معرفی شخصیت Raiden

Morteza

Temptation Resisted
گرافیست سایت
Mar 11, 2009
2,939
نام
مرتضی
Raiden
Rayden-mk2-fix.gif


ریــدن، شخصیت افســانه ای از سری بازی فایتینگ
Mortal Kombat میباشد که برای اولین بار در سال 1992 در سری اول مورتـــال، حضور خود را، تثبیت کرد. صدا گذاری این شخصیت در طول این ســـری به عهده Jon Hey, Clancy Brown, Carlos Pesina و Richard Epca بوده است. حرکات و عکس العمـــل های فیزیکی وی در بازی، الگــــو برداری شده از Carlos Pesina صدا گذار، میباشد. ریدن علاوه بر این که در دنیـــای بازی حضور داشته، توانسته در دنیای سینمـــــا نیز، حضوری پر رنگ داشته باشد. ریدن برای اولین بار در MK ، به بازیگریChristopher Lambert توانست، یک کارکتر سینمایی نیز، تلقی بشود.

Michael Garvey, James Remar
و Jeffrey Meek دیگر هنرمنــدان نقش ریدن در دنیای هالیوود، میباشند. وی در تمام سری مورتال، تبار و ریشه ای بهشتی داشته و شخصیتی مثبت به شمار میرود. سبک مبارزه ریدن، Nan Chuan و Jujutsu بوده که در این سری از سلاح هایی نیز استفاده کرده است. Warhammerو Staff عصـــای خویش، ســـلاح های ریدن به شمار می روند. ریدن، خدای رجزخوان کائنات مورتال کامبت ، همیشه محافظ قلمرو زمین بوده است. قابلیت های خارق العاده و ماوراء الطبیعی وی، همانند Teleport ، کنترل محیط با قدرت Lighting خود و پرواز، توانایی دستور دهی و فرماندهی به وی را داده است. ریدن شخصیتی جاودانــــگی دارد و هرگز از بین نخـــواهد رفت. هیچ کس توانـــایی کشتن ریدن را نخواهد داشت. ریدن هر کس را که بخواهد به قلمرو وی یعنی زمین، اهانتی بکند، از بین خواهد برد. وقتی که قلمرو زمین جوان بود، در اختیار خدای ارشد و بد ذات Shinnok بوده است. ریدن به مبارزه با شینوک پرداخت و او را به دنیای اسفل، یا همان Netherealm فرستـــاد. شینوک، چهــــار خدای دیگر را در اختیـــــار خود داشت تا قلمرو زمین را از بین ببرد.

Saurian
و Zaterra دو خدای اصلی وی بوده که در تمام جنگ های به کمک شینوک می آمدند. ریدن پس از شکست دادن شینوک و فرستادن وی به دنیای اسفل، چهار خدای باد، آتش، زمین و آب را جـــایگزین چهار خدای شرور قبلی کرد. در نسخه اول این ســـری، ریدن برای کامل کردن تورنمنت مورتــــال کومبات، توســـط Shaung Tesung دعوت شد.در این تورنمنت ریدن در گروه انسان ها قرار داشت تا در برابر دیگر گروه ها مقابله کند. در نسخه دوم سری مورتال کومبات، ریدن از بالا دست و ارتفاع های بالا، به مشاهده اتفــــاقــــات مخفی و آشکـــار جاری مینگرد. ریدن نیت های خبیث و بی رحمانه Shao Kahn را بر ملا میکرد. او اغلب دو شاگرد خود Liu Kang و Kung Lao در شائولین را، از خطرهای شائو کان در تورنمنت، آگـــاه میکرد و به تنهایی در دنیای خارجی (اسفل) سفر می کرد و خود را به مخاطــــره می انداخت. در نسخه شمـــاره سه، شائو کان برای شکست ریدن و سلب قلمرو، سردسته هـــا و بدذات های خود را به سمت زمین می فرستاد که ریدن توسط Kung Lao و دیگر شـــاگردانش از زمین محافظت میکند.

