1. برای کسب آخرین اخبار و اطلاعات کانال بازی سنتر را دنبال کنید.
  برای عضویت در کانال کلیک کنید
  بستن اطلاعیه

PCSX2 | PS2 Emulator

گفتگو در 'شبیه ساز ها' ایجاد شده توسط Kiti Neko, ‏Aug 5, 2012.

 1. Kiti Neko

  Kiti Neko тесн теαм
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 1, 2011
  ارسال ها:
  1,668
  نام:
  αмιг

  -Global, Links-


  DirectX9 June 10, 2010 - 95.62 MB >> Download from Microsoft.com

  Nvidia Forceware 301.42 WHQL - 96.16 MB (Win XP - 32 Bit) | 126.72 MB (Win XP - 64 Bit) | 118.81 MB (Windows Vista/7/8 - 32 Bit) | 160.65 MB (Windows Vista/7/8 - 64 Bit) >> Download from Nvidia.com, XP - 32 Bit | XP - 64 Bit | Vista/7/8/8.1 - 32 Bit | Vista/7/8/8.1 - 64 Bit

  Nvidia Forceware 344.48 WHQL - 267.63 MB (Win XP - 32 Bit) | 307.32 MB (Win XP - 64 Bit) >> Download from Nvidia.com, XP - 32 Bit | XP - 64 Bit - Download from Soft98.ir (Alternative), XP - 32 Bit | XP - 64 Bit

  Nvidia Forceware 344.60 WHQL - 248.20 MB (Windows Vista/7/8/8.1) | 306.02 MB (Windows Vista/7/8/8.1) >> Download from Nvidia.com, Vista/7/8/8.1 - 32 Bit | Vista/7/8/8.1 - 64 Bit - Download from Soft98.ir (Alternative), Vista/7/8/8.1 - 32 Bit | Vista/7/8/8.1 - 64 Bit

  NET Framework 4.5 - 48.01 MB >> Download from Microsoft.com

  ECM Tools Version 1.0 - 21.09 KB >> Download from Drive.google.com  -Global, Guides-


  Hint for Guides: Green Color: Radio Buttons, Recommended – Orange Color: Check Boxes, should not be checked - Blue Color: Check Boxes, should be checked

  To check what version of Pixel Shaders and DirectX your Graphic Card supports, click Here<===
  To view SSE2 supporting CPUs' list, click Here<===
  To view SSSE3 supporting CPUs' list, click Here<===


  Create Image file with ImgBurn

  Download ImgBurn from the link above; once you installed and ran ImgBurn, click on the "Create image file from disk" if you have a game disc inserted on your DVD-ROM & click on the "Create image file from files/folders" if you have a copy of a game disc on your HDD/SSD
  :If you've selected Create image file from disc

  .Source; Specifies CDVD drive

  .Destination; Specifies the destination of processed file

  ;Settings
  .Read Speed: Specifies speed of reading the disk
  .After all, click on the Read button for image file to be created

  :If you've selected Create image file from files/folders

  .Source; Specifies the source of your files/folders you want to create image from

  .Destination; Specifies the destination of processed file

  ;Information
  .Image Information: Gives information about your image file
  .Calculate Image Size: Calculates image size

  ;Options
  ;Image Options
  Data Type: MODE1/2048, MODE2/FORM1/2352
  File System: ISO9660 + UDF, ISO9660, ISO9660 + Joliet, ISO9660 + Joliet + UDF, UDF
  UDF Revision: 1.02, 1.50, ..., 2.60

  Preserve Full Pathnames - Recurse Subdirectories
  Include Hidden Files - Include System Files - Include Archive Files Only
  Add To Write Queue When Done
  File Options; Clear Archive Attribute

  .Labels & Advanced; Leave these tabs
  Convert .ecm Files

  .The extension of some downloaded games is .ecm; emulator can't run games with .ecm extension, so you have to convert file into a playable format such as .iso or .bin
  Download ECM Tools application from the link above and extract .rar file when it is downloaded; you'll see unecm.exe file,
  drag & drop .ecm file on unecm.exe; the file will be converted into its original format >>> This technique is usually used for decreasing size of the image


  -PCSX2, Links-


  PCSX2 Windows, Version 1.2.1 (r5875) - 14.70 MB >> Download from PCSX2.net - Download from Drive.google.com
  PCSX2 Linux, Version 1.2.2 (r5896) - 3.06 MB >> Download from PCSX2.net - Download from Drive.google.com
  PCSX2 Mac, Version 0.9.7 Alpha (Pre-beta, only works on OS X Lion) - 11.38 MB >> Download from PCSX2.net - Download from Drive.google.com

  Bios (All In One) - 29 MB >> Download from Drive.google.com

  Bios USA 2008 (Latest One) - 2.39 MB >> Download from Drive.google.com

  Plugins (All In One) - 6.7 MB >> Download from Drive.google.com

  Memory Cards - 16.6 MB >> Download from Drive.google.com  -PCSX2, Guides-

  (English Guide, Brief (Windows

  System Requirements

  :Minimum System Requirement
  Operating System: Windows XP Service Pack 2 / Linux
  (CPU: Any that supports SSE2 (Pentium 4 and up, Athlon64 and up
  (GPU: Any that supports Pixel Shader model 2.0, except NVIDIA FX series (broken SM2.0, too slow anyway
  (RAM: 512MB (Note Vista needs at least 2GB to run reliably


  :Recommended System Requirement
  (Operating System: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32 Bit or 64 Bit
  CPU: Intel Core 2 Duo @ 3.2 GHz or better - or i3/i5/i7 @ 2.8 GHz or better / AMD Phenom II @ 3.2 GHz or better
  (GPU: 8800GT or better (for Direct3D10 support
  RAM: 2GB or more  Basic Information about the Application

  PCSX2 is a PlayStation 2 emulator that makes you possible to run PS2 games on your Personal Computer easily. The developer of this application is called “PCSX2 Team”; the team begun creating the application since 2002 till now. The application needs lots of Random Access Memory, a powerful Central Processing Unit & Graphics Processing Unit! The newer versions of the application work better on Windows 7 or 8 than XP. According to the Team’s statements, “the application has a long way until completion and the current versions still have bugs”! It looks that the team still couldn’t emulate the shadows under flashlight’s light when Graphics settings are set on Hardware mode; for example, in Silent Hill: Origins game, when you’re in darkness, you can’t see around and you see everything in black (you can see wherever that your flashlight is pointed)! The application also has the ability to save the game anywhere you want  Application Settings  Emulation
  Plugin & Bios
  Video
  Audio
  Controllers
  Emulation  EE/IOP


  Emotion Engine: Interpreter, RecompilerEnable EE Cache
  IOP: Interpreter, Recompiler


  ;EE/FPU Advanced Recompiler Options
  Round Mode: Nearest, Negative, Positive, Chop / Zero
  Clamping Mode: None, Normal, Extra + Preserve Sign, Full


  VUs


  VU0: Interpreter, microVU Recompiler, superVU Recompiler
  VU1: Interpreter, microVU Recompiler, superVU Recompiler

  ;VU0 / VU1 Advanced Recompiler Options
  Round Mode: Nearest, Negative, Positive, Chop / Zero
  Clamping Mode: None, Normal, Extra + Preserve Sign, Full


  GS


  Framelimiter: Disable Framelimiting (Uncheck if you’re having unusual speeds) – Set below settings if you’ve unchecked “Disable Framelimiting”; Base Framerate Adjust:100% - Slow Motion Adjust: 50% - Turbo Adjust: 200%
  Frame Skipping: Disabled, Skip when on Turbo only, Constant Skipping
  Use Synchronized MTGS – Disable all GS output  GS Window


  ;Aspect Ratio
  Landscape Monitors: Widescreen 16.9 – Standard Monitors (Classic Monitors): Standard 4.3 - Not Sure?: Fit to Window / Screen
  Zoom: 100.0

  Disable window resize border – Always hide mouse cursorHide window when paused
  Default to fullscreen mode on open – Double-Click toggles fullscreen mode
  Wait for Vsync on refresh – Dynamically toggle Vsync depending on framerate
  Speed Hacks


  (Speed Hacks work different on each game; the below settings are recommended (Not Sure
  Enable Speedhacks
  EE Cyclerate: 1, 2, 3 – VU Cycle Stealing: 0, 1, 2, 3
  ;Other Hacks
  Enable INTC Spin Detection – Enable Wait Loop Detection – Enable fast CDVD
  ;microVU Hacks
  mVU Flag Hack – MTVU (If your CPU has 3 cores or more, surely check this check box), Unbelievable Speedup


  Plugin & Bios


  ;Plugins
  GS: GSdx
  PAD: Lily Pad svn
  (SPU2: SPU2-X (Default
  CDVD: CDVD Gigaherz
  (USB: USB Null (Default
  (FireWire: FW Null (Default
  (Dev9: Dev9 Null (Default
  Bios: Any (Choose one that you think is the best), Japan is recommended
  Video


  ;Renderer

  Usual Compatibility, Less Speed >> Direct3D9 (Hardware): Fast, Good Quality - Direct3D9 (Software): Slow, Poor Quality
  More Compatibility, More Speed >> Direct3D10 (Hardware): Fastest, Good Quality – Direct3D10 (Software): Slow, Poor Quality  ;Interlacing

  .Use if the screen is shaking! You have to choose and test one by one to get the best result, Auto is recommended

  ;D3D Internal Resolution
  (Native, 2X, 3X, …, Custom (Select custom to set the resolution manually; change it until you get the best both Speed and Quality

  Hardware Mode Settings; Direct3D9: Logarithmic Z, Alpha Correction, Allow 8-bit texturesDirect3D10: Allow 8-bit textures
  Software Mode Settings: Direct3D9, 10: Edge Anti-Aliasing Rendering threads: Depends on your CPU Cores (For example: if you have a Core 2 Quad CPU, then set it on 4; because your CPU has 4 cores) Note: The more cores your CPU has, the more speed you get
  Audio

  ;Output Settings
  Module: No Sound, XAudio 2, Direct Sound, waveout, port audio – Latency: 150 msUse a Winamp DSP plugin
  Synchronizing Mode: Time Stretch, Async Mix, None
  Audio Expansion Mode: Depends on your Sound-Devices Form

  ;Mixing Settings
  Interpolation: Nearest, Linear, Cubic, Hermite, Catmull-Rom
  Disable Effects Processing - Use the de-alias fil ter
  Enable Debug Options  Controllers


  ;Input APIs
  Keyboard API: Windows messaging, Raw input, DirectInput
  (!Mouse API: Windows messaging, Raw input, DirectInput, Disable (Select if you don’t want to use mouse
  Start without mouse focus – Always hide cursor

  Advanced: Allow binding multiple PS2 controls to one PC control

  ;Pads
  (Port 1 Multitap – Port 2 Multitap (Check these if you want to connect and play with more than 2 controllers

  ;Miscellaneous
  Disable screensaver – Local volume control – Enable logging

  ;Hacks
  Send escape on window close – Exit Emulator on window close – Safe fullscreen exit on escapeSave state # in title – Guitar Hero 2 Hack - L3 Toggles Turbo

  Games I've personally tested  :Tekken 5
  Speed is very good, but not amazing - Quality is outstanding when Resolution is set on Custom: 1024 * 1024 (Black Lines appear on screen), so I had to set the resolution on Native for lines to don’t appear, then quality got a little worse


  :Silent Hill Shattered Memories
  Speed is very good when Renderer is set on Hardware (Everywhere is black), so I had to set the renderer on Software and I set threads on 4 (I have a Core 2 Quad CPU), then quality got a little worse and speed got 50% worse


  :Crash Nitro Kart
  Speed is excellent – Quality is outstanding when resolution is set on Custom: 1024 * 1024, fortunately the game is compatible with Hardware configuration mode! Both speed and quality got worse when I set resolution on Native


  :Garfield
  Quality is really outstanding when on custom: 1024 * 1024 resolution; speed is unusual! It’s too fast, I can’t control the game! The renderer is set on Hardware (I enabled Framelimiting, speed got okay!). I set renderer on Software, speed got a little worse and quality got too worse


  :Urban Reign
  .The renderer is set on Hardware and resolution is set on 1024 * 1024; very good speed and quality

  :Crash Bandicoot The Wrath Of Cortex
  .The renderer is set on Hardware and resolution on 1024 * 1024; outstanding quality and speed


  :Looney Tunes Back In Action
  The renderer is set on Hardware & resolution on 1024 * 1024; outstanding quality, but a little speed problem! I set resolution on Native; worse quality and no difference in speed


  :Silent Hill Origins
  The renderer is set on Hardware (everywhere is black), the quality and speed is very good, but I have to set the renderer on Software! Now, the quality is very poor and the speed is too slow

