راهنمای کامل بازی Dead Space (قسمت اول)

unR3aL

کاربر سایت
Apr 20, 2008
861
نام
اويس
Chapter 1 : New Arrivals

پس از پایان دمو بازی به پشت سر خود بازگشته و به دنبال افراد بروید تا به درب برسید، سپس با استفاده از دکمه ی E درب را باز نمایید. حال به سمت درب بعدی که روی آن Unlocker نوشته رفته و آنرا هم باز نمایید. منتظر بمانید، حال با استفاده از دکمه ی Shift و کلیدهای جهت نما مسیر را ادامه دهید تا به آسانسور برسید. به داخل آن رفته و با استفاده از دکمه ی E آسانسور را فعال نمایید. پس از رسیدن به مقصد مورد نظر درب باز می شود، حال به سمت چپ رفته و از روی میز اسلحه را برداشته و سپس با استفاده از Space سر جسد را نابود کنید. (به راهنمایی های خود بازی هم توجه کنید) سپس به طرف درب رفته و با استفاده از کلید سمت راست موس هدف را به روی دستگاه کنار درب گرفته و بعد کلید سمت چپ را بزنید تا آن تخریب شود و درب Unlocked شود. حال موجود را هدف قرار داده و از پای درآورید، سپس تا رسیدن به درب بعدی مسیر را چک کرده و آیتم ها را بردارید، حال از درب عبور کرده و از سمت راست خود آیتم را بردارید. به سمت چپ رفته و منتظر شوید تا صحبت ها تمام شود، سپس به محل ذخیره بازی (Save Station) رفته و بازی را ذخیره نمایید. (تصویر شماره ی 1)

001.jpg

حال به طرف درب Cargo Hallway رفته و آنرا باز نمایید.
- قبل از عبور کردن از درب کمدهای سمت چپ خود را باز کرده و آیتم ها را بردارید.
پس از عبور از درب به سمت چپ رفته و موجود را نابود کنید و تمامی آیتم ها را جمع آوری کنید، سپس به همین مکان بازگشته و به طرف درب سمت راست بروید. حال از آن عبور کرده و به سمت راست بروید و بعد از رسیدن به درب از روی زمین آیتم را بردارید.
- جعبه هایی در میان مسیر دیده می شوند که می توانید با استفاده از دکمه ی Space آنها را تخریب و سپس آیتم داخل آنرا بردارید. (تصویر شماره ی 2)

002.jpg

حال به جلوی درب رفته و بعد کلید سمت راست موس را بگیرید و در مرحله ی بعد کلید C را فشار دهید تا درب به آرامی حرکت کند. سپس مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و در راهرو جدید به داخل دستشویی رفته و آیتم را بردارید. حال از تنها درب Unlocked عبور کرده و در مکان جدید از انتهای مسیر سمت راست فیوز را برداشته و در داخل دستگاه قرار دهید تا روشن شود. حال از راهرو سمت راست بالا رفته و موجود را نابود کنید. در میان راهرو و در سمت راست خود دستگاهی را می بینید که برای فعال کردن آن باید فیوز دیگر را در طرف باقی مانده قرار دهید. پس از قرار دادن فیوز و Activated شدن (تصویر شماره ی 3)

003.jpg

با استفاده از کلید سمت راست موس هدف را به روی گیره آهنین گرفته و کلید
C را بزنید، سپس به سرعت به سراغ دستگاه میان راهرو رفته و آنرا فعال کنید. حال از مسیری که آمده اید بازگشته تا به دربی که سرعت آنرا به وسیله ی کلید C کم کردید برسید، سپس از آن عبور کرده و به جلوی دستگاه سمت چپ خود بروید. حال دکمه ی E را زده تا منبع انرژی قدرتی که می توانید اجسام را برای چند ثانیه آرام کنید پر شود، سپس به سمت چپ رفته تا به درب برسید و در میان راه موجودات را نابود کنید. حال از درب عبور کرده و مسیر را تا رسیدن به آسانسور طی کنید، سپس آنرا فعال کنید تا به مقصد برسید. پس از باز شدن درب موجوداتی به آیزاک حمله ور می شوند، حال پس از نابود کردن آنها از هر طرف که خواستید خود را به آسانسور برسانید. (تصویر شماره ی 4)

