نتایج جستجو

  1. Heart Broken

    امتیازات The Walking Dead: Episode 4 - Around Every Corner

    XBOX 360 +Gaming Age: A متا از 10 نقد: 79 PC Joystiq: 9 - 10 DarkStation: 9 - 10 متا از 7 نقد: 80
  2. Heart Broken

    امتیازات The Walking Dead: Episode 4 - Around Every Corner

    XBOX 360 Thunderbolt: 8 - 10 Meristation: 8 - 10 GameCritics: 8 - 10 Official Xbox Magazine UK: 7 - 10 متا از 8 نقد: 79 PC GameSpy: 8 - 10 Cheat Code Central: 8 - 10 Metro GameCentral: 7 - 10 متا از 5 نقد: 79
Back
Top