  :Harvest Moon Save The Homeland
  The quality and speed are very good when the renderer is set on Hardware and resolution is set on 1024 * 1024; when I set renderer on Software, quality got worse and speed was unusual, too fast

  :Harvest Moon A Wonderful Life
  !The renderer is set on software, the quality is poor; the speed is slow outside and too fast inside! I set renderer on Hardware; speed got better and quality too


  Respective Links
  pcsx2.net - forums.pcsx2.net
  (English Guide, Detailed (Windows


  .The new version of PCSX2 has a first time configuration wizard to help you configure it easier so we'll first go through that
  .In the first screen, you will be prompted to select the language

  .In the first dropdown, simply select the language you want the program to be in

  PCSX2 will automatically store all settings, memcards and new files generated in general in your Documents folder if you used the installers, or in the same folder pcsx2-r5350.exe is located at if you used the binary version

  In the second screen you will be able to choose which plugins you want to use. The default plugins are the ones with the higher compatibility and usually fastest too, so before changing them make sure you know what you're doing
  Here you can also specify a different folder for your plugins if you want, by unchecking the use default setting checkbox and selecting a folder of your choice by clicking Browse. Open In Explorer simply opens a file explorer window in the folder you have specified

  In the third screen, you will be prompted to select your BIOS image from the list. If you can't see anything on this list, you need to either copy your BIOS files in the folder seen below, or change that folder to point to where you have your BIOS image saved. For more information about the BIOS, check the BIOS configuration section of this guide. If you can't make a selection, you will not be able to use PCSX2. Click Finish to end the First Time Configuration Wizard


  .This is the main GUI(Graphical User Interface) of PCSX2. From here, you can change the settings or plugins used by PCSX2 as you see fit
  .We will start with configuring our plugins then we will move onto Core settings configuration
  .Go to Config =>Plugin/BIOS selector to select and configure the plugins PCSX2 will use
  .There are 3 tabs, Plugins, BIOS and Folders

  :Plugins tab of the Plugins/BIOS Selector


  First off, you can uncheck the use default setting checkbox at the bottom and select a folder of your choice by clicking Browse. This is the folder from which PCSX2 loads its plugins
  At the left you see which component each plugin emulates (GS, PAD, SPU2 etc), in the middle you have the plugin selection drop down, and at the right there is the Configure button which will open the configuration dialog for the respective plugin you have selected
  Keep in mind that whenever you change the selected plugin, you will have to press the "Apply" button for the emulator to load the new plugin and make the Configure button available for it

  :Now onto the actual plugin configuring


  Graphics

  .First, you will want to check what version of pixel shaders and DirectX (on Windows) your graphic card supports. You can do that by using the link in Global, Guides

  .For the time being you will be able to use 2 GS plugins: GSdx v0.1.16 and GSnull driver v0.1.0

  GSdx v0.1.16 is a DirectX 9 and DirectX 10/11 plugin by Gabest which recently got greatly improved in both speed and image quality. It requires pixel shaders 2 and SSE2 to work and Vista/Windows 7 with a DirectX 10 compliant graphics card for the DirectX10/11 mode

  .GSnull is, as the name suggests, a null graphics plugin which will not output any kind of video. It is used for debugging purposes


  .Select GSdx v0.1.16 and press the Configure button

  First of all GSdx comes in 4 versions,SSE2,SSSE3, SSE4.1 and AVX. Only IF your processor supports these instruction sets use highest version you can since it will be faster for you in this order from slowest to fastest: SSE2, SSSE3, SSE4.1 and AVX. The new AVX instructions speed up only the software renderers of GSdx and not the hardware ones. Note: AMD users do NOT mistake SSE3 with SSSE3 (1 extra S) and SSE4A with SSE4.1, they are totally different and are NOT supported. In this case use the SSE2 flavor
  .Check which features your CPU supports by using the links from Global, Guides

  (To use the DirectX10/11 mode, you will have to be running Windows Vista or Windows 7 with a DirectX10/11 compliant graphics card (check previous link

  DirectX10 and DirectX11 modes of GSdx for the time being are exactly the same in both terms of speed and compatibility. The only difference is that you will only see the first if your graphics card supports up to DirectX10 and only the second if your graphics card supports up to DirectX11

  .Renderer: Here you can choose how the graphics will be rendered

  .By selecting "Direct3D9 (Hardware)", GSdx will use the Direct3D capabilities of your graphics card, boosting the emulation speed significantly

  By selecting "Direct3D10/11 (Hardware)" (only selectable in Vista/Windows 7 with DX10/11 graphics card), GSdx will use its Direct3D10/11 mode which is usually the fastest mode and sometimes even more compatible as well. Highly recommended if your system supports it

  By selecting "Direct3D9/10/11 (software)", GSdx will use its built-in software renderer, which will not use your graphics card at all, but your processor instead. This way the emulation speed is greatly reduced but you get maximum compatibility. Recommended if you encounter graphics bugs with the Direct3D (Hardware) renderer

  .By selecting "SDL 1.3 (software)", GSdx will use the SDL library for software rendering which behaves as the above software modes

  By selecting "Direct3D9 (null)", Direct3D10/11 (null)", "Null (software)", "Null (null)" or "SDL 1.3 Null" the plugin will simply not render anything, thus not giving any output on screen. Use it only if you want to e.g. Hear some music since with this mode you get a dramatic speed increase

  Interlacing: Here you are able to choose between None, Auto and 6 other interlacing techniques, which are used to remove the "shaking" of the display. We recommend leaving this to Auto for most games
  .In parentheses, you can see what kind of effect and maybe disadvantage (e.g. like the half FPS note in blend) each one of these modes have
  .You can cycle through them when running a game by pressing the F5 key
  :Scaling Subsection

  Only available if a Hardware Renderer has been selected above. Here you can tweak various settings to improve the visual quality of your games by increasing the resolution the textures are rendered at or applying Fil tering. Do keep in mind that changing the native resolution of games can cause various glitches (from the usual very minor glitches to more serious ones in rare cases)

  !D3D internal resolution: Here you can specify the exact resolution you want resources to be rendered at
  This way, if your PC is powerful enough (mainly your graphics card), you can play your favorite ps2 games in much higher resolutions making the graphics crisp and more detailed
  .Note that the higher the resolution, the more resources the plugin will have to use, thus making emulation much slower

  Original PS2 Resolution - Native: If you check this box, the plugin will render in the native resolution of the ps2 (that is why Custom Resolution and Scaling get grayed out)

  Scaling: Set it to Custom to use whatever you set in the setting below (Custom Resolution). Setting it to 2x-6x will multiply the game's internal resolution by that value and render it. So if a game's native resolution is 640x320, setting this to 3x will render it at 1920x960 (triple of the native resolution). This way some upscaling bugs are prevented which would be present if you set a Custom Resolution in the boxes below
  .At this time most games and graphic cards can do x2 or x3 scaling fine but get a sharp speed drop at higher settings

  .Custom Resolution: When Scaling is set to custom, you can input here whatever resolution you want the game to be rendered at

  :Enable Shade Boost

  By checking this a new set of options will become available to you via the settings button at the right. Click settings to adjust saturation, brightness and contrast to your liking for the video output of GSdx. You can click the reset button on the lower left to set the sliders to their initial positions  :Hardware mode Subsection

  .Only available if a Hardware Renderer has been selected above. Here you can change some settings for extra performance or video quality

  .Texture Fil tering: This tickbox has 3 states. Checked, grayed and unchecked
  .When checked, everything on screen both 2D and 3D will be bilinearly ******ed
  .When grayed, Fil tering will be done as on a PS2. This is the preferred setting
  .When off, bilinear Fil tering is disabled completely. Lowers video quality but may help some slower graphic cards

  .Logarithmic Z: This setting may help when some of the games graphics are "see through". Can be toggled only with graphics cards that do NOT support a 32bit Z-buffer

  Allow 8-bit textures: Uses more efficient "palletized textures" for all rendering which reduces the graphic card RAM requirements. On the other hand it increases the processing load and can cause visual bugs. Recommended to try both and see which gives you the most performance

  .Alpha Correction (FBA): (DX9 mode only) Keep this enabled as it fixes some blending problems that the DX9 mode has. Can also cause some issues

  :Hacks Subsection

  .Check Enable HW hacks to enable the options described below. Click configure to select which you want to enable
  These settings are ONLY for advanced users that know what they are doing. These settings can and WILL cause serious glitches if used in games that don't need them! (only affect hardware modes)

  MSAA: Adds Anti-Aliasing of the selected level to every surface rendered. This is highly video card memory demanding and might crash PCSX2 if there's not enough RAM. For more information, read the description at the right panel of the box

  Skipdraw: Skips drawing some surfaces altogether, based on how likely they are to cause issues. Specify how many surfaces should get skipped after the first problematic one is found. Try lower values first like 1-3 then use higher ones (the highest the number the higher the chance of broken/missing graphics and effects). This hack may cause random speedups as well!

  .Alpha: Try this if your game has issues with fog like effects or shadows. In general, try it if you get graphics glitches in case it fixes them

  Half-pixel Offset: This hack adds an offset to all surfaces so that some common upscaling issues get reduced. Use this when blur or halo effects seem to appear shifted up-left of where they should be

  .Sprite: Read the description at the right panel of the box for more information

  .WildArmsOffset: Known to help with lots of games. Read the description at the right panel of the box for more information

  .Aggressive-CRC: Read the description at the right panel of the box for more information


  :Software mode Subsection

  Only available if a Software Renderer has been selected above. Here you will find options to tweak how many threads the renderer will use and turn on/off the software AA

  Extra Rendering threads: This box is only usable when having selected a software rendering method. Here you can specify how many threads GSdx will use while software rendering, to take advantage of all cores your processor might have, e.g. set it to 3 for quad core processors. Boosts speed significantly in multi-core systems for software rendering with more than 2 cores

  Edge anti-aliasing (AA1): This box is only usable when having selected a software rendering method. When checked, the plugin will try to apply a form of anti-aliasing on the game improving the visuals. Use with caution, pretty much experimental at this time


  Movie Capture: This is a hidden() feature. By pressing F12 while running PCSX2 with GSdx a message box will appear. In the first field you must show the plugin where the captured video will be stored, and type the file name too. In the second field you can choose a compression codec like x264vfw or "Uncompressed" which will not compress the video at all. If you choose a compression codec, you will be able to change its settings by pressing the "Config" button. Note that only codecs already installed in your PC will show up
  Press F12 twice at any time to stop the capturing. The video produced will be automatically sped up to 100% for your viewing pleasure If using SPU2-X, the audio file will be saved as recording.wav in the same folder pcsx2-r5350.exe is in

  Hit Ok to save your changes or cancel to go back to the main Configuration window


  :GSnull v0.1.0 plugin

  As explained at the start of this section this is a Null plugin thus it will not render anything on screen. Press Configure to get a menu with a checkbox where you can check/uncheck "Enable Logging" which will enable/disable GS logging. It should be used for debugging and developers


  Sound


  SPU2-X

  .The latest and best sound plugin at the time of writing this. It was first based on Gigaherz's SPU2 and later modified by Jake Stine (Air) of the PCSX2 team
  .(This is the only SPU2 plugin that supports effects processing (like reverb) and Dolby Pro Logic (II) (if your sound card is able to decode it
  !It's also the most advanced in emulating the chip correctly. Many games only work with SPU2-X
  .Interpolation: Here you can select 1 out of 5 options
  .Nearest: As the description says, no interpolation is done in this mode and is the fastest one
  .Linear: Does linear interpolation on sound, fast
  .Cubic: This is another type of interpolation. Slower, with good highs
  .Hermite: This is the recommended option. Closest to what the PS2 would produce, thus the most accurate, but a bit slower than the above
  .Catmull-Rom: This is another type of interpolation. Slow, higher quality

  .Disable effects processing: Checking this will disable any emulation of effects like reverb, lowering sound quality but increasing speed

  .Use the de-alias Fil tering: As described, gives more emphasis to the highs

  Enable debug options: Checking this will make the Configure Debug Options button available. When clicked it will present you with various logging options which can be enabled for debugging purposes. Should only be used by developers

  :Module: Here you can select 1 out of 5 settings, which are different ways of outputting sound in your system
  .No sound: Will not produce any sound (mute) resulting in best speed
  .X Audio 2: This is the recommended method, works better under Vista so XP users might want to try the third option
  .DirectSound: Should be slightly worse than X Audio 2,use it if it works better for you
  .Wave out: Not recommended, option 2 or 3 should always work better
  .Portaudio: Uses a crossplatform library called Portaudio. This is the only option aside from no sound in Linux

  Latency: The lower the latency value the smaller audio delay you will have. Note that setting latency too low WILL cause cracks and pops in sound, so change the values until you find the lowest one that works with your game without causing cracks