004.jpg

(نکته : با استفاده از دکمه ی
Q می توانید از بسته های جان استفاده نمایید.) حال به داخل آسانسور رفته و پس از رسیدن به بالا به جلو بروید. 2 موجود را از بین ببرید و به انتهای مسیر بروید و Main Tenance Bay Key را بردارید. حال به داخل آسانسور بازگشته و به پایین بروید و بعد مسیر را از سمت راست پیگیری کنید تا به Bay Office برسید. حال از داخل اتاق آیتم ها را جمع آوری کرده و سپس به جلوی دستگاه آپگرید (به روز رسانی) بروید. (تصویر شماره ی 5)

005.jpg

پس از آپگرید از اتاق خارج شده و به سمت راست بروید تا به آسانسور برسید. (
Cargo Hallway) به داخل رفته و آنرا فعال کنید و پس از رسیدن به مقصد مسیر را ادامه دهید تا به (Tram Control Room) در سمت راست خود برسید. حال به داخل رفته و به جلوی دستگاه (Tram Databoard) بروید (تصویر شماره ی 6)

006.jpg

و دکمه ی E را بزنید، سپس به سمت چپ و جلوی دستگاه (Tram Call) بروید و مجدداً دکمه ی E را فشار دهید. حال پس از پایان صحبت ها به طرف درب (To Flight Lounge) رفته و از آن عبور کنید، حال مسیر را ادمه دهید تا به محل ذخیره ی بازی بعدی برسید و چند نکته را در میان راه به خاطر داشته باشید :

1- حتماً اتاق های میان راه را جستجو کرده و آیتم های مورد نیاز را جمع آوری کنید.

2- در میان راه منتظر حمله موجودات باشید!

حال پس از ذخیره سازی بازی به پشت سر بازگردید و به طرف درب (To Flight Hangar) (تصویر شماره ی 7) بروید.

007.jpg

از آن عبور کرده و به سمت جلو حرکت کنید. مسیر را تا داخل سفینه ادامه داده و به مرکز کنترل آن بروید. دکمه ی
E را زده و سپس از آن خارج شده و دمو را مشاهده کنید، سپس موجودات را نابود کنید و بعد مسیر را تا به داخل اتاق بازگردید. حال به طرف درب انتهایی و سمت چپ بروید. (To Tram Station) (تصویر شماره ی 8)

008.jpg

از درب عبور کرده و به داخل دستشویی سمت راست رفته و بسته ی جان را بردارید، سپس به بیرون و بعد به سمت چپ بروید و از درب عبور کنید. دکمه ی آسانسور را زده تا به مقصد برسید، سپس به محلی می رسید که در ابتدای آن فروشگاهی (
Store) وجود دارد. در آنجا می توانید آیتم های مورد نیاز را خریداری کنید و در انتهای مسیر سمت چپ خود می توانید دستگاه ارتقاع را بیابید، پس از خرید و یا ارتقاع به داخل کابین رفته تا به پایان Chapter 1 برسید. حال بازی را ذخیره کرده و منتظر بمانید.

Chapter 2 : Intensive Cave

به جلو رفته و پس از پایان صحبت ها آیتم را بردارید. با استفاده از کلید سمت راست موس و F می توانید اجسام را بلند کرده و جا به جا نمایید. حال این اجسام (تصویر شماره ی 9)

009.jpg

را برداشته و راه را برای عبور باز نمایید. به انتهای راه رفته و درب را باز کنید و با استفاده از دستگاه روبروی خود بازی را ذخیره نمایید. حال از درب سمت راست خود (Research Wing) (تصویر شماره ی 10)

010.jpg

عبور کرده و مسیر را تا رسیدن به دربی که به سرعت حرکت می کند ادامه دهید. حال آنرا با استفاده از نیروی ویژه خود (کلیک سمت راست موس و کلید C) آرام کرده و سپس از آن عبور کرده و مسیر را ادامه دهید تا به آزمایشگاه برسید. حال موجوداتی را که پس از کمی جستجو حمله می کنند را نابود کنید، سپس مسیر را از سمت راست درب ادامه دهید تا به آسانسور برسید. حال به کمک آن به پایین رفته و خود را آماده ی حمله موجودات کنید، پس از مبارزه در سمت راست محلی که با آسانسور به پایین آمدید دربی را مشاهده می کنید. (Bio Lab) (تصویر شماره ی 11)

