GDC 2013 Trailers

Loghman

زمان تنها چیزیست که به عدالت بین همه تقسیم شده است
کاربر سایت
Apr 1, 2010
2,596
نام
لقمان
96084660552183581047.jpg

با سلام خدمت دوستان
نمایشگاه GDC در حال حاضر شروع شده، trailerهای زیادی منتشر شده و تقریبا میشه گفت بخاطر همزمان بودن دو نمایشگاه PAX EAST 2013 و GDC 2013 (نمایشگاه PAX EAST 2013 کمی زود تر از GDC 2013 برگزار شد) سایت gamespot اول
گزارشات و trailerهای مربوط به PAX EAST 2013 را منتشر کرد و از اون جایی که نمایشگاه GDC از 27م به بعد برای عموم هست gamespot هم Trilerها رو در این روز منتشر کرده !
همونطور که توی تصویر بالا میبینید نمایشگاه GDC امسال از 25 March شروع و تا 29 March ادامه داره .

باز هم مثل همیشه امیدوارم ندادن پست های بی مورد در این تاپیک را رعایت کنیم و فقط trailerها رو قرار بدیم، مگر در صورتی که trailerی مشکل داشته باشه .
تشکر

51504728287805935994.jpg

HD H.264 MP4 2400.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 2922.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 508.5MB Download


69540624469040827022.jpg

HD H.264 MP4 57.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 26.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.4MB Download82889684147930315296.jpg

HD H.264 MP4 79.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 36.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 9.1MB Download


92133167545104490034.jpg

HD Quicktime 261.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 78.8MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 19.4MB Download


47806120525239998671.jpg

HD H.264 MP4 29.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 27.6MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.7MB Download


---------- نوشته در 05:18 AM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 05:03 AM ارسال شده بود ----------

40584374784536016765.jpg

HD H.264 MP4 187.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 82.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 19.8MB Download


06240214499740790642.jpg

HD H.264 MP4 72.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 55.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 12.9MB Download


86271138606037631993.jpg

HD H.264 MP4 138.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 40.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 8.9MB Download


64521622347319764744.jpg

HD H.264 MP4 258.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 133.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 33.0MB Download


36259054966544114944.jpg

HD Quicktime 208.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 78.2MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 19.6MB Download


80084059072080931376.jpg

HD Quicktime 1039.1MB Download
Hi-Res H.264 MP4 36.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 8.1MB Download


---------- نوشته در 05:30 AM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 05:18 AM ارسال شده بود ----------

15665784115509926694.jpg

HD Quicktime 533.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4 85.6MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 20.7MB Download


51417025555789694830.jpg

HD H.264 MP4 7.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 14.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 3.6MB Download55049067863272366576.jpg

HD Quicktime 409.5MB Download
Hi-Res H.264 MP4 24.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.7MB Download11465336007085190837.jpg

Lo-Res MPEG 137.6MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.8MB Download


61751287260745500519.jpg

HD H.264 MP4 17.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 25.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.1MB Download


---------- نوشته در 05:40 AM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 05:30 AM ارسال شده بود ----------

79278536056437047698.jpg

HD H.264 MP4 51.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 81.2MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 20.3MB Download


93042566021132617782.jpg

HD Quicktime 161.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 17.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 4.1MB Download


94915462536206882482.jpg

HD H.264 MP4 302.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 59.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 15.2MB Download


00097814944858974867.jpg

HD H.264 MP4 17.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 11.6MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 2.5MB Download


---------- نوشته در 05:44 AM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 05:40 AM ارسال شده بود ----------

98214460020710600046.jpg

HD H.264 MP4 6.5MB Download
Hi-Res H.264 MP4 22.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.8MB Download
 

Loghman

زمان تنها چیزیست که به عدالت بین همه تقسیم شده است
کاربر سایت
Apr 1, 2010
2,596
نام
لقمان
02212217573985012363.jpg

HD H.264 MP4 27.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 42.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 10.2MB Download


72502963220287130655.jpg

HD H.264 MP4 114.1MB Download
Hi-Res H.264 MP4 198.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 48.9MB Download


71257682921016117582.jpg

HD H.264 MP4 8.1MB Download
Hi-Res H.264 MP4 34.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 8.3MB Download


38158161240945482201.jpg

HD H.264 MP4 8.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 36.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 8.9MB Download


05588942280277650447.jpg

HD H.264 MP4 10.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 14.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 3.6MB Download


---------- نوشته در 11:03 AM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 10:49 AM ارسال شده بود ----------