  :Synchronizing mode
  TimeStretch: The default and recommended setting. This keeps audio and video in sync, and also helps eliminate cracks and other sound problems. Note that if your speed is low, your sound will also be as slow as your video with this setting
  Async Mix: Makes the audio out of sync with the video, so you will get normal sound speed even if your frame rate is not optimal. Can cause games to hang or crash so use !with caution
  .None: Audio will skip if you set this mode and you don't get max speed with the game you're running. Small FPS boost

  Advanced: Here you can fine tune how your selected time stretcher will work. As described in the GUI, larger values are better if you are not getting good speeds while the opposite is true if you're running your game above full speed. Pressing Reset to Defaults will set all values here back in their initial setting

  Audio Expansion mode: Here you can choose if you want the audio produced from the plugin to be expanded to your whole speaker configuration and not just in 2 channels (stereo). Only usable with the XAudio2 module
  Stereo: Default setting, no audio expansion when this is selected
  Quadrafonic: Will expand audio to 4 speakers
  Surround 5.1: Will expand audio to 5.1 surround speakers
  Surround 7.1: Will expand audio to 7.1 surround speakers

  .(Use a Winamp DSP plugin: If you don't know what this is, leave it be. (Not available in Linux at the moment
  PAD

  .Here you will be able to use 2 plugins, Lilypad v0.11.0 and SSSPSX Pad v1.7.1

  .Select SSSPSX Pad v1.7.1 and press the Configure button

  .Now hit Configure to start configuring SSSPSX Pad
  Here, you simply press on each button's name and input the key you want to assign to it. If you want to clear a key from being assigned somewhere you can click on the respective button and wait until the "Timeout: " timer reaches 0. Then the selected key will be assigned to NONE again

  .Click on the PAD1/PAD2 tabs on the upper left corner to switch from configuring controller 1 to controller 2

  SSSPSX Pad supports analog controllers. You can assign your analog axis in the "LX,LY,RX,RY" buttons. LX is for Left analog X-Axis,LY is for Left analog Y-Axis,RX is for Right analog X-Axis,RY is for Right analog Y-Axis

  .The R3 and L3 buttons are the buttons on the analog stick of the ps2 controller, R for right and L for left as usual

  .Select Lilypad v0.11.0 and press the Configure button


  Lilypad is a very advanced input plugin supporting keyboards, mouse, game pads and XBOX 360 pads. Also it includes some very handy hacks for use with PCSX2 like the ESC hack or the Disable Screensaver option


  Cdvdrom


  In most circumstances, you will be able to use the built in ISO loader in PCSX2 by choosing ISO in the CDVD menu, and then, under ISO Selector, either choosing an image from the list or choosing browse to add one

  However, if you want to use a plugin to do things such as playing a game from the actual DVD disc or creating a dump of an ISO file, choose "Plugin" in the CDVD menu, and then select a CDVD plugin
  .By default, PCSX2 includes Gigaherz's CDVD v0.8.0, Linuz Iso CDVD v0.9.0 and CDVDnull v0.6.0

  .Select Gigaherz's CDVD v0.8.0 and press configure

  Pretty simple really, just select the drive letter from which the plugin will read the disc from. It will then directly run your PS2 game from the CD/DVD you have inserted in your drive

  !This is the only plugin that at least partially supports disc changing. If you have troubles changing a disc that is required by a game try this plugin

  .Select Linuz Iso CDVD v0.9.0 and hit configure

  .This plugin has the extra ability of compressing your images to save you disk space apart from running your images for the emulator

  Click Select Iso to select the game image you want to run/compress. Once you've selected an image you can either close the config window so you can run it or press "Compress Iso" to compress it. If you selected an already compressed image you can also select "Decompress Iso" to decompress it

  Under "Compression Method" you can select either ".Z - compress faster", which will compress your image faster but make it larger or ".BZ - compress better", which will compress your image slowly but make it smaller

  Under Options you can check/uncheck "Enable Block Dump=>'ISO name.dump'". When checked, this option will create a "ISO name".dump file in the PCSX2 root folder(where pcsx2-r4600.exe is located) from the game you ran. This file is like a small iso, which is mainly used for debugging. It will store the sectors read during the execution of the game you ran, so afterwards you will be able to load the file(using "select iso" of Linuz Iso CDVD) and run it without any image/cd/dvd. Note that if the game will try to read any other sectors from the ones not included in the dump file, it will obviously stop responding

  .Press ok to save your changes


  CDVDnull v0.6.0


  .This is a Null plugin just like GSnull, meaning it simply does nothing. It doesn't have a configuration screen for obvious reasons  Dev9


  Here are the plugins that handle the HDD(hard disk drive) and ethernet emulation. There is only Dev9null v0.5.0 included in the 1.0.0 package, yet another Null plugin which is exactly like all the other ones
  There is a newer Dev9 plugin in development by Luigi__, the MegaDev9 plugin which is still in early stages but very promising. For the time being, it partially emulates the ps2 HDD
  Finally, there is an experimental netplay plugin from gigaherz and drkIIRaziel named DEV9giga-razi. Although most of the Sony game servers are down, you can give it a try. It can be downloaded from the link in PCSX2, Links


  Usb


  Here are the plugins that handle USB(Universal Serial Bus) emulation. The release package includes USB Null v0.7.0 which is yet another Null plugin. Nothing to configure for the above reason. There is a new USB plugin that supports USB mice, keyboards and Lightguns by Shalma called Nuvee. You can get it from our website here  Firewire


  Here are the plugins that handle the Firewire port of the PS2. Only the FWnull v0.7.0 is included in the release package. There are no other Firewire plugins available or in development
  .Nothing to configure for the above reason
  BIOS tab of the Plugin/BIOS selector window:


  Here you'll see an identical screen to the last one of the First Time Configuration wizard, with the same usability, meaning to select a BIOS file from the list and change the folder where PCSX2 tries to find your BIOS images.

  Folders tab of the Plugin/BIOS selector window.


  Here you can change the folders where some of the files that PCSX2 creates will be stored at. By unchecking "Use default setting" you can click the "Browse" button to find a folder of your choice where PCSX2 will store: Save states, snapshots and logs/dumps respectively.


  Core settings


  .Next are the Core PCSX2 settings which can be found under Config => Emulation settings
  .There are 6 tabs, EE/IOP, VUs, GS, GS Window, Speedhacks and Gamefixes. We'll start with EE/IOP

  :EE/IOP tab of the Emulation Settings


  EE/IOP stands for Emotion Engine / Input Output Processor which are the core components of the Playstation 2. Below we'll describe the settings available to us
  Emotion Engine: Select "Recompiler" to enable the recompiler for the Emotion Engine, granting a really big speedup. It's extremely compatible, so you should always use it. By selecting "Interpreter" you will be using the really slow Interpreter mode, which in some cases is more compatible, but is mainly there for debugging purposes

  Enable EE Cache: As the text following notes, this will only work if you set Emotion Engine to Interpreter. It is extremely slow and is only known to help the japanese version of "Dead or Alive 2" to work. You can disable it after you start a fight to get the speed back

  .IOP: Same settings as above for the Input Output Processor. The Interpreter here is not such a huge slowdown as the EE but still a big speed hit

  Round mode: Changes how rounding of float numbers is calculated. If your game is freezing somewhere, try changing the value here. Default and most compatible value here is Chop/Zero. Automatically changed when 'Automatic Gamefixes' is checked under System for some games known to need a different value than default

  Clamping mode: These settings go from faster to slower from top to bottom. So 'None' is the fastest but least compatible and 'Full' is the slowest but most compatible. Default value here is 'Normal' which works fine for most games without compromising speed much. Automatically changed when 'Automatic Gamefixes' is checked under System for some games known to need a different value than default

  .(Restore Defaults: Click this to restore all settings to their default values (which are seen as Bold in Vista/Windows 7 or colored green in Windows XP

  :VUs tab of the Emulation Settings


  VUs stands for Vector Units which are the co-processors of the Playstation 2 working in parallel with the EE and IOP. The Playstation 2 has 2 of these co-processors called VU0 and VU1. Below we'll describe the settings available to us

  .[VU0: In this radio box you can choose one of 3 choices: Interpreter, microVU Recompiler and superVU Recompiler [legacy

  Interpreter: By selecting this PCSX2 will use the Interpreter for the VU0 unit, which is extremely slow and not very compatible either. Should only be used for debugging and testing

  microVU Recompiler: The latest recompiler for the Vector Units made by cottonvibes. This option has very high compatibility with games, is more stable and has fair speed. Recommended

  superVU Recompiler [legacy]: The old recompiler for the Vector Units made by zerofrog. This is not actively developed any more (thus the legacy tag), has quite worse compatibility compared to microVU, more unstable and usually a bit faster. Should only be used to identify bugs with the new recompiler or for the rare cases it works better than microVU.

  .VU1: As above but for Vector Unit 1

  Round mode: Same as EE/IOP

  Clamping mode: These settings go from faster to slower from top to bottom. So 'None' is the fastest but least compatible and 'Extra+Preserve Sign' is the slowest but most compatible. Default value here is 'Normal' which works fine for most games without compromising speed much. If you experience spikey polygons or bad geometry, try setting this to 'Extra+Preserve Sign'. Automatically changed when 'Automatic Gamefixes' is checked under System for some games known to need a different value than default

  .(Restore Defaults: Click this to restore all settings to their default values (which are seen as Bold in Vista/Windows 7 or colored green in Windows XP

  :GS tab of the Emulation Settings


  GS stands for Graphics Synthesizer which is responsible for rendering the graphics of the Playstation 2 (among other things). Below we'll describe the settings available :to us

  .Framelimiter: The options in this group can be used to control the frame rate of your games in various ways

  .Disable Framelimiting: By checking this your games will run as fast as your PC can make them to, ignoring all below settings and limits. Toggle it ingame by pressing F4

  Base Framerate Adjust: Here you can control the base framerate for your games in a percentage. If you leave the base NTSC and PAL frame rates intact (60 and 50 fps respectively), 100% here would mean 60FPS for NTSC and 50 FPS for PAL, 110% would be 66 FPS and 55 FPS respectively etc. The frame limiter will limit the FPS of your game to these values. Setting this to higher than 100% is NOT a speed up in any form, recommended to keep it at the default value of 100%

  Slow Motion Adjust: Here you can control in a percentage the speed your game will be limited at when you activate slow motion. The percentages are referring to the above Base Framerate, so 50% means half of the Base Framerate speed, which you can see above how it is calculated in FPS. Toggle it ingame by pressing Shift and Tab

  Turbo Adjust: Identical to Slow Motion adjust but is activated when you enable turbo mode. Toggle it ingame by pressing Tab

  NTSC Framerate: Sets the speed NTSC games will run at. Default (and normal) speed for these games is 59.94 FPS, but you can set this lower or higher to combine it with the above options. Hint: Setting this to lower values than normal can speed up a few games but doing so can break some games. Can only be changed via editing the pcsx2_vm.ini and changing the value after FramerateNTSC=

  PAL Framerate: Sets the speed PAL games will run at. Default (and normal) speed for these games is 50 FPS, but you can set this lower or higher to combine it with the above options. Hint: Setting this to lower values than normal can speed up a few games but doing so can break some games. Can only be changed via editing the pcsx2_vm.ini and changing the value after FrameratePAL=

  Frame Skipping: The options in this group can be used to control how frame skipping works, a technique which skips drawing some frames of a game to make it feel like it's running smoother when full speed cannot be achieved. As noted in the GUI, this feature can and will cause stuttering, flashing or other abnormal behavior depending on the game. Toggle it ingame by pressing Shift and F4

  .Disabled: When selected disables Frame Skipping, recommended if you are getting adequate speed

  .Skip when on Turbo only: When selected, enables Frame Skipping only when Turbo mode is on

  .Constant Skipping: When selected, enables Frame Skipping constantly

  .Frames to Draw: Specify how many frames will be drawn before skipping

  .Frames to Skip: Specify how many frames will be skipped when the above frames have been drawn


  .Use Synchronized MTGS: Check this option to use a different mode of MTGS. VERY slow, only for debugging purposes

  .Disable all GS output: As the name suggests, will disable all graphics output. Used for benchmarking core PCSX2 speed and debugging

  :GS Window tab of the Emulation Settings

  :Here you will be able to control various aspects of the video output of PCSX2. Below we'll describe the settings available to us

  Apect Ratio: Here you can select Fit to Window/Screen which will stretch the video to fit in your window, standard (4:3) which will set the aspect ratio of your video to 4:3 or Widescreen (16:9) which does the same with a 16:9 ratio. Keep in mind that the game's display will be stretched this way, deforming the normal display. For proper wide screen, you should set it in the specific game's menu (if it supports it)