011.jpg

تمامی منطقه را قبل از ورود به این درب جسجو کرده و آیتم ها را جمع آوری کنید. سپس از درب عبور کرده و کمدهای سمت چپ خود را باز کرده و آیتم ها را بردارید، حال مسیر را به طرف جلو ادامه دهید تا به محلی برسید که به یکی از کارکنان حمله می شود. سپس مسیر را تا داخل اتاق ادامه داده و تا انتهای اتاق پیش بروید و بعد موجود را نابود کنید، حال با استفاده از آسانسور به بالا بروید. به جلو رفته و 2 موجود را نابود کنید و پس از آن مسیر را ادامه دهید تا به درب (Return To Security Station) (تصویر شماره ی 12)

012.jpg

برسید. حال از آن عبور کرده و مسیر را با استفاده از قابلیت های خود ادامه دهید تا به درب (
Imaging Diagnostics Wing) (تصویر شماره ی 13)

013.jpg

برسید. از درب عبور کرده و مسیر را تا رسیدن به این مکان (تصویر شماره ی 14)

014.jpg

ادامه دهید. در سمت چپ خود دربی است که برای باز کردن آن NODE احتیاج دارید. حال اگر از آنها باقی مانده است به جلوی درب رفته و یکی از NODE ها را در محل مورد نظر قرار دهید و بعد به داخل رفته و آیتم ها را جمع آوری کنید. سپس به محل تصویر شماره ی 14 بازگردید و با استفاده از کلید سمت راست موس و دکمه ی F شی را به سمت چپ هدایت کنید، حال به جلو رفته و موجودات را از بین ببرید. سپس به داخل اتاق سمت چپ رفته و Pulse Rounds Schematic را برداشته و موجود را نابود کنید. حال از اتاق بیرون رفته و آیتم مشخص شده را در محل مورد نظر قرار دهید. (تصویر شماره ی 15)

015.jpg

سپس به روی آسانسور رفته و به بالا بروید، حال با استفاده از نیروی ویژه حرکتی خود آهن سمت چپ خود را به سمت راست هدایت کنید تا بتوانید با استفاده از آن راه را برای عبور میسر کنید. حال به جلو رفته و موجود را نابود کنید، سپس به سمت راست رفته، موجود را نابود کرده و آهن سمت راست را به سمت چپ بکشید و از روی آن عبور کنید. حال بازی را ذخیره کنید، سپس دستگاه سمت راست درب را نابود کرده و زمانی که در برای عبور آماده شد آنرا باز کرده و به مسیر ادامه دهید. (نکته : پس از آنکه درب روبرو را باز کردید زمانی در پشت سر شما ظاهر می شود، این زمان مقدار هوایی است که شما ذخیره دارید. پس قبل از تمام شدن اکسیژن مسیر را طی کنید و آیتم های میان راه را هم فراموش نکنید.)
حال پس از رسیدن به درب مورد نظر به جلو رفته و آنرا باز کنید تا به دستگاه Gravity Control برسید، سپس آنرا فعال کرده تا خلاء به وجود آید. حال همانطور که در روبروی خود می بینید دری وجود دارد که یک طرف آن پکیج برق را ندارد. حال شما باید خود را به آن طرف رسانیده و سپس یکی از پکها را به داخل محل مورد نظر قرار دهید. برای حرکت کردن در این محیط ابتدا باید کلید سمت راست موسرا طرف محل مورد نظر گرفته و سپس کلید C را بزنید. پس از قرار دادن پکیج برق و Unlocked شدن درب از آن عبور کرده و آیتم ها را جمع آوری کنید. حال مسیر را کامل تا رسیدن به محل بمب (تصویر شماره ی 16)

016.jpg

بازگردید و در میان راه مراقب حمله ی موجوداتی جدید نیز باشید! پس از بمب گذاری و باز شدن راه از درب عبور کرده و مسیر را تا رسیدن به Emergency Room (تصویر شماره ی 17)

