نتیجه نظرسنجی: بهترین تجربه شما از 20 سال بودن با PS کدام است ؟

کاربرانی که به 'Ratchet & Clank: Up Your Arsenal' رای داده اند