  .Custom window size: Set your preferred size for the video window in pixels

  Zoom: As the name suggests, you can enter the percentage you want the game to be zoomed in. You can also use it while running a game by pressing Ctrl and + for zoom in and - for zoom out of the numpad

  Vertical Stretch: This option can not be changed from the GUI but is similar to Zoom thus in this section. Does what the name suggests and is usable by pressing Ctrl-Alt and + or - of the numpad

  .Disable window resize border: When checked, removes the border used for resizing from the video window

  .Always hide mouse cursor: When checked, the mouse cursor will not be visible when it enters the video window

  .Hide window when paused: When checked, the video window will be hidden whenever emulation is paused

  .Default to fullscreen mode on open: When checked, PCSX2 will start on full screen. Switch back to Windowed by pressing Alt and Enter

  .(Double-click toggles full screen mode: When checked, double clicking in the GS window will toggle from full screen mode to windowed (and vice versa

  Wait for vsync on refresh: When checked, PCSX2 will use vsync which can reduce tearing but also greatly reduces actual FPS. Applies to full screen mode and may not work with all GS plugins

  Dynamically toggle Vsync depending on frame rate: What this option does is explained in the tooltip, so just leave your mouse on it until the tooltip shows and read that

  :Speed Hacks tab of the Emulation Settings

  Speed hacks are various techniques used to speed up emulation at the cost of emulating accuracy. All of these options can and will cause severe bugs, crashes and other abnormal behavior so use them with caution! Also note that these affect certain games only, so you might not get any speed up depending on the game. Below we'll describe the settings available to us
  .Enable speedhacks: Check/uncheck this for a quick toggle to turn on/off all selected hacks below

  Emotion Engine (EE) Cyclerate: This hack increase the time an emulated operation takes, thus the task is easier to do for your CPU. Anything other than default can break your games, make them appear sluggish or make them start skipping frames

  .Default Cycle Rate - Slider Level 1: This is not a hack, this will emulate the EE on its actual speed
  .Slider Level 2: Reduces the EE cycle rate by 33%. Moderate speed increase, small compatibility hit
  .Slider Level 3: Reduces the EE cycle rate by 50%. Big speed increase, moderate compatibility hit. Also can cause stuttering audio in game videos


  VU Cycle Stealing: This hack increases the number of cycles the Vector Unit (VU) steals from the Emotion Engine (EE). This hack can and will cause false FPS readings (especially in higher values), screen flashing, slowdowns and other serious bugs with certain games

  .Slider Level 0: This is not a hack, this will disable VU Cycle Stealing
  .Slider Level 1: Small speed increase, small compatibility hit
  .Slider Level 2: Big speed increase, moderate compatibility hit
  Slider Level 3: Small speed increase compared to level 2, huge compatibility hit. This level will not work properly for the majority of games causing flickering, slowdowns and graphical bugs while offering a marginal speed increase over level 2 when it works. Not recommended except for very few specific games that work well with it


  .Other Hacks: Various hacks with different usability

  Enable INTC Spin detection: This hack takes a shortcut in a known situation PS2 games do when they idle, check the tooltip for a detailed explanation. Instead of doing the idle loop it just jumps to its end and continues from there. Can give big speed boosts but only in a few games. Very safe hack with almost no compatibility hit, recommended

  Enable Wait Loop detection: Similar method to the above, check the tooltip for a detailed explanation. Moderate speed up with no known compatibility hit, recommended

  Enable fast CDVD: Reduces loading times by setting a faster disc access mode. Check the HDLoader compatibility list for games that will NOT work with this (usually marked as needing mode 1 or slow DVD). Not recommended since it can break many games


  microVU Hacks: These hacks are only applied when microVU is selected as the recompiler in the VU tab of Emulation settings. If superVU is selected, these hacks do nothing

  .mVU Flag Hack: Check the tooltip for a detailed description about how this works. Moderate speed increase with very high compatibility, recommended

  MTVU (Multi-Threaded microVU1): Check this to use a third core for emulating the VU1 unit of the PS2. This speed hack provides a large speed boost for processors with 3 cores or more, while having extremely high compatibility (causes problems only in a handful of games). Note that some games might not get a good speed increase (depends how much they use the VU1 unit). There are also reports of speed boosts even on dual core processors

  .(Restore defaults: Click this to restore all settings to their default values (which actually disables all hacks in this tab

  (Source: PCSX2.net (Edited that a bit


  (Persian Guide, Detailed (Windows


  در این راهنما نحوه ی تنظیم و پیکربندی کردن برنامه ی PCSX2 به طور مرحله به مرحله شرح داده شده و به یک سری نکات هم جهت اجرای بهتر بازی ها اشاره شده است.
  وقتی برای اولین بار PCSX2 را اجرا میکنید، یک ویزارد پیکربندی اولیه مشاهده میکنید که ابتدا به آن میپردازیم.

  • در صفحه اول، از شما خواسته میشود که زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  برنامه PCSX2 به طور خودکار همه تنظیمات و کارت های حافظه را در پوشه Documents ذخیره میکند.

  • در صفحه دوم، شما می توانید افزونه هایی که میخواهید از آن ها استفاده کنید را انتخاب کنید. افزونه های پیش فرض بهترین سازگاری و سرعت را دارند، بنابراین قبل از تغییر دادن آن ها، از انتخاب خود اطمینان حاصل کنید.
  همچنین در صورت تمایل شما می توانید یک پوشه متفاوت را برای افزونه های خود انتخاب کنید؛ برای این کار تیک گزینه use default setting را بردارید و با استفاده از Browse پوشه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

  • در صفحه سوم، از شما خواسته می شود BIOS مورد نظر را انتخاب کنید. میتوانید با استفاده از لینک بالا BIOSها را دانلود کنید. اگر در لیست چیزی نمی بینید، باید BIOS مورد نظر را به آدرس Documents >> PCSX2 >> BIOS منتقل کنید و یا یک پوشه متفاوت که BIOS در آنجاست را انتخاب کنید. اگر یک فایل BIOS انتخاب نکنید، نمی توانید از برنامه PCSX2 استفاده کنید. پس از انتخاب BIOS روی Finish کلیک کنید تا برنامه PCSX2 نمایش داده شود.
  پیکربندی برنامه را از تنظیمات افزونه ها شروع میکنیم. به Config >> Plugin/BIOS selector بروید تا افزونه هایی که PCSX2 از آن ها استفاده خواهد کرد را انتخاب و پیکربندی کنید. 3 تب مشاهده میکنید، Plugins، BIOS و Folders.

  تب Plugins از قسمت Plugins/BIOS Selector:
  در سمت چپ، شما می توانید ببینید که هر افزونه چه جزئی را شبیه سازی میکند؛ در میانه، شما لیست انتخاب افزونه را می بینید و در سمت راست گزینه Configure قرار دارد که با کلیک روی آن می توانید افزونه انتخاب شده را پیکربندی کنید.
  به یاد داشته باشید که هر وقت یک افزونه را تغییر می دهید، باید روی "Apply" کلیک کنید تا برنامه افزونه جدید را بارگذاری کند و به شما اجازه پیکربندی آن را بدهد.
  حال به انتخاب و پیکربندی افزونه ها میپردازیم:

  Graphics:

  در حال حاضر شما می توانید از 2 افزونه GS استفاده کنید: GSdx v0.1.16 و GSnull driver v0.1.0.
  GSdx v0.1.16 یک افزونه بر مبنای DirectX 9 و DirectX 10/11 می باشد که اخیرا هم در سرعت و هم در کیفیت به طور قابل توجهی ارتقا یافته است. این افزونه به Pixel shaders 2 و SSE2 و به منظور کارکرد بر مبنای DirectX 10/11 به ویندوز Vista/7/8 و کارت گرافیک سازگار با DirectX 10 نیازمند می باشد.
  GSnull یک افزونه گرافیکی null می باشد که هیچ گونه خروجی تصویری ارائه نمیدهد و به منظور عیب یابی استفاده می شود.
  افزونه GSdx v0.1.16 را انتخاب کنید و روی Configure کلیک کنید.
  قبل از هر چیز لازم به ذکر است که GSdx چهار ورژن مختلف دارد، SSE2، SSSE3، SSE4.1 و AVX. تنها در صورتی که پردازنده شما این دستورالعمل ها را پشتیبانی میکند بالاترین نوع دستورالعمل را انتخاب کنید. سرعت این دستورالعمل ها به ترتیب از کندترین به سریعترین به این صورت است: SSE2، SSSE3، SSE4.1 و AVX. دستورالعمل جدید AVX تنها سرعت پردازش های نرم افزاری GSdx را افزایش میدهد و نه پردازش های سخت افزاری.

  نکته: کاربران AMD دستورالعمل SSE2 را با SSSE2 و همچنین دستوالعمل SSE4A را با SSE4.1 اشتباه نگیرند! این دستورالعمل ها به طور کامل متفاوت هستند و پشتیبانی نمی شوند. در این صورت از SSE2 استفاده کنید. برای مشاهده پشتیبانی پردازنده ها از دستورالعمل های ذکر شده، از لینک های بالا استفاده کنید.

  • حالت های DirectX 10 و DirectX 11 افزونه GSdx در حال حاضر چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ سازگاری دقیقا یکسان هستند.

  Renderer: از این قسمت می توانید روش پردازش گرافیک را انتخاب کنید.

  - با انتخاب (Direct3D9 (Hardware، افزونه GSdx از قابلیت های Direct3D کارت گرافیک شما استفاده خواهد کرد، که باعث ارتقا قابل توجه سرعت شبیه سازی خواهد شد.

  - با انتخاب (Direct3D10/11 (Hardware، افزونه GSdx از حالت Direct3D10/11 خود استفاده خواهد کرد که معمولا سریع ترین و سازگارترین است. در صورت پشتیبانی سیستم، شدیدا توصیه می شود.

  - با انتخاب (Direct3D9/10/11 (Software، افزونه GSdx از پردازشگر داخلی خود استفاده خواهد کرد که در این حالت به هیچ عنوان از کارت گرافیک شما استفاده نخواهد کرد و پردازنده شما را جایگزین کارت گرافیک میکند. در این حالت سرعت شبیه سازی به طور قابل توجهی کاهش می یابد اما از سوی دیگر حداکثر سازگاری را به ارمغان می آورد. اگر با مشکلات گرافیکی مواجه هستید، توصیه می شود.

  با انتخاب (SDL 1.3 (Software، افزونه GSdx از SDL Library به منظور پردازش نرم افزاری استفاده خواهد کرد که عملکرد آن مشابه حالت های نرم افزاری بالاست.

  با انتخاب (Direct3D9 (null یا (Direct3D10/11 (null یا (Null (Software یا (Null (null و یا SDL 1.3 Null، افزونه هیچ چیز را پردازش نمی کند، در نتیجه هیچ خروجی روی صفحه ارائه نخواهد شد. تنها در صورتی که برای مثال میخواهید قطعه موسیقی گوش کنید این گزینه را انتخاب کنید، چرا که افزایش سرعت قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

  • Interlacing: در این قسمت شما می توانید None، Auto و 6 تکنیک دیگر را انتخاب کنید، که به منظور از بین بردن لرزش صفحه استفاده می شود. پیشنهاد میشود این قسمت روی Auto قرار داده شود.
  شما می توانید ببینید که چه تاثیری و حتی شاید چه اشکالی هر کدام از این حالت ها دارند. تغییر دادن این حالت ها با کلید F5 در حین اجرای بازی امکانپذیر است.

  بخش Scaling:
  این بخش تنها در صورتی موجود است که یک پردازشگر سخت افزاری (Hardware) انتخاب شده باشد. در این قسمت می توانید تنظیمات مختلفی را به منظور افزایش کیفیت تصویر به وسیله افزایش دقت تصویر (Resolution) و یا اعمال صافی ها (Fil ters) تغییر دهید. به یاد داشته باشید که تغییر دادن دقت تصویر بومی (Native Resolution) میتواند باعث مشکلات گرافیکی مختلفی شود.

  D3D internal resolution:
  در این قسمت می توانید دقیقا دقت تصویر مورد نظر خود را تنظیم کنید.
  بدین صورت، اگر کامپیوتر شما به اندازه کافی قدرتمند است (مخصوصا کارت گرافیک)، می توانید بازی های PS2 مورد علاقه خود را با دقت تصویری بسیار بالاتر از حد معمول و با گرافیک فوق العاده بالا بازی کنید.
  توجه داشته باشید که هر چقدر دقت تصویر را افزایش دهید، افزونه منابع بیشتری را استفاده میکند و کاهش سرعت را به همراه خواهد داشت.