Sub-Zero
ــی ارشد که در خدمت شینوک بود، موظف به ربودن زیور طلسم خدای خود شینوک بوده. این امر در میلیون ها سال بعد برای Quan Chi اتفاق افتاد. ریدن پس از مطلع شدن از سرقت زیور، به سرعت دست به کار شده و جنگجوی ارشد دیگر خود Lin Kuei را به سوی Netherealm میفرستد. او باید این بار بجای ریدن بار دیگر از نجات دادن شینوک توسط زیور طلسم خود جلوگیری کند. ریدن توانایی جنگیدن در دنیای اسفل را ندارد، زیرا او تمام قدرت خود را از دست خواهد داد Sub-Zero نیز از طرفی برای رفع تهدید شینوک ، جان خود را به خطر انداخته و هر طور شده به بازگرداندن زیور تلاش خواهد کرد. پس از آن خیــانتی که شانگ تسونگ کرد و به تبعه آن قساوت شاو کان، جنگجویان دنیای اسفل، در تورنمنت برگزار شده توسط تسوگ پیروز شده و تمامی جنگجویان ریدن کشته شدند. حال ریدن برای حفـــاظت از ارواح جنگجویان خود، باید بسیار تلاش کند، زیرا کان موفق به رسیدن به قلمرو آنها شده و بار دیگر ملکه Sindel را زنده کـــرد. سیندل ســــالها قبل خود کشی کرده بود و توسط رستاخیزش در زمین بواسطه Shadow Priest های کان، این اجازه رو کان داشت که بار دیگر بدون کمک قوانین مورتال به Earthrealm وارد بشود و سیندل را پس بگیـــرد.
Pesina_raiden.png
Raiden در MK II

ریدن به دلیل تعهدی که داده، باید از زمین مواظبت بکند، اما او نمیتواند بین دو قلمرو زمین و دنیای خارج مبارزه کند. او مجبور به استفــــاده از قدرت الهی خود شده و بار دیگر Liu Kang را به جنگ با کان فرستــــاد. بار دیگر ریدن به عنوان محافظ زمین تلقی شد، که تنها عامل آن شکست کان توسط کانگ بود.بار دیگر ریدن و جنگویـــان وی به جنگی وحشیانه دیگر با شینوک و خدایان او درگیر شدند. شینوک بار دیگر توانست خود را رهــــا کند. شینوک بسیــــاری از خدایان زمین را کشت و خشم ریدن را از قبل، بیشتر کرد. در این بین ریدن جای خود را به عنوان مراقب زمین به Fujin داد. دلیل این کار نیز بعد ها مشخص شد. ریدن به عنوان خدای ارشد، اجازه دخالت در امور شانگ تسونگ و کوان چی را نداشت. این دو با نقشه خود، لیو کـــانگ را کشته و ریدن ناتوان در انجام کاری بود. او به همین سبب بود که از ارشدی خود یا همان قدرت آسمانی بکنار رفت. خدایـــان طبق قوانین، در صورتی که ارشد باشند، نباید دخالت کنند و فقط باید مجری و ناظر باشند مگر اینکه کسی به قوانین کهن مورتال تعدی بکند. ریدن جنگجویان فانی خود را جمع آوری کرد و به سراغ جنگ با قبیله های وحشی تسونگ و کوان رفت تا آنهـــا را شکست بدهد اما فایده ای نداشت و ارتش او نابود شد. ورود Onaga به مجلس تسونگ و کوان بود و دستیاری شرور و خطرنـــاک به حســاب می آمد و نگرانی ریدن را زیاد کرد.

