Metal Gear solid V : phantom pain trophy guide

گفتگو در 'Trophies Guide' ایجاد شده توسط SOL!D 5NAK3, ‏Sep 8, 2015.

 1. SOL!D 5NAK3

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jul 26, 2008
  ارسال ها:
  2,678
  نام:
  meyti
  [​IMG]:
  Developer :Kojima Productions

  Publisher:
  Konami

  Genre:

  Action


  Release:

  [​IMG] September 01, 2015
  [​IMG] September 02, 2015
  تعداد تروفی : 43
  [TABLE="width: 638"]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Legend[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه تروفی های بازی رو بگیرید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Awakening[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Phantom Limb[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Beekeeper[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Gears Turn[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Apprentice[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]یکی از ماموریت هارو با یکی از اعضای تیم کامبت تمام کنید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Accomplished[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه ماموریت ها را به پایان برسانید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Executed[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه تَسک های ماموریت ها رو انجام دهید ( mission task)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Elite[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه ماموریت ها رو با رنک S تموم کنید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Undertaken[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]یک ماموریت جانبی انجام دهید (side op )[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Cleared[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]ماموریت های جانبی خنثی کردن مین رو کامل کنید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Achieved[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]تمام ماموریت های جانبی را به پایان برسانید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Captured[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]یک گارد پست یا out post را تسخیر کنید ( با کشتن/بیهوش کردن/فریز کردن/اکسترکت دشمنان)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Deployment[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه مراحلی که از طریق آیدروید اعضای mother base رو برای انجامش میفرستید را به پایان برسونید (dispatch ops)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Intruder[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]یک مرحله ی F.O.B انجام دهید (آنلاین)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Cry Havoc[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]d-dog رو برای همراهی با خود اماده کنید (در یکی از ساید آپس های اولیه بازی من بش برخوردم ، کافیه که سگرو اکسترکت کنید و باقی مراحل خودش انجام میشه)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Speechless[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]quite رو برای همراهی با خودتون اماده کنید (در زمان مبارزه با quite وقتی آخر که روی زمین افتاده اونو نکشید،باقی مراحی خودش انجام میشه)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Extraction[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]یک سرباز رو توسط فولتون اکسترکت کنید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Interrogation[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]از یک سرباز بازجویی بگیرید ( درحالی که به پشت یه سرباز میرید اسلحه رو با L2 آماده نگه دارید و به آرامی به پشتش برید و بعد با نگه داشتن L1 گزینه ی spit it out رو انتخاب کنید یا سرباز رو با R2 خفت کنید و L1 رو بزنید و گزینه ی spit it out رو انتخاب کنید)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]To The Rescue[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]یک زندانی زن رو اکسترکت کنید (فرستادن به mother base)[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Platoon[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]پرسنل mother base رو به 50 نفر برسونید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Battalion[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]پرسنل رو به 250 نفر برسونید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Army[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه واحدها/تیم ها رو به level 50 برسونید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Enhancement[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]50 آیتم بسازید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Reinforcement[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]100 آیتم بسازید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Locked and Loaded[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]300 آیتم رو بسازید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Architect[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه ی پلتفرم های آبی که برای mother base موجود است رو بسازید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Prosperity[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]مجموع 10,000,000 جی ام پی (پولی که در بازی خرج میشه) رو بدست بیارید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Conservation[/TD]
  [TD="class: ac4, align: right"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="class: ac3"]همه ی حیواناتی که در بازی وجود داره رو اکسترکت کنید (راهنمایی کامل میشود)[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  تروفی های مخفی :
  [TABLE="width: 638"]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Caravan[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Voices[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Immortal[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Skull[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Disappearance[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Truth[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]داستانی از دست نمیدهید[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Trusty Steed[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]باند خود را با d HORSE به مقدار نهایت برسونید ، شما تنها کافیه که تعدادی ماموریت رو با D horse تموم کنید ، و در آخر مرحله مقدار باند رو در قسمت پایین سمت چپ تصویر میزنه.[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Man's Best Friend[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]باند خود را DD به نهایت برسونید ، مثل اسب باید تعدادی مراحل رو با DD به اتمام برسونید که درجه ی پیوند و دوستیتون max بشه[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]War Buddy[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]باند خود را با quite به نهایت برسونید ، مثل تروفی های بالایی.[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Deterrence[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]یک سلاح اتمی بسازید(ذر قسمت resources )[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Disarmament[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]یک سلاح اتمی را از رده خارج کنید (از بین ببرید، در قسمت resources )[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Collector[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]همه ی بلو پرینت (نقشه ساخت ) و آیتم های کلیدی رو بدست بیاورید.[/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Reminiscence[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]همه عکس هایی که به صورت memento هست رو بگیرید ( ماموریت های جانبی که باید اعضای قدیم MOTHER BASE رو EXTRACT کنید باعث میشه این عکس هارو بدست بیارید ، 11 تا از این ماموریت ها وجود داره، بعد از اینکه اون فرد رو اکسترکت کردید به قسمت medical platform در طبقه سوم یک در هست و در اونجا Paz بستری شده، اونجا برید و عکس هارو به پاز بدید تا به سینماتیک اون برسید
  [/TD]
  [TD="class: ac3, align: right"][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac1"][​IMG][/TD]
  [TD="class: ac2"]Hero[/TD]
  [TD="class: ac4"][​IMG][/TD]
  [/TR]
  [TR="class: secret"]
  [TD="class: ac3"]کُد نیم hero رو دریافت کنید[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  سلام دوستان به زودی تاپیک رو تکمیل میکنم.
   
  #1 SOL!D 5NAK3, ‏Sep 8, 2015
  آخرین ویرایش: ‏Sep 23, 2015
 2. mnm79

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 14, 2015
  ارسال ها:
  45
  نام:
  محمد
  مهدی جان ممنون بابت گاید اما یه چیزی ...
  تروفی
  Deterrence و بعدیش رو چجوری بگیریم ؟
  شما نوشتید بریم تو قسمت
  resources
  اما وقتی تو اون قسمت میرم چیزی به نام سختن سلاح اتمی یا ... پیدا نمیکنم
  میشه دقیق تر بگی ؟

  ویرایش :
  الان که اپیزود سی هستم باز شده
  ممنونم​
   
  #2 mnm79, ‏Sep 19, 2015
  آخرین ویرایش: ‏Sep 21, 2015
 3. nimma

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Sep 2, 2009
  ارسال ها:
  39
  من که پلاتینیومش کردم گذاشتمش جزو آرشیو
   
 4. jojobabit

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 29, 2013
  ارسال ها:
  150
  دوست عزیز این ماموریتای سایدآپش تمومی نداره هرچی بازی میکنم تموم نمیشه هی مراحل تکرار میکنه
   
 5. farbodkain

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Mar 10, 2007
  ارسال ها:
  2,287
  نام:
  farbod
  157 ماموریت جانبی هست که هر چی روند داستانی را میری جلو تر ، باز میشه برات.زمانی که روی iDroid داری ماموریت جانبی را انتخاب می کنی گوشه سمت راست پایین صفحه را نگاه کن زده چندتاماموریت جانبی را رفتی.