  دقت تصویر اصلی PS2 – Native:
  اگر تیک این گزینه را بزنید، افزونه با دقت تصویر اصلی PS2 پردازش را انجام خواهد داد (به همین علت قسمت Custom Resolution و Scaling خاکستری رنگ و غیرفعال می شوند).

  Scaling: این گزینه را روی Custom تنظیم کنید تا هر مقداری که مورد نظرتان است را از فیلد پایین (Custom Resolution) تنظیم کنید. تنظیم کردن این گزینه روی 2x-6x دقت تصویر بازی را چندین برابر میکند. برای مثال اگر دقت تصویر یک بازی 640x320 است، تنظیم کردن این گزینه روی 3x بازی مورد نظر را با دقت تصویر 1928x960 پردازش میکند (سه برابر دقت تصویر بومی). با این روش، می توان از بعضی مشکلات گرافیکی جلوگیری کرد.
  در حال حاضر اکثر بازی ها و کارت گرافیک ها می توانند روی x2 و x3 به راحتی کار کنند، اما با افزایش بیش از این مقادیر ممکن است افت سرعت به وجود بیاید.

  Custom Resolution: وقتی Scaling روی Custom تنظیم است، شما میتوانید دقت تصویر دلخواهتان را وارد کنید تا بازی ها با آن دقت تصویر پردازش شوند.

  فعال کردن Shade Boost:
  با فعال کردن این گزینه و با کلیک روی دکمه Settings سمت راست آن، تنظیمات جدیدی در دسترس خواهند بود. روی Settings کلیک کنید تا اشباع، نور و کنتراست خروجی تصویر را به دلخواهتان تنظیم کنید.

  بخش حالت Hardware:
  تنها در صورتی که یک پردازشگر سخت افزاری انتخاب شده باشد در دسترس است. از این قسمت میتوانید بعضی تنظیمات را به منظور سرعت و یا کیفیت تصویر بیشتر تغییر دهید.

  Texture fil tering: این گزینه 3 موقعیت دارد؛ انتخاب شده، خاکستری و انتخاب نشده.
  - وقتی انتخاب شده باشد، هرچیزی روی صفحه، هم 2D و هم 3D تصفیه (Fil ter) خواهد شد.
  - وقتی خاکستری باشد، عمل تصفیه همانند PS2 انجام می شود. این تنظیم توصیه می شود.
  - وقتی انتخاب نشده باشد، عمل تصفیه به طور کامل غیر فعال خواهد بود. کیفیت تصویر را کاهش می دهد اما ممکن است به بعضی کارت گرافیک های ضعیف کمک کند.

  Logarithmic Z: این گزینه ممکن است وقتی گرافیک بعضی بازی ها "See through" (مانند مه و ...) هستند کمک کند. تنها در صورتی امکان تغییر این گزینه را دارید که کارت گرافیک شما از Z-buffer 32 بیتی پشتیبانی نکند.

  Allow 8-bit textures: از بافت های پالت (Palletized textures) برای همه پردازش ها به صورت بهینه تر استفاده می کند که نیاز به حافظه کارت گرافیک را کاهش می دهد. از طرف دیگر بارگذاری پردازش را افزایش می دهد و ممکن است باعث بروز مشکلات گرافیکی شود. پیشنهاد می شود هر دو گزینه را امتحان کنید و ببینید کدامیک بیشترین سرعت را می دهد.

  (Alpha Correction (FBA: (فقط در حالت DX9) این بخش را فعال بگذارید، چرا که باعث حل برخی مشکلات ترکیبی که DX9 دارد می شود. همچنین می تواند باعث مشکلاتی شود.


  بخش Hacks:

  گزینه Enable HW hacks را تیک دار کنید تا تنظیماتی که در ادامه توضیح داده می شوند فعال شوند. روی Configure کلیک کنید تا تنظیماتی که میخواهید فعال شوند را انتخاب کنید.
  این تنظیمات فقط برای کاربران پیشرفته است. این تنظیمات اگر در بازی هایی که نیازی ندارند استفاده شوند، می توانند باعث مشکلات جدی شوند. (فقط روی حالت های سخت افزاری اثر می گذارند)

  MSSA: به مقدار سطح انتخاب شده، به هر لایه Anti-Aliasing اضافه میکند. این قسمت به شدت نیاز به حافظه کارت گرافیک دارد و در صورت نبود حافظه کافی ممکن است باعث “Crash” شدن PCSX2 شود. برای اطلاعات بیشتر، توضیحات پنل سمت راست این گزینه را بخوانید.

  Skipdraw: از رسم کردن بعضی لایه ها صرف نظر میکند، بسته به اینکه ممکن است چقدر باعث بروز مشکلات شوند. تعیین کنید وقتی اولین مشکل نمایان شد از چند لایه باید صرف نظر شود. ابتدا از مقادیر پایین مانند 1-3 استفاده کنید سپس از مقادیر بالاتر استفاده کنید (هرچه مقدار تعیین شده بیشتر باشد، احتمال افکت ها و گرافیک های خراب نیز بیشتر است). این هک ممکن است باعث افزایش تصادفی سرعت شود.

  Alpha: اگر بازی شما مشکلاتی با افکت های مه مانند یا سایه ها دارد این گزینه را امتحان کنید. در برخی موارد ممکن است باعث حل مشکلات گرافیکی نیز بشود.

  Half-pixel Offset: این هک یک انحراف به همه لایه ها اضافه می کند، بنابراین باعث کاهش برخی مشکلات گرافیکی می شود. زمانی که به نظر می رسد افکت های Blur یا Halo مشکل دارند از این گزینه استفاده کنید.

  Sprite: توضیحات پنل سمت راست این گزینه را برای اطلاعات بیشتر بخوانید.

  WildArmsOffset: به بسیاری از بازی ها کمک می کند. توضیحات پنل سمت راست خوانده شود.

  Aggressive-CRC: برای اطلاعات بیشتر توضیحات پنل سمت راست خوانده شود.


  بخش حالت Software:

  تنها در صورتی در دسترس است که یک پردازشگر نرم افزاری (Software Renderer) انتخاب شده باشد.

  Extra Rendering threads: از این قسمت می توانید تعیین کنید که GSdx از چند “Thread” برای پردازش نرم افزاری استفاده کند، برای اینکه از همه ی هسته های پردازنده شما استفاده شود. برای مثال، برای پردازنده های Quad core (چهار هسته) مقدار 3 را وارد کنید. در سیستم های با پردازنده چند هسته ای (بیش از 2 هسته) به طور قابل توجهی باعث افزایش سرعت می شود.

  (Edge anti-aliasing (AA1: وقتی فعال باشد، افزونه سعی خواهد کرد anti-aliasing را اعمال کند که می تواند باعث افزایش اندک کیفیت تصویر شود. در حال حاضر این گزینه در مرحله ابتدایی است.

  Movie Capture: این یک قابلیت مخفی است. در حین اینکه PCSX2 در حال اجراست با کلید F12 میتوانید از بازی خود فیلم بگیرید. با دوبار فشردن کلید F12 می توانید ضبط فیلم را متوقف کنید. فیلم به طور خودکار با 100% سرعت ذخیره می شود.


  Sound:

  SPU2-X
  بهترین و آخرین افزونه صدا در حال حاضر.
  این تنها افزونه SPU2 است که پردازش افکت ها (مانند Reverb) و (Dolby Pro Logic (II را پشتیبانی می کند. این افزونه همچنین پیشرفته ترین، در شبیه سازی صحیح تراشه است. اکثر بازی ها فقط با SPU2-X کار می کنند!

  Interpolation: در این بخش شما می توانید یکی از این 5 گزینه را انتخاب کنید:

  1) Nearest: همانطور که از عنوان پیداست، هیچ الحاقی صورت نمی گیرد و سریع ترین است.
  2) Linear: الحاق خطی روی صدا اعمال می کند، سریع.
  3) Cubic: این نوع دیگری از الحاق است. کندتر.
  4) Hermite: این گزینه پیشنهاد می شود. نزدیکترین چیزی که PS2 ارائه می دهد، بنابراین دقیق ترین، اما اندکی کندتر از گزینه بالا.
  5) Catmull-Rom: این یک نوع دیگر از الحاق است. کندتر، کیفیت بالاتر.

  Disable effects processing: تیک دار کردن این گزینه باعث غیرفعال شدن همه شبیه سازی های افکت ها مانند Reverb می شود. سبب کاهش کیفیت صدا می شود، اما سرعت را افزایش می دهد.

  Use the de-alias fil ter: قدرت بیشتری به ارتفاعات صدا می دهد.

  Enable debug options: تنها باید توسط سازنده ها استفاده شود.

  Module: در این قسمت می توانید یکی از 5 گزینه زیر را انتخاب کنید:

  1) No sound: هیچ صدایی ارائه نخواهد داد. بهترین سرعت.
  2) X Audio 2: این گزینه پیشنهاد می شود. روی ویندوز Vista و بالاتر بهتر کار میکند، بنابراین کاربران XP ممکن است بخواهند گزینه 3 را امتحان کنند.
  3) DirectSound: تا حدی بدتر از X Audio 2، تنها در صورتی که برای شما بهتر از X Audio 2 کار میکند انتخاب کنید.
  4) Wave out: توصیه نمی شود، گزینه 2 و 3 همیشه بهتر کار می کنند.
  5) Portaudio: از یک Crossplatform library استفاده میکند.


  • Latency: هرچه مقدار Latency کمتر باشد، مقدار کمتری تاخیر در صدا خواهید داشت. توجه داشته باشید که تنظیم کردن Latency با مقادیر خیلی کم باعث بروز مشکلاتی در صدا می شود، بنابراین آنقدر مقادیر را تغییر دهید تا کمترین مقداری که با بازی شما سازگار است را پیدا کنید.

  Synchronizing mode:

  - TimeStretch: گزینه پیش فرض و توصیه شده. این گزینه صدا و تصویر را هماهنگ نگه میدارد و همچنین به از بین رفتن مشکلات صدا کمک میکند.

  - Async Mix: هماهنگی بین صدا و تصویر را از بین می برد، بنابراین حتی اگر شما با کاهش سرعت و فریم روبرو هستید، صدا را با سرعت عادی دریافت خواهید کرد. * ممکن است باعث هنگ و کرش کردن بازی ها شود!

  - None: اگر این گزینه را انتخاب کنید، صدا Skip خواهد شد و شما حداکثر سرعت صدا را دریافت نخواهید کرد. افزایش فریم دهی اندک.

  - Advanced: از این قسمت شما می توانید به راحتی تنظیم کنید که Time stretcher انتخاب شده چطور کار می کند. اگر سرعت خوبی از بازی دریافت نمیکنید، مقادیر بالا بهتر هستند و اگر سرعت کامل از بازی دریافت می کنید مقادیر پایین توصیه می شوند. کلیک روی Reset to Defaults همه مقادیر را به پیش فرض تغییر می دهد.

  Audio Expansion mode: اگر میخواهید صدای ارائه شده توسط افزونه به همه بلندگوهای شما گسترش بیابند و نه فقط در 2 کانال (Stereo)، از این قسمت می توانید این کار را انجام دهید. تنها با حالت XAudio2 قابل استفاده است.

  - Stereo: گزینه پیش فرض، هیچ گسترش صدایی اعمال نخواهد شد.

  - Quadrafonic: صدا را به 4 بلندگو گسترش خواهد داد.

  - Surround 5.1: صدا را به Surround5.1 گسترش خواهد داد.

  - Surround 7.1: صدا را به Surround7.1 گسترش خواهد داد.

  Use a Winamp DSP plugin: اگر نمیدانید این گزینه چیست، دست نزده باقی بگذارید.


  PAD:
  شما می توانید از 2 افزونه استفاده کنید؛ Lilypad v0.11.0 و SSSPSX v1.7.1.

  نحوه پیکربندی SSSPSX v1.7.1:
  روی Configure کلیک کنید تا شروع به پیکربندی SSSPSX v1.7.1 نمایید.
  به سادگی روی نام هر دکمه کلیک کنید و کلیدی که میخواهید به آن دکمه اختصاص دهید را فشار دهید. اگر میخواهید هیچ ورودی به دکمه اختصاص نیابد، روی دکمه مورد نظر کلیک کنید و صبر کنید تا وقت انتخاب به پایان برسد.

  از قسمت بالا سمت چپ پنجره، روی تب های PAD1/PAD2 کلیک کنید تا بین پیکربندی دسته 1 و دسته 2 جابجا شوید.

  نحوه پیکربندی Lilypad v0.11.0:
  Lilypad یک افزونه بسیار پیشرفته با قابلیت پشتیبانی صفحه کلید، ماوس، دسته های بازی و دسته XBOX360 می باشد. راهنمای پیکربندی این افزونه از حوصله ی این بخش خارج است؛ برای راهنمایی در مورد پیکربندی این افزونه به اینجا مراجعه کنید (انگلیسی).