017.jpg

ادامه دهید. پس از ورود 2 موجود رانابود کرده و بعد پکیج برق را پیدا کرده و در محل معین شده در کنار درب قرار دهید. حال مسیر را تا جایی که به آسانسور برسید ادامه دهید، سپس قبل از رفتن به داخل آسانسور بازی را ذخیره کرده و بعد مسیر را ادامه دهید تا به محلی که 2 موجود به شما حمله می کنند برسید. پس از نابود کردن موجودات مسیر را از درب Return To Emergency Room (تصویر شماره 18)

018.jpg

ادامه دهید تا به آسانسور برسید. حال به جلو رفته و از درب روبرو عبور کنید و سپس به داخل درب سمت چپ بروید، سپس مسیر را ادامه داده تا به انتهای Chapter 2 برسید. به داخل کابین بروید و دکمه ­ی E را بزنید.

Chapter 3 : Course Correction

به پایین رفته و آیتم سمت چپ را از داخل جعبه برداشته و سایر آیتم های دیگر را هم جمع آوری کنید و در انتها به مسیر ادامه دهید تا به درب Machin Shop (تصویر شماره 19)

019.jpg

برسید. از آن عبور کرده و به پایین بروید، سپس به داخل اتاق روبرو رفته و آیتم ها را جمع آوری کنید. حال از اتاق خارج شده و به سمت چپ بروید و موجودات را نابود کنید. مسیر را ادامه داده به مکانی که در تصویر شماره­ ی 20

020.jpg

مشخص است برسید و در میان راه آیتم ها را جمع آوری کنید. حال سکوی فلزی را با استفاده از توانایی های خود به سمت خود بکشید تا آماده ی حرکت شود، سپس به روی آن رفته و آنرا فعال کنید. پس از ورود به طرف مقابل موجودات را نابود کنید، سپس مسیر را تا رسیدن به تصویر شماره­ ی 21

021.jpg

ادامه دهید. حال با استفاده از نیروی حرکتی، جسم را به طرف پایین بکشید. پس از جستجوی محل و دریافت آیتم ها مسیر را بازگردید تا به سکوی فلزی برسید، حال آنرا فعال کرده و به محل اول بازگردید. سپس به سمت جلو و بالا حرکت کنید تا به مکانی که در تصویر شماره­ ی 22

022.jpg

مشخص است برسید، حال جسم را با استفاده از نیروی خود به طرف پایین بکشید و بعد به طرف بالا حرکت کنید تا به درب Control Room برسید. (تصویر شماره 23)

023.jpg

مسیر را به سمت جلو ادامه داده و وارد اتاق شوید و موجودات را نابود سازید. حال با استفاده از آسانسوری که در تصویر شماره ­ی 24

024.jpg

مشخص است خود را به پایین برسانید، سپس به سمت جلو حرکت کرده و به داخل اتاق بروید و در جلوی دستگاه کلید E را بزنید. حال موجودات را نابود کرده و از درب دیگر اتاق خارج شوید، سپس مسیر را به سمت جلو ادامه داده و پس از رسیدن به راهرو ابتدا به سمت چپ رفته و آیتم ها را بردارید، سپس به انتهای مسیر سمت راست بروید تا به درب برسید. از آن عبور کرده و بعد با استفاده از محل مخصوص بازی را ذخیره کنید و بعد به جلو رفته و از درب بعدی هم عبور کنید. در این مکان ابتدا به سمت چپ بروید و 2 موجودی که به آیزاک حمله می کنند را نابود کنید، سپس دو دستگاه برقی که یکی از آنها در تصویر شماره ی 25

025.jpg

مشخص است را به داخل دستگاه روبروی خود هدایت کنید. (بدین صورت که ابتدا سرعت آنرا با استفاده از نیروهای خود کاهش داده و سپس با استفاده از نیروی حرکتی آنرا به سمت راست هدایت کنید) حال با استفاده دکمه­ ی
Ctrl و کلید سمت راست موس خود را به نزدیکی دستگاه تولید برق بعدی رسانیده و همانند مرتبه ی قبل آنرا به داخل دستگاه هدایت کنید. حال موجودات را نابود کنید و بعد به کنار دستگاه Centrifuge رفته (تصویر شماره ­ی 26)

026.jpg

و دکمه­ ی E را بزنید و سپس به نکات زیر توجه کنید:

1- پس از فشار دادن دکمه، خلاء از بین می رود.