88954818171566366880.jpg

HD H.264 MP4 18.4MB Download
Hi-Res H.264 MP4 37.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 8.8MB Download00144371076725411357.jpg

HD H.264 MP4 28.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 39.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 10.0MB Download


62506628712522442567.jpg

HD H.264 MP4 14.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 23.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.1MB Download


42117042541835103936.jpg

HD H.264 MP4 15.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 14.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 3.7MB Download83318538750692419408.jpg

HD H.264 MP4 12.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 21.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.0MB Download54591960037731053508.jpg

Hi-Res H.264 MP4 4.2MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.8MB Download


---------- نوشته در 11:24 AM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 11:03 AM ارسال شده بود ----------

30269605588492966973.jpg

Hi-Res H.264 MP4 3.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.3MB Download


38539533120531880763.jpg

HD H.264 MP4 6.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 27.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.8MB Download


82296564029545724109.jpg

HD H.264 MP4 134.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 137.6MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 35.5MB Download


17235885915665176502.jpg

Hi-Res H.264 MP4 3.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.2MB Download


88215852224140030845.jpg

HD H.264 MP4 69.4MB Download
Hi-Res H.264 MP4 67.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 16.9MB Download


43330023853334041105.jpg

HD Quicktime 385.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4 82.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 20.2MB Download


---------- نوشته در 11:54 AM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 11:24 AM ارسال شده بود ----------

82426536201341284701.jpg

HD Quicktime 61.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 13.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 3.4MB Download


23276114352371661686.jpg

HD Quicktime 82.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 4.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 1.9MB Download


80601556717138383739.jpg

HD H.264 MP4 434.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 131.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 33.0MB Download


02476208068512163916.jpg

HD H.264 MP4 65.1MB Download
Hi-Res H.264 MP4 24.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.8MB Download


00489841424573185456.jpg

HD Quicktime 160.1MB Download
Hi-Res H.264 MP4 37.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 9.1MB Download


---------- نوشته در 12:28 PM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 11:54 AM ارسال شده بود ----------

51662031482251361356.jpg

HD H.264 MP4 24.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 42.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 8.9MB Download20446988162281722413.jpg

HD H.264 MP4 6.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 8.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 2.2MB Download40348676799875844381.jpg

HD H.264 MP4 121.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 137.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 33.8MB Download44535668743345889002.jpg

HD H.264 MP4 142.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4 24.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 4.4MB Download


06031435308957595423.jpg

HD H.264 MP4 17.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 22.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.3MB Download


35274365413239504074.jpg

HD H.264 MP4 337.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 51.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 12.8MB Download


---------- نوشته در 12:46 PM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 12:28 PM ارسال شده بود ----------

01202770558255610582.jpg

HD Quicktime 164.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 51.8MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 12.4MB Download


71939338728586813779.jpg

HD H.264 MP4 59.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4 63.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 15.6MB Download90313979223584348901.jpg

HD Windows Media 263.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 139.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 34.9MB Download


74951918146875189087.jpg

HD H.264 MP4 232.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 100.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 22.2MB Download


78848021101848515523.jpg

HD H.264 MP4 115.5MB Download
Hi-Res H.264 MP4 132.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 32.4MB Download


90292342900707582807.jpg

HD H.264 MP4 19.5MB Download
Hi-Res H.264 MP4 24.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 6.3MB Download


---------- نوشته در 01:19 PM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 12:46 PM ارسال شده بود ----------

90176152200401725223.jpg

کیفیت های متفاوت
با تشکر از GAM3R
HD SD
Download
Download
 
آخرین ویرایش:

NINJѦ

Kill Em With Kindness
کاربر فعال
Jul 11, 2008
3,150
نام
رضـا

98873996034072600359.jpg

HD H.264 MP4 258.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 115.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 28.3MB Download


63877131646267639830.jpg

HD H.264 MP4 258.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 115.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 28.3MB Download


64212324030366021847.jpg

HD H.264 MP4 258.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 115.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 28.3MB Download


39071263352432672219.jpg

HD H.264 MP4 735.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 344.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 54.8MB Download


46932263113976319636.jpg

HD H.264 MP4 1135.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 363.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 89.9MB Download


68266615091888295083.jpg

HD H.264 MP4 14.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 22.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.4MB Download


02024420760992665427.jpg

HD H.264 MP4 1461.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 977.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 238.9MB Download


41160183920682498529.jpg

HD H.264 MP4 2598.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 1629.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 399.9MB Download
 