  Cdvdrom:
  در اکثر شرایط، شما قادر به استفاده از بارگذار ISO داخلی PCSX2 می باشید که از منوی CDVD و زیر منوی ISO Selector قابل دسترسی است.
  هرچند، اگر می خواهید از یک افزونه به منظور اجرای بازی با استفاده از دیسک DVD و یا ساخت “dump” از یک فایل ISO استفاده کنید، گزینه “Plugin” در منوی CDVD و سپس یک افزونه را انتخاب کنید.
  به طور پیش فرض، PCSX2 دارای افزونه های Gigaherz’s CDVD v0.8.0 و Linuz Iso CDVD v0.9.0 و همچنین CDVDnull v0.6.0 می باشد.

  نحوه پیکربندی Gigaherz’s CDVD v0.8.0:

  پیکربندی این افزونه واقعا ساده می باشد، کافیست درایوی که افزونه دیسک را از آن میخواند انتخاب کنید. سپس برنامه به طور مستقیم بازی PS2 شما را از DVD که درون درایو قرار داده اید اجرا میکند.

  این تنها افزونه ایست که حداقل تا حدی از تعویض دیسک پشتیبانی میکند. اگر شما با تعویض دیسک که توسط یک بازی مورد نیاز است با مشکلی روبرو هستید، این افزونه را امتحان کنید.

  نحوه پیکربندی Linuz Iso CDVD v0.9.0:

  این افزونه دارای قابلیت اضافی است که می تواند به منظور ذخیره فضای درایو شما فایل های “image” را فشرده سازی نماید.

  روی Select Iso کلیک کنید تا “image”ی که میخواهید اجرا و یا فشرده سازی کنید را انتخاب نمایید. وقتی image مورد نظر خود را انتخاب کردید می توانید پنجره پیکربندی را ببندید تا بتوانید آن را اجرا و یا با انتخاب “Compress Iso” آن را فشرده کنید. اگر شما یک image فشرده شده را انتخاب کرده باشید، همچنین می توانید از گزینه “Decompress Iso” جهت بازگردانی عمل فشرده سازی استفاده کنید.

  در قسمت “Compression Method” می توانید از “.Z – compress faster” استفاده کنید، که عمل فشرده سازی را سریعتر انجام می دهد اما حجم فایل را بالاتر می برد و یا از “.BZ – compress better” استفاده کنید، که عمل فشرده سازی را به کندی انجام می دهد اما حجم فایل کمتر خواهد بود.

  شما می توانید از قسمت Options گزینه “Enable Block Dump=>’ISO name.dump” را فعال و یا غیر فعال کنید. زمانی که فعال (تیک دار) است، این آپشن یک فایل “ISO name”.dump از بازی که اجرا کردید در پوشه PCSX2 ایجاد خواهد کرد. این فایل مانند یک “iso” کم حجم می باشد، که در اصل به منظور عیب یابی مورد استفاده قرار می گیرد.

  CDVDnull v0.6.0:
  این یک افزونه Null درست شبیه GSnull می باشد، به این معنی که هیچ کاری انجام نمی دهد. و طبیعتا صفحه پیکربندی نیز نخواهد داشت!


  Usb:
  افزونه هایی که شبیه سازی USB را بر عهده دارند. پکیج همراه با برنامه، تنها افزونه USB Null v0.7.0 را دارا می باشد که یک افزونه Null دیگر است! هیچ پیکربندی برای این افزونه وجود ندارد. یک افزونه USB جدید به نام Nuvee وجود دارد که از ماوس، صفحه کلید و Lightgunهای USB پشتیبانی میکند. این افزونه را می توانید از اینجا دانلود کنید.


  Firewire:
  افزونه هایی که شبیه سازی پورت Firewire کنسول PS2 را بر عهده دارند. تنها افزونه ای که همراه با پکیج برنامه است، FWnull v0.7.0 می باشد. هیچ افزونه Firewire دیگری موجود و یا در حال ساخت نمی باشد.


  (BIOS (Basic Input Output System:
  فایل های BIOS را می توانید از لینک های بالا دریافت کنید.
  توجه: توصیه می شود از فایل BIOS جدیدتر از SCPH-10000 استفاده کنید. احتمالا شما بدون فایل های BIOS جدیدتر از SCPH-10000 نیز قادر به اجرای BIOS و یا بازی ها خواهید بود، اما با BIOS های جدید احتمال سازگاری بیشتر وجود دارد.


  (Core Settings (Emulation Settings:

  در این قسمت 6 تب وجود دارد؛ EE/IOP، VUs، GS، GS Window، Speedhacks و Gamefixes. ما با EE/IOP شروع می کنیم.

  تب
  EE/IOP:
  EE/IOP شکل کوتاه شده ی Emotion Engine / Input Output Processor می باشد که محتویات مرکزی و اصلی Playstation 2 هستند.

  Emotion Engine: گزینه “Recompiler” را به منظور فعال سازی recompiler برای Emotion Engine انتخاب کنید، که سبب افزایش سرعت چشم گیری می باشد و همچنین سازگاری بسیار بالایی دارد؛ بنابراین شما همیشه باید از این گزینه استفاده کنید. با انتخاب Interpreter شما از حالت Interpreter استفاده خواهید کرد که واقعا کند می باشد، که البته در برخی موارد سازگاری بیشتری دارد؛ اما در اصل به منظور عیب یابی تعبیه شده است.

  Enable EE Cache: این گزینه تنها زمانی عمل خواهد کرد که شما Emotion Engine را روی Interpreter تنظیم کرده باشید. با انتخاب این گزینه سرعت به شدت کاهش می یابد و فقط ممکن است به ورژن ژاپنی “Dead or Alive 2” کمک کند. شما می توانید این گزینه را پس از شروع جنگ غیرفعال کنید تا سرعت افزایش یابد.

  IOP: تنظیمات این بخش نیز مانند بخش بالاست. گزینه Interpreter این بخش مانند EE کاهش سرعت شدیدی را موجب نخواهد شد، اما همچنان کاهش سرعت زیادی را در پی خواهد داشت.

  Round mode: محاسبات گرد کردن اعداد “float” را تغییر می دهد. اگر بازی شما در قسمتی هنگ میکند (Freeze)، تنظیمات این بخش را تغییر دهید. گزینه پیش فرض و سازگارترین گزینه Chop/Zero می باشد. اگر گزینه “Automatic Gamefixes” فعال باشد، در صورت نیاز بعضی بازی ها به مقادیر متفاوت، تنظیمات این بخش به طور خودکار تغییر میکند.

  Clamping mode: این تنظیمات از بالا به پایین، به ترتیب از سریعترین به کندترین هستند. بنابراین، “None” سریعترین می باشد اما از جهت دیگر پایین ترین سازگاری را داراست و “Full” کندترین و سازگارترین است. در اینجا مقدار پیش فرض “Normal” می باشد که برای اکثر بازی ها مناسب است. اگر گزینه “Automatic Gamefixes” فعال باشد، در صورت نیاز بعضی بازی ها به مقادیر متفاوت، تنظیمات این بخش به طور خودکار تغییر میکند.

  Restore Defaults: برای بازگردانی تنظیمات به مقادیر پیش فرض روی این گزینه کلیک کنید.


  تب VUs:
  VUs شکل کوتاه شده ی Vector Units می باشد که پردازنده های کمکی Playstation 2 هستند. Playstation 2 دو پردازنده ی کمکی به نام های VU0 و VU1 دارد.

  VU0: در این قسمت شما می توانید یکی از این 3 گزینه را انتخاب کنید: Interpreter، microVU Recompiler و [superVU Recompiler [legacy.

  - Interpreter: با انتخاب این گزینه، PCSX2 برای VU0 از Interpreter استفاده خواهد کرد که بسیار کند می باشد و سازگاری پایینی را نیز داراست.

  - microVU Recompiler: جدیدترین Recompiler برای Vector Units. این گزینه دارای سازگاری بسیار بالایی با بازی ها می باشد، ثبات بیشتری دارد و سرعت مناسبی را ارائه می دهد. توصیه می شود.

  - [superVU Recompiler [legacy: یک Recompiler قدیمی برای Vector Units. توسعه ی این Recompiler متوقف شده است؛ سازگاری بسیار پایینی نسبت به microVU دارد، دارای ثبات کمی می باشد و معمولا اندکی سریع تر است. تنها باید به منظور عیب یابی Recompiler جدید مورد استفاده قرار بگیرد و یا در موارد نادری که بهتر از microVU عمل میکند.

  VU1: تنظیمات این قسمت همانند VU0 می باشد اما برای Vector Unit 1.

  Round mode: همانند EE/IOP.

  Clamping mode: این تنظیمات از بالا به پایین، به ترتیب از سریعترین به کندترین هستند. بنابراین، “None” سریعترین می باشد اما از جهت دیگر پایین ترین سازگاری را داراست و “Extra+Preserve Sign” کندترین می باشد اما سازگاری بالایی دارد. در اینجا مقدار پیش فرض “Normal” می باشد که برای اکثر بازی ها مناسب است. اگر مشکلاتی نظیر چندگوشه های تیز را دارید، گزینه “Extra+Preserve Sign” را امتحان کنید. اگر گزینه “Automatic Gamefixes” فعال باشد، در صورت نیاز بعضی بازی ها به مقادیر متفاوت، تنظیمات این بخش به طور خودکار تغییر میکند.

  Restore Defaults: برای بازگردانی تنظیمات به مقادیر پیش فرض روی این گزینه کلیک کنید.


  تب GS:
  GS شکل کوتاه شده ی Graphics Synthesizer می باشد که مسئولیت پردازش گرافیکی Playstation 2 را بر عهده دارد.

  Framelimiter: گزینه های موجود در این بخش می توانند به منظور کنترل سرعت فریم بازی های شما استفاده شوند.

  - Disable Framelimiting: با انتخاب این گزینه بازی های شما با بیشترین سرعتی که کامپیوتر شما می تواند آن ها را اجرا کند، بدون در نظر گرفتن بقیه گزینه ها و اختیارات این بخش، اجرا می شوند. می توانید این گزینه را با F4 از درون بازی فعال و یا غیرفعال کنید.

  - Base Framerate Adjust: از این قسمت می توانید پایه سرعت فریم دهی برای بازی هایتان را بر حسب درصد کنترل کنید. در اینجا 100% به معنی 60 فریم بر ثانیه برای NTSC و 50 فریم بر ثانیه برای PAL، 110% به معنی 66 و 55 فریم بر ثانیه و ... . محدود کننده فریم (Framelimiter)، فریم بر ثانیه (FPS) بازی های شما را با توجه به این تنظیمات محدود میکند. تنظیم کردن این گزینه روی مقادیر بالاتر از 100% به هیچ عنوان افزایش سرعت را به دنبال نخواهد داشت! توصیه می شود روی مقدار پیش فرض 100% تنظیم شود.

  - Slow Motion Adjust: از این قسمت می توانید کنترل کنید که هنگام فعال کردن Slow Motion سرعت بازی شما چه مقدار کاهش بیابد. درصدها نسبت به Base Framerate هستند، بنابراین 50% یعنی نصف سرعت Base Framerate. می توانید درون بازی با کلید های Shift و Tab تنظیمات این قسمت را تغییر دهید.

  - Turbo Adjust: همانند Slow Motion adjust، با این تفاوت که هنگام فعال کردن Turbo Mode به کار می افتد. تنظیمات این بخش نیز درون بازی با Tab قابل تغییر است.

  - NTSC Framerate: سرعت بازی های NTSC را تعیین میکند. تنها با ویرایش کردن فایل pcsx2_vm.ini و تغییر دادن مقدار =FramerateNTSC قابل تغییر است. مقادیر پایین ممکن است در بعضی بازی ها افزایش سرعت را به همراه داشته باشد، اما همچنین ممکن است منجر به Breakشدن بعضی بازی ها نیز بشود.

  - PAL Framerate: سرعت بازی های PAL را تعیین میکند. تنها با ویرایش کردن فایل pcsx2_vm.ini و تغییر دادن مقدار =FrameratePAL قابل تغییر است. مقادیر پایین ممکن است در بعضی بازی ها افزایش سرعت را به همراه داشته باشد، اما همچنین ممکن است منجر به Breakشدن بعضی بازی ها نیز بشود.

  Frame Skipping: گزینه های این بخش می توانند به منظور کنترل این که frame skipping چطور کار کند استفاده شوند. Frame Skipping یک تکنیک است که در مواقعی که حداکثر سرعت حاصل نمیشود، از رسم کردن بعضی فریم های بازی صرف نظر میکند تا بازی روان تر به نظر برسد. همانطور که در برنامه نیز گفته شده است، این گزینه ممکن است باعث Stuttering و Flashing و رفتارهای غیر طبیعی دیگری بشود.

