لینک های استخراجی بازی های رایگان و دمو xbox (لطفا از قراردادن لینک های نامرتبط خوداری کنید )

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
Enlisted (رایگان )

http://assets1.xboxlive.com/15/b82cb9be-61e1-4967-b4c9-c023d3b32913/0e3d8c8b-8f9f-4a37-86a7-9099d1fd3760/0.2.1.2.ffecb55a-7835-4f3f-80a1-a6b194418a0b/GaijinDistributionKft.EnlistedXboxOne_0.2.1.2_neutral__b4dq0bbj0gjtp_x.xvc

نام فایل برای انتقال دیتا : 0e3d8c8b-8f9f-4a37-86a7-9099d1fd3760

بروز رسانی : 0.2.1.2

حجم بازی : 20.75 گیگ

تاریخ انتشار : 4/8/2021
 

Attachments

 • Enlisted.PNG
  Enlisted.PNG
  189.2 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
Destiny2

http://assets1.xboxlive.com/7/06e55291-0c4f-48d7-9715-5e0c3e189383/0c57204f-f4f0-4bf6-b119-b7afc231994d/0.1.32227.0.b6abd468-3ba1-4e87-aa44-d8682b9cf431/Destiny2_0.1.32227.0_neutral__z7wx9v9k22rmg

نام فایل برای انتقال دیتا : 0c57204f-f4f0-4bf6-b119-b7afc231994d

بروز رسانی : 0.1.32227.0

حجم بازی : 83.92 گیگ

تاریخ انتشار :
 

Attachments

 • image_2021-10-12_172921.png
  image_2021-10-12_172921.png
  237.3 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
Apex

http://assets1.xboxlive.com/Z/8caa7c8d-5d2b-4e1d-845c-555652ac2529/3741db6d-f2a6-4e5b-99d8-fe22819dffa3/1.1.7.1.307833db-ae73-425d-9678-87fefeed19eb/Apex_1.1.7.1_x64__zwks512sysnyr

نام فایل برای انتقال دیتا : 3741db6d-f2a6-4e5b-99d8-fe22819dffa3

بروز رسانی : 1.1.7.1

حجم بازی : 120.68 گیگ

تاریخ انتشار : February 4, 2019
 

Attachments

 • image_2021-10-12_175711.png
  image_2021-10-12_175711.png
  372.7 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
Fortnite

http://assets1.xboxlive.com/11/c48bd67b-cd10-4dfc-8827-ac2450ef4d24/4a617fcb-3c09-4ac5-9c4c-dc46b5263876/1.0.1774.5267.31626af2-c8ee-499b-a482-414a24bb0505/436609B6.FortniteClient_1.0.1774.5267_neutral__9ncxwbgmmv7m8_x.xvc

نام فایل برای انتقال دیتا : 4a617fcb-3c09-4ac5-9c4c-dc46b5263876

بروز رسانی : 1.0.1774.5267

حجم بازی : 35.35 گیگ

تاریخ انتشار : July 21, 2017
 

Attachments

 • Fortnite.PNG
  Fortnite.PNG
  410.8 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
Rocket League

http://assets1.xboxlive.com/3/8e0d7c69-304e-44a6-953d-2121bd1ec8fc/d4a06cee-d1f5-4eb1-b6df-000976933a9d/1.1.0.6.c1f91d10-58ca-47f9-a30c-9ae0bbf90014/RocketLeague_1.1.0.6_neutral__c7ezv2ggf5q78

نام فایل برای انتقال دیتا : d4a06cee-d1f5-4eb1-b6df-000976933a9d

بروز رسانی : 1.1.0.6

حجم بازی : 27.56 گیگ

تاریخ انتشار : 2/17/2016
 

Attachments

 • Rocket League.PNG
  Rocket League.PNG
  199.9 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
PES2022

http://assets1.xboxlive.com/11/0e8ea4aa-36fa-4e61-84e3-cf09a999e6d7/77f83a27-f4ae-496e-b1b5-bb318de3c718/1.0.0.1.294241cd-d9a3-41b8-aa1c-65486694ec02/KonamiDigitalEntertainmen.PES2022_1.0.0.1_neutral__168atcksx2mfc_x.xvc

نام فایل برای انتقال دیتا : 77f83a27-f4ae-496e-b1b5-bb318de3c718

بروز رسانی : 1.0.0.1 (6 آبان آپدیت جدید منتشر میشه )

حجم بازی : 34.79 گیگ

تاریخ انتشار : 9/30/2021
 

Attachments

 • pes 22.PNG
  pes 22.PNG
  160.6 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
Neverwinter

http://assets1.xboxlive.com/15/1a30f231-44e9-4faf-9791-1d74fe1729d8/ddc3b5da-cc5d-443b-a2c2-5551fdd2259d/131.2021.906.13.0da5a662-01a3-4c9a-9519-ae7397e998f2/Neverwinter_131.2021.906.13_x64__ywfq272g70178

