

The final piece of evidence is mid way up to the church. What you want to do is eliminate the Praetorians first, then shoot the Trip-Mine that's by the main stairs. You will see a statue in front, look to your right and you'll see a black equipment case. On the case is the evidence. !


o452_1BF.jpg
Thumbs Up

یک CONTARCT را لایک کنید


k5921_E79.jpg
Damage Control

این تروفی را در طول بازی به دست می آورید

w4836_C14.jpg
Set for Life

1 میلیون دلار از CONTRACT ها به دست آورید
نمیتوانید یک کانترکت را تکرار کرده و یا فقط از کانترکت های خودتان استفاده کنید

n2218_DED.jpg
Self-improvement
یک آپگرید بخرید

t2998_7D3.jpg
First Contract
یک کانترکت بسازید کافی است حالت تمرینی ساخت کانترکت را قبول کرده و آن را به پایان برسانید

o7687_269.jpg
Blood Money
حالت تمرینی بازی کردن کانترکت را قبول کرده و آن را به پایان برسانید

i37_6D6.jpg
True Potential

یک تکنیک را آزاد کنید. به طور 100% این تروفی را حین بازی خواهید گرفت.

n436_CC1.jpg
Partners in Crime

یک کانترکت ساخته شده توسط دوست خود را بازی کنید


j5431_860.jpg
Competitive Spirit

پس از اتمام ساخت یا بازی کردن یک کانترکت بر روی گزینه COMPETE کلیک کرده و یک دعوت نامه به دوستانتان بفرستید حتی اگر انها بازی را نداشته باشند این تروفی را خواهید گرفت


l931_096.jpg
Contender

به تروفی Competitive Spirit مراجعه کنید پس از انجام کارهای گفته شده به لیست کانترکت های فرستاده شده رفته و یکی از آنها را لود کنید و در صفحه لودینگ این تروفی را دریافت خواهید کرد.

l84_E46.jpg
One With the Shadows

هنگامی که درجه دشمنان به رنگ نارنجی در می آید تنها کاری که باید انجام دهید از دست آنها فرار کرده تا به حالت عادی برگردند.

p9586_5FE.jpg
Silent Assassin

شما این تروفی را هنگام مبارزه با سانچز در مرحله Fight Night به دست خواهید آورد.

9629_FC5.jpg
Inconspicuous
این تروفی را نمی توانید در قسمت تمرینی مرحله اول به دست آورید.از یک چک پوینت به یک چک پوینت دیگر بدون اینکه دیده شوید بروید.

i7411_B77.jpg
Whoops

در مرحله The King of Chinatown به قسمت بالا و چپ نقشه جایی که نقطه خروجی وجود دارد بروید 2 افسر پلیس را میبینید تنها کاری که لازم است بکنید این است که یک آجر برداشته و آن را به سمت جعبه ها پرتاپ کنید.هنگامی که پلیس به سمت آن میرود به کابل شلیک کرده تا جعبه ها روی سر پلیس بریزد

a3498_D80.jpg
One of the Guys

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

m6585_82C.jpg
Rocksteady

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

e6443_99A.jpg
Under Wraps

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید


m2383_3C5.jpg
Sandman

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

c7675_E1A.jpg
Heavy Burden

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید
e7884_440.jpg
Kingslayer

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

q6855_2FB.jpg
Chamber of Secrets

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

t1282_E54.jpg
Catch a Ride

این ت
روفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

e472_32D.jpg
Forepost


این ت
روفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

s7756_DA5.jpg
All Bark and no Bite

این ت
روفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

l9972_369.jpg
The Bartender Always Knows

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

l343_A48.jpg
Signature Weapons

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

g39_E9C.jpg
Like Stealing Candy From a Baby

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

a5589_87D.jpg
Jailbird

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

h331_355.jpg
Hour of Reckoning

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

e9671_996.jpg
Step Into the Light

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

1536_A2A.jpg
A Personal Contract

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

q492_B1D.jpg
A Heavy Blow

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

e145_CD8.jpg
Faith Can Move Mountains
این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

z438_BE9.jpg
Not Worth It
این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

8744_B4A.jpg
The Killing Fields

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

v6173_D72.jpg
Destroying Something Beautiful

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

r5997_417.jpg
True Form

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید

k349_F91.jpg
The Final Countdown

این تروفی را در هنگام بازی دریافت میکنید
 
آخرین ویرایش:

RADON

کاربر سایت
Dec 3, 2010
236
نام
نیما
کاشکی تو جدولی چیزی میزاشتی که یکم تمیز تر در میومد !
چرا بیشتر تروفی ها عکس ندارند ؟!

در هر صورت گاید خیلی خوبی بود !
 

N.!.M.A

کاربر سایت
Jun 19, 2011
1,663
نام
نیما!
ممنون بسيار جامع و كامل بود
فقط كاش سر تروفي Jack of all trades دوستان رو يكم بيشتر راهنمايي ميكرديد كه مثلا كاتانا رو ميشه تو مرحله Hunter and Hunted يا Blackwater Park پيدا كرد و ...
ي نكته ديگه هم كه فك ميكنم به ويرايش نياز داره تروفي Absolution هست كه نوشتيد بازيو رو درجه professional تموم كنيد ..در اصل بايد ميگفتيد كه بازيو رو يكي از سه درجه پروفشنال كه شامل (Hard-Expert-Purist) تموم كنيد
باز هم متشكر و خسته نباشيد
 
آخرین ویرایش:

ULTIMATE TEAM

True Online Gaming
کاربر سایت
Aug 25, 2010
13,808
نام
مصطفی682سابق
خسته نباشي خوب بود فقط كاش اينقدر كتابي نمينوشتي بنظرم از زبان محاوره كمك ميگرفتي گايدت قابل فهم تر ميشد
 

Outer Heaven

کاربر سایت
Apr 21, 2011
4,123
خسته نباشي خوب بود فقط كاش اينقدر كتابي نمينوشتي بنظرم از زبان محاوره كمك ميگرفتي گايدت قابل فهم تر ميشد

این اولین گایدم بود. حتما تو گاید بعدی سعی میکنم استفاده کنم. ممنون.


ممنون بسيار جامع و كامل بود
فقط كاش سر تروفي Jack of all trades دوستان رو يكم بيشتر راهنمايي ميكرديد كه مثلا كاتانا رو ميشه تو مرحله Hunter and Hunted يا Blackwater Park پيدا كرد و ...
ي نكته ديگه هم كه فك ميكنم به ويرايش نياز داره تروفي Absolution هست كه نوشتيد بازيو رو درجه professional تموم كنيد ..در اصل بايد ميگفتيد كه بازيو رو يكي از سه درجه پروفشنال كه شامل (Hard-Expert-Purist) تموم كنيد
باز هم متشكر و خسته نباشيد

اضافه کردم. ممنون.
 

کاربرانی که این قسمت را مشاهده می‌کنند

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
or ثبت‌نام سریع از طریق سرویس‌های زیر