  - Disabled: عمل Frame Skipping را غیرفعال میکند.

  - Skip when on Turbo only: تنها زمانی که Turbo Mode روشن است Frame Skipping را فعال میکند.

  - Constant Skipping: عمل Frame Skipping را به طور مداوم فعال میکند.

  - Frames to Draw: می توانید تعیین کنید که قبل از Skipping چند فریم رسم خواهد شد.

  - Frames to Skip: می توانید تعیین کنید که پس از رسم شدن فریم های بالا، از چند فریم صرف نظر خواهد شد.


  Use Synchronized MTGS: این گزینه را انتخاب کنید تا از نوع دیگری از MTGS استفاده شود. خیلی کند، تنها به منظور اهداف عیب یابی.

  Disable all GS output: همانطور که از عنوان پیداست، این گزینه همه خروجی های گرافیکی را غیر فعال میکند. به منظور گرفتن بنچمارک از سرعت Core PCSX2 و عیب یابی استفاده می شود.


  تب GS Window:

  Aspect Ratio: از این قسمت می توانید گزینه Fit to Window/Screen که اندازه صفحه را میکشد تا همسان با پنجره شود، (Standard (4:3 که اندازه صفحه را روی 4:3 تنظیم میکند و یا (Widescreen (16:9 که اندازه صفحه را روی 16:9 تنظیم میکند انتخاب کنید. توجه داشته باشید که با این روش صفحه بازی کشیده می شود، که ممکن است باعث از فرم خارج شدن صفحه عادی بازی شود. برای صفحه کشیده مناسب، باید از منوی مخصوص بازی این کار را انجام دهید (اگر بازی مورد نظر از این امکان پشتیبانی کند).

  Custom Window Size: اندازه دلخواه خود را برای پنجره تصویری به پیکسل تعیین کنید.

  Zoom: شما می توانید از این قسمت درصدی که میخواهید به اندازه آن بازی شما بزرگنمایی شود را وارد کنید. شما همچنین می توانید درون بازی از کلید های Control و + برای بزرگنمایی و Control و – برای کوچک نمایی استفاده کنید.

  Vertical Stretch: این گزینه نمی تواند از طریق محیط کاربری برنامه تغییر داده شود. اما مشابه بزرگنمایی عمل میکند و با کلید های Ctrl-Alt و + یا – از قسمت Numpad عمل میکند.

  Disable window resize border: با انتخاب این گزینه می توانید کادری که به منظور تغییر اندازه استفاده می شود را از پنجره تصویری حذف کنید.

  Always hide mouse cursor: با انتخاب این گزینه، نشانگر ماوس هنگام ورود به پنجره تصویری قابل مشاهده نخواهد بود.

  Default to fullscreen mode on open: هنگامی که این گزینه انتخاب شده باشد، PCSX2 بازی ها را در حالت تمام صفحه (Fullscreen) اجرا خواهد کرد؛ با Alt و Enter به حالت پنجره بازگردید.

  Double-click toggles full screen mode: هنگام دوبار کلیک در پنجره GS، به حالت تمام صفحه خواهید رفت و برعکس.

  Wait for vsync on refresh: با انتخاب این گزینه، PCSX2 از vsync استفاده خواهد کرد که باعث کاهش tearing خواهد شد، اما همچنین باعث کاهش فریم دهی قابل توجهی می شود.

  Dynamically toggle Vsync depending on frame rate: توضیحات مربوط به این گزینه با بردن نشانگر ماوس روی آن نمایان خواهد شد.


  تب Speed Hacks:
  Speed Hacks تکنیک های مختلفی هستند که به منظور افزایش سرعت شبیه سازی در ازای قربانی دقت شبیه سازی استفاده می شوند. همه این گزینه ها ممکن است باعث باگ های مختلف، Crashها و رفتارهای غیرطبیعی دیگر شوند و می شوند؛ بنابراین با احتیاط از آن ها استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید که این تنظیمات تنها روی بعضی بازی ها تاثیر میگذارند و شما امکان افزایش سرعت را بسته به بازی مورد نظر نخواهید داشت.

  Enable speedhacks: با فعال/غیرفعال کردن این گزینه می توانید سریع همه ی هک های پایین را روشن/خاموش کنید.

  Emotion Engine (EE) Cyclerate: این هک زمان مورد نیاز برای شبیه سازی یک عملیات را افزایش می دهد، بنابراین پردازنده شما راحت تر می تواند عملیات را انجام دهد. هرچیزی بجز مقدار پیش فرض می تواند باعث Breakشدن بازی های شما شود و آن ها را کند کند و یا باعث شود بازی از رسم کردن فریم ها صرف نظر کند.

  - Default Cycle Rate – Slider Level 1: این مقدار یک هک نیست، EE را با سرعت واقعی شبیه سازی می کند.

  - Slider Level 2: این سطح، EE Cycle Rate را به مقدار 33% کاهش می دهد. افزایش سرعت متوسط، کاهش سازگاری کم.

  - Slider Level 3: این سطح، EE cycle rate را به مقدار 50% کاهش می دهد. افزایش سرعت زیاد، کاهش سازگاری متوسط. همچنین می تواند باعث Stuttering صدا در فیلم های بازی شود.

  VU Cycle Stealing: این هک تعداد دوره هایی که Vector Unit (VU) از Emotion Engine (EE) می رباید را افزایش می دهد. این هک می تواند باعث بازخوانی اشتباه FPS (مخصوصا در مقادیر بالا)، Flashing صفحه، کاهش سرعت و باگ های جدی دیگری بشود.

  - Slider Level 0: این یک هک نمی باشد، VU Cycle Stealing را غیر فعال می کند.

  - Slider Level 1: افزایش سرعت کم، کاهش سازگاری کم.

  - Slider Level 2: افزایش سرعت زیاد، کاهش سازگاری متوسط.

  - Slider Level 3: افزایش سرعت کم در مقایسه با سطح 2، کاهش سازگاری فوق العاده زیاد! این سطح برای اکثر بازی ها به خوبی کار نخواهد کرد و باعث Flickering، کاهش سرعت و باگ های گرافیکی در ازای افزایش سرعت کم نسبت به سطح 2 خواهد شد. به جز برای تعداد اندکی از بازی ها که با این سطح به خوبی کار می کنند توصیه نمی شود.


  Other Hacks: هک های گوناگون با قابلیت استفاده مختلف.

  - Enable INTC Spin detection: این هک یک میانبر در یک وضعیت شناخته شده که بازی های PS2 هنگامی که بیکار هستند انجام می دهند میزند، توضیحات کامل را در راهنمای ابزار این گزینه بخوانید. به جای چرخیدن بی استفاده، به آخر جهش میکند و از آنجا ادامه می دهد. می تواند باعث افزایش سرعت زیاد در برخی بازی ها شود. یک هک کاملا امن و بی خطر با تقریبا هیچ کاهش سازگاری، توصیه می شود.

  - Enable Wait Loop Detection: مشابه متد هک بالا، راهنمای ابزار را جهت توضیحات بیشتر بخوانید. افزایش سرعت متوسط با هیچ کاهش سازگاری، توصیه می شود.

  - Enable fast CDVD: با تنظیم یک حالت دسترسی به دیسک سریعتر، زمان های بارگذاری را کاهش می دهد. لیست سازگاری HDLoader را برای مشاهده بازی هایی که با این هک کار نمی کنند چک کنید (معمولا به عنوان needing mode 1 یا slow DVD مشخص شده اند). به علت این که می تواند باعث breakشدن بسیاری از بازی ها شود توصیه نمی شود.


  microVU Hacks: این هک ها تنها زمانی اعمال می شوند که microVU به عنوان Recompiler در تب VU قسمت Emulation settings انتخاب شده باشد. اگر superVU انتخاب شده باشد، این هک ها هیچ کاری انجام نمی دهند.

  - mVU Flag Hack: راهنمای ابزار را برای توضیحات کامل بخوانید. افزایش سرعت متوسط با سازگاری بسیار بالا، توصیه می شود.

  - (MTVU (Multi-Threaded microVU1: این گزینه را انتخاب کنید تا PCSX2 از یک هسته سوم جهت شبیه سازی واحد VU1 کنسول PS2 استفاده کند. این هک سرعت یک افزایش سرعت بسیار زیاد را برای پردازنده های با بیش از 3 هسته ارائه میکند و دارای سازگاری بسیار بالایی نیز می باشد (تنها در تعداد بسیار اندکی از بازی ها مشکلاتی را پدید می آورد). توجه داشته باشید که ممکن است بعضی بازی ها افزایش سرعت چشمگیری را حاصل نکنند (بسته به این که آن ها چقدر از واحد VU1 استفاده می کنند). همچنین گزارش هایی مبنی بر افزایش سرعت در پردازنده های با دو هسته نیز شنیده می شود.


  • Restore defaults: برای بازگردانی تنظیمات به مقادیر پیش فرض روی این گزینه کلیک کنید (که البته همه هک ها در این تب را غیر فعال می کند).


  تب Game Fixes:
  همانطور که از عنوان پیداست، این گزینه ها فیکس های بازی مخصوصی هستند برای بعضی بازی ها که به دلایلی شبیه سازی آن ها به چیزی مخصوص نیازمند است. بسیاری از این فیکس ها هنگامی که “Automatic Gamefixes” فعال باشد به طور خودکار اعمال می شوند.

  • VU Add hack: این هک مورد نیاز است زیرا PS2 استاندارد IEEE روی Floatها را دنبال نمی کند.
  این هک را فقط برای “Star Ocean 3”، “Valkyrie Profile 2” و “Radiata Stories” فعال کنید.

  • VU Clip Flag Hack: این هک تنها زمانی که superVU به عنوان Recompiler انتخاب شده باشد مورد نیاز است. برای بازی های Persona مورد نیاز است.

  • FPU Compare Hack: این هک به علت برد محدود اعداد Floating point در استاندارد IEEE که PS2 دنبال نمی کند مورد نیاز است. این هک را فقط برای “Digimon Rumble Arena 2” فعال کنید.

  • FPU Multiply Hack: برای بازی “Tales of Destiny” مورد نیاز است.

  • FPU Negative Div Hack: برای بازی های Gundam مورد نیاز است، نمای دوربین را درست می کند.

  • VU XGkick Hack: تاخیر بیشتری به دستورالعمل های VU XGkick اضافه می کند. برای “Erementar Gerad” مورد نیاز است.

  • FFX videos fix: واحد GIF را قبل از انجام کار IOU تراز می کند. لایه خاکستری رنگ در فیلم های “Final Fantasy X” را درست می کند.

  • EE timing Hack: هک چند منظوره. برای کمک به حل مشکلات “Digital Devil Saga”، “SSX” و “Resident Evil: Dead Aim” شناخته شده است.

  • Skip MPEG Hack: از این هک برای skip کردن فیلم های Intro که فریز می شوند به منظور جلوگیری از هنگ کردن بازی استفاده کنید.

  • OPH flag Hack: برای بازی های “Bleach Blade Battler”، “Growlancer” 2 و 3 و “Wizardry” مورد نیاز است.

  • Ignore DMAC writes when it’s busy: برای بازی های “Mana Khemia – Alchemists of Al-Revis” و “Metal Saga” مورد نیاز است.

  • Simulate VIF1 FIF read ahead: می تواند به بازی هایی که سرعت بارگذاریشان پایین است کمک کند.

  • (Delay VIF1 stalls (VIF1 FIFO: بازی Socom – US Navy Seals 2 HUD را درست می کند.

  • Ignore Bus Direction on Path 3 Transfer: بازی Hotwheels را درست می کند.


  Presets:
  از ورژن 0.9.8، سیستم از پیش تعیین شده (Preset) معرفی شد. به طور خلاصه، این یک سیستم جهت کمک به کاربرانی است که میخواهند PCSX2 را سریع و آسان پیکربندی کنند. وقتی گزینه “Presets” فعال باشد، همه گزینه ها در تب ها غیر قابل دسترسی خواهند بود، زیرا سیستم Preset بجای شما آن ها را تنظیم خواهد کرد. سطوح از پیش تعیین شده به شرح زیر می باشد (از کندترین و سازگارترین، به سریع ترین و ناسازگارترین):

  1 – Safest: همانطور که از عنوان پیداست، امن ترین گزینه از نظر سازگاری می باشد. در مقایسه با سطوح دیگر، این سطح سازگارترین و البته کندترین می باشد.

  2 – (Safe (faster: تقریبا مشابه سطح 1 اما با این تفاوت که این سطح چند هک سرعت خیلی امن به منظور افزایش سرعت اعمال می کند. سازگاری به اندازه سطح 1 بالا می باشد.