ریدن بهمراه جنگجویان خودش به سوی DA رفتند. اما در این بین تمامی دوستـــان و جنگجویان ریدن کشته شدند. ناچار به تنهایی به جنگ تسونگ و کوان میرود. ریدن توانـــایی مقابـــــله با هر دو را نداشت، و در این بین او بود که شکست خورد. پس از آن تسونگ و کوان به جان همدیگر افتادند تا اینکه اوناگا وارد محوطه شد. همه میدانستند که او خدای جهـــــان خارجی و Dragon King میباشد. نهایتا هر سه به جان اوناگا می افتند. او محور خدایی خود که بهمراه نور بود توسط از جان گذشتگی خود به سوی اوناگا پرتاب کرد و خود را کشت. اما باز هم تاثیری روی اوناگا نداشت. انفجاری حجیم و بزرگ. محوطه کاملا تخریب شد اما هیچ گونه صدمه ای به اوناگا نرسید. تمام این قدرت توســـط Shujinko گول خورده به اوناگا توســـط Kamidogu اعطا شده بود. با این قدرت، اتحاد خدایان برای نابودی دنیا قوی تر میشود. ریدن در معبد خود دوباره زنده میشود اما کمی دیوانه بنظر میرسد. او برای نجات EarthRealm هر کاری خواهد کرد. بار دیگر ریدن به دنبال کانگ میرود. اما کانگ قبلا توســط تســانگ به قتل رسیده بود. ریدن به روی قبر او رفته و جنازه او را به Houan بخش باستانی ساحران میبرد.ساحران با استفاده از طلسم و جادو بدن تکه تکه شده کانگ را به هم دوخته و به بدن بی جان او، حیاطی تازه بخشیده و به نوعی Undead تلقی میشد. در نسخه آرمــاگدون لیو کانگ داستان را دنبـــال خواهد کرد. با توجه به تیزر پایانی آرماگدون میتوان به موفقیت دیگر ریدن پی برد که تمامـــی تهدیدها را از بین برده و توانسته قلـــمرو خود را پاک سازی کند.

حرکات ویژه

Teleport
با این حرکت ویژه خود توانایی ناپدید شدن و ظاهر شدن در کنار حریف خود را دارد.

Electricity
ریدن یک نوار مستقیم برقی معلق به سمت حرف خود پرتاب میکند و دشمن خود را به لرزه در میاورد.

Torpedo
به موجب این حرکت، ریدن به صورت افقی به پرواز درآمده و با سرعت و قدرت تمام حریف را به دیوار میکوبد. همچنین این حرکت را در حین پرواز نیز میتواند انجام بدهد.

Shocker
گرفتن حریف و سیخ کردن تمامی موهای بدن او از دیگر قدرت های وی به حساب می آید. هر کسی که مزدیم ریدن بشود او را گرفته و شوکهای الکتریسیته به بدن او وارد میکند.

Reverse Electricity
همان نوار برقی معلق بوده که برای دور زدن حریف از پشت سر به سوی او فرستاده میشود.بخش آخر با لو کنگ و پایان آرماگدون و غیره هنوز درcanon و داستان رسمی مشخص نشدن و تا آمدن MK9 و تایید در بخش معرفی آن بازی، پایان و داستان فرضی حساب می آیند.
 
آخرین ویرایش:

Cloud Strife

کاربر سایت
Nov 13, 2006
13,848
نام
ماکان
خیلی عالی بود مرتضی!:love:

منتظر معرفی شخصیت هایی بعدی هستیم!!:biggrin1:
 

Evil

||| ǝʌıןɐ ןןıʇs ɯ,ı |||
کاربر سایت
Oct 2, 2005
811
نام
هادی
ممنون مرتضی جان... عالی بود.
منتظر معرفی شخصیت های بعدی هستیم!!:biggrin1:
 

Morteza

Temptation Resisted
گرافیست سایت
Mar 11, 2009
2,939
نام
مرتضی
ممنون که دوستان با این تشکرها روحیه به ما میدن مخصوصا مدیر گالری رو عشقه!:love:
 

کاربرانی که این گفتگو را مشاهده می‌کنند (کاربران: 0, مهمان: 1)

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