Mbox's latest activity

  • M
    Mbox replied to the thread Control.
    بازی تموم شد از نظر گیم پلی خیلی روون تر از کوانتم بریک بود. ولی درمجموع بازی ضعیف تر از کوانتم بریک بود در هشتاد درصد موارد. داستان...
  • M
    بدون شک بهترین کمپین گیرز در تاریخ بود. واقعاً لذت بردم،هیچ وقت فکر نمیکردم روزی گیرز به این جا برسه و انقدر پیشرفت کنه. تقریبا هر چهار...
Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