  3 – Balanced: استفاده از هک های سرعت را افزایش می دهد، مقدار اندکی سازگاری را به منظور افزایش سرعت قربانی می کند.

  4 – Aggressive: هک های سرعت بیشتری را اضافه می کند و بعضی تنظیمات حالت های Clamping را تغییر می دهد. سازگاری کمتر اما سرعت بیشتر، بعضی بازی ها با این سطح دچار مشکل خواهند شد.

  5 – Aggressive Plus: از تعداد بسیار زیادی هک های سرعت استفاده خواهد کرد، بسیاری از بازی ها باگ هایی را خواهند داشت اما بازی هایی که با این سطح مشکلی نداشته باشند، افزایش سرعت خیلی زیادی را خواهند داشت.

  6 – Mostly Harmful: همانطور که از عنوان پیداست، این سطح بیش از اینکه به شما سودی برساند، ضرر می رساند! اکثر بازی ها با این سطح مشکل خواهند داشت و ممکن است حتی کندتر از سطوح دیگر اجرا شوند. توصیه نمی شود.​
  (English Guide, Brief (Linux

  !Soon


  (English Guide, Detailed (Linux

  !Soon


  (Persian Guide, Detailed (Linux

  !Soon  -Recent Changes-
  :Core
  Video timing adjustments
  microVU fixes for Metal Gear Solid 2 and others
  General speedups
  microVU speedup
  New GIF unit that mimics the real one better
  (microVU elementary function bug fixed (affecting Valkyrie Profile 2, Radiata Stories and Star Ocean 3
  Implemented Multi-Threaded VU! A new speed hack with almost 100% compatibility with games, using a third core to run the VU1 unit separately
  (CDVD fixes (Time Crisis boots now
  Added support for progressive scan timings
  Path 3 arbitration and timing refinements
  Added Finnish, Malaysian, Korean, French, Indonesian, Italian, Japanese and Polish translations


  :SPU2-X
  Configurable output volume
  Fixes to reverb
  Various sound looping fixes
  Improved time stretcher
  Reverse phase audio quality improved


  :GSdx
  Fixed RGB mode movie recording
  Texture cache change that fixes some black screening games
  Implemented NVidia FXAA 3.10, page up key activates it
  Better multithreading
  Arc the Lad bad fog fix
  Fixed shadows in software renderer
  (Implementation of GSdx "Shadeboost" project (saturation, brightness, contrast settings
  User configurable hacks in the GUI
  Fixed flickering in many FMVs
  (Implementation of GSdx "Cutie" project (various extra CRC hacks


  :Lilypad
  Pad state getting stuck with savestates bug fixed


  :USBqemu
  Revamped it a bit

  Source: PCSX2.net
   
  #1 Kiti Neko, ‏Aug 5, 2012
  آخرین ویرایش: ‏Aug 22, 2015
 2. saeed ss

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 28, 2009
  ارسال ها:
  3
  من این رو دانلود کردم و نصبش هم کردم اما وقتی میخام فینیش کنم این پیغام میاد.
  چیکار کنم؟

  [​IMG][/IMG]

  اگه لطف کنید یه مختصر آموزشی هم بدید ممنون میشم
  من نمیخام بازی کنم.فقط میخام ببینم بازی اجرا میشه یا نه همین.
  یعنی نیازی به پلاگین و از این جور چیزا ندارم.برام مهم نیست تو بازی کند باشه یا نه.فقط میخام ببینم بازی اجرا میشه یا نه.همین که منوی بازی بیاد کفایت میکنه
   
  #2 saeed ss, ‏Aug 6, 2012
  آخرین ویرایش: ‏Aug 6, 2012
 3. Kiti Neko

  Kiti Neko тесн теαм
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 1, 2011
  ارسال ها:
  1,668
  نام:
  αмιг
  خوب بدون Bios که نمیشه کاری کرد! باید Bios و چیزهای دیگه لازم واسه اجرای بازی رو داشته باشی؛ لینک Bios رو به پست اول اضافه کردم، حجمش تقریبا 14 MB هستش، اگه اینترنت پرسرعت نداری و این حجم واست سنگینه، بگو که یه دونه Bios واست جداگانه Upload کنم.
  راهنما هم که من 2 ساعت نشستم نوشتم که، Spoiler Guide رو باز کن؛ راهنمای ساده و کاملی هست، مشکلی داشتی بگو.

  چرا میخوای ببینی بازی اجرا میشه یا نه؟!!
   
 4. roohi_rsh

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 10, 2012
  ارسال ها:
  15
  سلام
  من این برنامه نصب کردم قبلا هم با نسخه های قدیمیش کار نکردم
  تو این خود سایتش رفتم سه تاش هم دان کردم یعنی اینجا
  Downloads - Windows
  این نسخه یعنی 1.0.0 هم موندم چه کنم یعنی نرم افزارش نصب میشه تو قسمتی که باید بایوس رو انتخاب کنی من یکی از خود سایتش یعنی اینجا
  Downloads - Tools (دوتا بایوس داره دوتاش دان کردم)

  دان کردم ریختم تو قسمت بایوس فولدرش نمیدونم چرا نمیشناسه هر چی رفرش میکنم اصلا انگار نه انگار
  لطفا یه کمک بکنید ممنون میشم یا آموزش بزارید
  بازم ممنون
   
 5. Kiti Neko

  Kiti Neko тесн теαм
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 1, 2011
  ارسال ها:
  1,668
  نام:
  αмιг
  سلام دوست عزیز
  ببینید، پایین اون قسمتی که باید BIOS رو انتخاب کنید، نوشته BIOS Search Path؛ BIOSهایی که دان کردی رو کپی کن داخل یه پوشه (مثلا C:/PS2 BIOS) و بعد، از اون قسمت دکمه ی Browse رو فشار بده و پوشه ای رو که BIOSها رو گذاشتی داخلش رو انتخاب کن، بایوس ها ظاهر میشن و میتونی انتخابشون کنی؛ نباید مشکلی باشه! اگه این کار رو انجام دادی و نتیجه ای نگرفتی بگو که بیشتر پیش بریم.
  در ضمن، میتونی همه ی BIOSها رو از لینکی که داخل پست اول گذاشتم دان کنی، اگه حجم 14 مگ واست سنگین نباشه!
   
 6. roohi_rsh

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 10, 2012
  ارسال ها:
  15
  های ممنون که جواب دادی
  میگم این کاری که گفتی کردم اما نمیدونم چرا نشد
  اینم عکسش
  [​IMG]
  Capture.JPG - 181.6 Kb
  اومدم لینکی که گذاشتی رو دان کنم یعنی 14 مگ رو هرکاری کردم سایتش باز نشد
  اگر لطف کنی یه جای دیگه آپ کنی یا دونه دونه هم آپ کنی که خیلی بهتر میشه
  نمیدونم مشکل از کجاست گیچ شدم
  بازم ممنون
   
  #6 roohi_rsh, ‏Aug 10, 2012
  آخرین ویرایش: ‏Aug 10, 2012
 7. Kiti Neko

  Kiti Neko тесн теαм
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 1, 2011
  ارسال ها:
  1,668
  نام:
  αмιг
  مشکل صد درصد از فایل هایی هستش که دان کردی! اصلا پسوند فایل ها چیزی که باید باشه نیست!
  بخدا الان اینترنتم آنچنان سرعتی نداره که بتونم دوباره آپ کنم واست؛ وقتی روی لینک کلیک میکنی چه اروری میده؟ من که روش کلیک میکنم به سایت MegaCloud هدایت میشم و یه صفحه میاد که اسم فایل نوشته شده و یه گزینه به نام دانلود هم اونجا هست! شما کلیک میکنی چه اتفاقی میفته؟
   
 8. roohi_rsh

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 10, 2012
  ارسال ها:
  15
  آقا شد
  یعنی دانلود شد نمیدونم چرا قبلا صفحه نمیومد بالا چون دایال آپ هستم خیلی کند اومد بالا
  دانلود کردم
  یه چیزی حالا باید چکار کنم من دی وی دی خدای جنگ رو گذاشتم تو تب سیستم گزینه اولی یعنی boot cdvd full رو انتخاب کردم و بعد اجرا کردم ولی نیومد بالا یعنی بازی اجرا نشد
  چه کنم یه نمه توضیح میدی
  ممنون
   
 9. Kiti Neko

  Kiti Neko тесн теαм
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 1, 2011
  ارسال ها:
  1,668
  نام:
  αмιг
  چرا اجرا نشد؟! یعنی چه اتفاقی افتاد؟ ارور داد؟ صفحه سیاه اومد؟ دقیقا توضیح بده چی شد!
  مشکل بایوس حل شد؟ پلاگین داره برنامه؟
  ببین قسمت پلاگین های برنامه ای که تو داری چه فرقی با عکسی که پیوست کردم داره!
   

  Attached Files:

 10. habibmp3

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Dec 5, 2011
  ارسال ها:
  1,184
  نام:
  ابوالفضل
  آقا این ورژنش خیلی عالی شده ...
  خیلی راضیم ازش ..
  فقط یه سوال ... شوک رو تو تنظیمات چطور فعال کنم؟!
   
 11. roohi_rsh

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 10, 2012
  ارسال ها:
  15
  آقا واقعا شرمند اونم درست کردم
  بازی رو اجرا میکنه یه چیز دیگه ای که هست این نرم افزار فقط با دسته کار میکنه یعنی با کیبورد نمیشه باهاش کار کرد؟

  بعد یه چیزی این تنظیماتش منو گیج کرده من رفتم تاپیک نسخه قدیمیه یه چیزایی هست تو این ورژن یه چیزایی نیست
  ای کاش شما یا یه نفر دیگه یه خورده توضیح میداد آدم نمیدونه چیکار کنه تو تنظیماتش مثلا گرافیک رو ببره بالاتره تصویر بهتر بشه یا اینکه الان من خدای جنگ یک رو گذاشتم اورد بالا (هرچند به خاطر نبود دسته فکر کنم نتونستم برم تو خود بازی تو همون جای اول یعنی عکس خدای جنگ رو نشون میده) عکسش رو که نشون میده معلومه شیدر هاش یا تکسچیرهاش تنظیم نیست
  اینجا باید چیکار کرد که تنظیم بشه؟
  بازم ممنون
   
 12. Kiti Neko

  Kiti Neko тесн теαм
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 1, 2011
  ارسال ها:
  1,668
  نام:
  αмιг
  آره، واقعا ارزش چندسال انتظار رو داشت!
  همون قسمتی که تنظیمات رو واسه دسته اعمال میکنی (چه دکمه ای چه کاری از کنترل PS2 رو انجام بده)، پایین سمت راست نوشته Add Force Feedback Effect؛ از اونجا میتونی شوک رو فعال کنی، منظورت همون وایبریشن بود دیگه، آره؟
  اسپویلر Guide رو از پست اول باز کنی احتمالا همه چیز رو متوجه میشی، کاملا توضیح دادم و راهنمایی کردم!
  اما حالا یه توضیح مختصری هم میدم: از قسمت Video >> Plugin Settings، گزینه ی Renderer حتما روی Hardware تنظیم باشه و ترجیحا DirectX10 (اگر ویندوز Vista یا 7 هستش)؛ با این کار هم سرعت و هم گرافیک ارتقا پیدا میکنه!
  و اما در مورد تنظیمات واسه کیبورد: چرا نمیشه؟ به راحتی میتونید روی کیبورد تنظیم کنید! کجای کار مشکل دارید؟
   
 13. m_rezaei

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Sep 27, 2008
  ارسال ها:
  455
  اگه میشه یه تنظیم برای god of war و mortal kombat shaolin با ورزن جدید بذارید
   
 14. habibmp3

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Dec 5, 2011
  ارسال ها:
  1,184
  نام:
  ابوالفضل
  آره منظورم همونه ولی همچین گزینه ای اونجا نیست!!!
  دقیقا همونجا نوشته DUALSHOCK2 INSIDE ...!
   
 15. roohi_rsh

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 10, 2012
  ارسال ها:
  15
  دست درد نکنه :-*
  ببین تو توضیحات انگلیسی بالا یه چیزای فهمیدم اما همین تنظمیات رو انجام دادم ولی کیبورد کار نمیکنه
  بهتر بگم تو قمست تستش کار میکنه ولی تو بازی معلوم نیست کدوم دکمه رو باید بزنی تا بازی فرض کن new بشه و بازی کنیم
  تنظمی خاصه دیگه ای هم داره اگر هست بگو
  یه راهنمایی بکنی متوجه میشم
  بازم ممنون
   
  #15 roohi_rsh, ‏Aug 13, 2012
  آخرین ویرایش: ‏Aug 13, 2012