نام فایل برای انتقال دیتا : ddc3b5da-cc5d-443b-a2c2-5551fdd2259d

بروز رسانی : 131.2021.906.13 دوشنبه 26 مهر

حجم بازی : 30.19 گیگ

تاریخ انتشار : 3/31/2015
 

Attachments

 • Neverwinter.PNG
  Neverwinter.PNG
  190.2 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
it takes two

http://assets1.xboxlive.com/Z/19f96556-2c12-4fb1-8c89-e1fe5272dad8/8cb82994-85e5-4b7a-bead-40976c34f2d9/1.0.1.251.b0af749e-5a3e-4bf7-ac96-44ea170a1382/ElectronicArtsMobile.Nuts-WorkingTitle_1.0.1.251_neutral__q5ha1ztykcgvj_x.xvc

نام فایل برای انتقال دیتا : 8cb82994-85e5-4b7a-bead-40976c34f2d9

بروز رسانی : 1.0.1.251 دوشنبه 26 مهر

حجم بازی : 28.68 گیگ

تاریخ انتشار : 3/26/2021
 

Attachments

 • It Takes Two - Friend's.PNG
  It Takes Two - Friend's.PNG
  205 KB · مشاهده: 0
آخرین ویرایش:

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
WarThunder

http://assets1.xboxlive.com/14/89ef3729-896c-4763-a385-5f775f6f9d2f/87bb557c-990e-40fd-9631-9b91e1d0bb7b/2.9.0.94.e57cff3f-4ed5-4e8d-a150-e25c7016ed78/WarThunder_2.9.0.94_x64__67pv1yntem7kr

نام فایل برای انتقال دیتا : 87bb557c-990e-40fd-9631-9b91e1d0bb7b

بروز رسانی : 2.9.0.94 دوشنبه 26 مهر

حجم بازی : 36.38 گیگ

تاریخ انتشار : 10/23/2018
 

Attachments

 • War Thunder.PNG
  War Thunder.PNG
  191.7 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
warframe

http://assets1.xboxlive.com/10/5cbfb5d2-63b6-4807-b39a-47d47a5723e8/6867e190-79fd-44db-b5fc-b8c4ed4bc508/4.3.0.0.7e26ec96-8d64-427f-8ffb-d279d9cc4b00/DigitalExtremes.8d4ca390-4cd1-44b8-a82a-912b115115_4.3.0.0_neutral__0n634089h64j8_x.xvc

نام فایل برای انتقال دیتا : 6867e190-79fd-44db-b5fc-b8c4ed4bc508

بروز رسانی : 4.3.0.0 دوشنبه 2 آبان

حجم بازی : 36.78 گیگ

تاریخ انتشار : 9/2/2014
 

Attachments

 • Warframe.PNG
  Warframe.PNG
  219.8 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
Crossout

http://assets1.xboxlive.com/12/8d3cefc6-3f62-47f4-8109-244056d57a5e/75c7fac4-71ae-43d9-9e2e-ff36befc671a/1.0.113.0.4fe309e9-09dc-406a-99af-d23394c0e127/Crossout_1.0.113.0_x64__7y3xnfw8kekz0

نام فایل برای انتقال دیتا : 75c7fac4-71ae-43d9-9e2e-ff36befc671a

بروز رسانی : 1.0.113.0 دوشنبه 2 آبان

حجم بازی : 8.84 گیگ

تاریخ انتشار : 5/30/2017
 

Attachments

 • Crossout.PNG
  Crossout.PNG
  194.9 KB · مشاهده: 0

ryse son of roma

کاربر سایت
Sep 1, 2018
1,149
riders republic نسخه دمو

http://assets1.xboxlive.com/15/46955f02-ca7f-4f78-bf44-8c6e407d7b15/8fc33b54-b3c2-42de-9347-fa2db07e87d7/1.1.0.48893.f5073133-826b-47e9-b1d8-3f0e73d83544/Ubisoft.MAD-BETAProduct_1.1.0.48893_neutral__ngz4m417e0mpw_x.xvc

نام فایل برای انتقال دیتا : 8fc33b54-b3c2-42de-9347-fa2db07e87d7

بروز رسانی : 1.1.0.48893

حجم بازی : 19.56 گیگ

تاریخ انتشار : 10/28/2021
 

Attachments

 • Riders Republic.PNG
  Riders Republic.PNG
  165 KB · مشاهده: 0

کاربرانی که این قسمت را مشاهده می‌کنند

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
or ثبت‌نام سریع از طریق سرویس‌های زیر