NINJѦ

Kill Em With Kindness
کاربر فعال
Jul 11, 2008
3,150
نام
رضـا

04650650250284861204.jpg

HD H.264 MP4 7.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 17.2MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 3.4MB Download


40758390481867141995.jpg

HD H.264 MP4 86.2MB Download
Hi-Res H.264 MP4 98.2MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 25.1MB Download


03545488015686324333.jpg

HD H.264 MP4 25.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 43.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 10.7MB Download


88595025156638187741.jpg

HD H.264 MP4 28.5MB Download
Hi-Res H.264 MP4 41.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 9.9MB Download


71829940444188277480.jpg

HD H.264 MP4 41.1MB Download
Hi-Res H.264 MP4 44.6MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 10.9MB Download


91112953245050983036.jpg

HD H.264 MP4 245.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 203.8MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 36.6MB Download


86387441416304772706.jpg

HD H.264 MP4 260.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 47.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 11.6MB Download


 

Loghman

زمان تنها چیزیست که به عدالت بین همه تقسیم شده است
کاربر سایت
Apr 1, 2010
2,596
نام
لقمان
لینک دانلود رسمی از gameplay MGS V هم اومده که با کیفیت های متفاوت میتونید دانلود کنید

36456532654701188968.jpg

HD H.264 MP4 363.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4 153.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 37.0MB Download
 

Loghman

زمان تنها چیزیست که به عدالت بین همه تقسیم شده است
کاربر سایت
Apr 1, 2010
2,596
نام
لقمان
07638636420806431249.jpg

HD H.264 MP4 187.8MB Download
Hi-Res H.264 MP4 88.8MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 22.6MB Download


65794400177011227102.jpg

HD H.264 MP4 30.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4 31.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 7.6MB Download


06839607908013068377.jpg

HD H.264 MP4 1244.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 540.8MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 58.4MB Download


04236569508988190289.jpg

HD H.264 MP4 76.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 45.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 11.2MB Download


21683654508494942261.jpg

HD Quicktime 134.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4 23.2MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 5.5MB Download


81149450306446437245.jpg

HD H.264 MP4 695.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 209.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 52.6MB Download


---------- نوشته در 03:28 PM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 02:59 PM ارسال شده بود ----------

77200563141329198147.jpg

HD H.264 MP4 1576.1MB Download
Hi-Res H.264 MP4 704.2MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 157.5MB Download


55422319923800967468.jpg

HD H.264 MP4 450.5MB Download
Hi-Res H.264 MP4 189.8MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 48.1MB Download


94854368347365354359.jpg

HD H.264 MP4 273.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4 274.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 44.7MB Download


39920366922574429896.jpg

HD H.264 MP4 6.4MB Download
Hi-Res H.264 MP4 10.0MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 2.5MB Download


49162838015023049112.jpg

HD H.264 MP4 48.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4 49.8MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 12.2MB Download


52129128004163161074.jpg

HD H.264 MP4 827.6MB Download
Hi-Res H.264 MP4 281.6MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 71.1MB Download


61187141542120649756.jpg

HD H.264 MP4 593.0MB Download
Hi-Res H.264 MP4 577.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP 145.2MB Download
 

FLAWL3SS

کاربر سایت
Mar 19, 2012
1,536
نام
علی
85303312039430980183.jpgHD H.264 MP42211.7MB Download
Hi-Res H.264 MP41315.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP240.7MB Download

71478933212822565832.jpg


HD H.264 MP4345.3MB Download
Hi-Res H.264 MP4146.4MB Download
Lo-Res IPOD / PSP36.7MB Download

87084030010170989742.jpg


HD H.264 MP4118.9MB Download
Hi-Res H.264 MP4116.9MB Download
Lo-Res IPOD / PSP32.3MB Download

65588397870276194891.jpg


HD H.264 MP463.7MB Download
Hi-Res H.264 MP473.3MB Download
Lo-Res IPOD / PSP15.5MB Download

92678460377464848578.jpg


HD H.264 MP42948.5MB Download
Hi-Res H.264 MP41306.5MB Download
Lo-Res IPOD / PSP226.1MB Download


16384477358137292365.jpg


HD H.264 MP4707.7MB Download
Hi-Res H.264 MP4358.7MB Download
Lo-Res IPOD / PSP87.7MB Download 

کاربرانی که این قسمت را مشاهده می‌کنند

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
or ثبت‌نام سریع از طریق سرویس‌های زیر