2- تایمری در پشت سر آیزاک نمایش داده می شود، که با به پایان رسیدن زمان میمیرید.

3- باید خود را به محل برسانید.

4- میله ای عظیم الجثه و فلزی در طبقه­ی پایین در حرکت است.

حال برای انجام این کار ابتدا سریعاً به داخل اتاقک پشت سر خود رفته و به وسیله­ ی آسانسور به پایین بروید، حال باید صبر کنید تا هر دفعه ای که میله از روبروی شما عبور کرد، به سمت راست حرکت کرده و خود را به محل امن بعدی برسانید. (نکته : در میان اتاق ها موجوداتی هم وجود دارند) در یکی از اتاق ها منبع تامین کننده­ی اکسیژن وجود دارد که با استفاده از آن می توانید منبع اکسیژن خود را پُر کنید. پس از رسیدن به اتاقک آخر با استفاده از آسانسور به بالا رفته و سپس به بیرون و سمت راست بروید تا به درب برسید. از آن عبور کرده و به جلو بروید. حال بازی را ذخیره کرده و سپس از درب بعدی عبور کنید تا موجودی پای آیزاک را بگیرد، حال با استفاده از اسلحله به قسمت زرد رنگ موجود تیراندازی کنید تا از بین برود. اکنون مسیر را ادامه دهید تا به آسانسور برسید، حال به بالا رفته و بعد به سمت راست، سپس به سمت چپ تا به درب تصویر شماره­ ی 27

027.jpg

برسید. حال از آن عبور کرده و درب بعدی را باز کنید تا به محلی که در تصویر شماره­ ی 28

028.jpg

مشخص است برسید، سپس موجود را نابود کرده و به محل تصویر شماره­ ی 29

029.jpg

بروید. حال مسیر را به سمت درب طی کرده و از آن عبور کنید، سپس به سمت راست رفته و مسیر را تا رسیدن به Elevator To Lower Level ادامه دهید. (تصویر شماره­ ی 30)

030.jpg

2 اتاق موجود در این محل را کامل جستجو کرده و آیتم های موجود را جمع­آوری کنید، سپس به سمت آسانسور بازگشته و با استفاده از آن به پایین بروید. حال به سمت راست رفته تا به آسانسور بعدی برسید (نکته : در داخل اتاق آیتم هایی وجود دارد) و با استفاده از آن به پایی بروید. اکنون مسیری که باید به آن ادامه دهید Exit To Engine Room (تصویر شماره ی 31)

031.jpg

است، اما 2 اتاق دیگر در این محل وجود دارد که آیتم های ویژه ای در آن ها قرار دارد، که یکی از آنها با استفاده از
NODE باز می شود. حال پس از برداشتن آیتم ها به مسیر خود ادامه داده تا به محل ذخیره­ ی بازی برسید، سپس از درب سمت چپ عبور کرده و موجودات را نابود کنید. اکنون آیتم های فراوانی که در این منطقه وجود دارد را جمع آوری کرده و بعد به جلو دستگاه تصویر شماره­ ی 32

032.jpg

بروید و دکمه­ ی E را بزنید، سپس موجودات پشت سر خود را نابود کرده و بعد دوباره دکمه­ ی E را در جلوی دستگاه زده و از دربی که وارد این مکان شده­ اید عبور کرده و مسیر را ادامه داده تا به Control Room (تصویر شماره­ ی 33)

033.jpg

برسید، سپس از مسیر Tram Station (تصویر شماره ­ی 34)

034.jpg

راه را ادامه داده تا به داخل کابین و پایان
Chapter 3 برسید. حال بازی را ذخیره کنید.

برای سهولت در استفاده از راهنما برای کاربران Dialup هر پارت به 2 قسمت تقسیم شد، PDF هر 2 پارت در پایان پارت دوم قرار داده می شود.
 
آخرین ویرایش:
  • Like
Reactions: alireza.mehrani

کاربرانی که این قسمت را مشاهده می‌کنند

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
or ثبت‌نام سریع از طریق سرویس‌های زیر