FIFA 13 | Xbox 360 [پست اول تاپیک خوانده شود]

گفتگو در 'X360 Games' ایجاد شده توسط hamdi113540, ‏May 8, 2012.

 1. hamdi113540

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 25, 2010
  ارسال ها:
  1,205
  نام:
  Hamid Reza
  الکترونیک آرت جزییات و تصاویر جدیدی از سری بازی محبوب فوتبالی خود به نام FIFA 13 به نمایش گذاشت. در نمایشگاهی که اخیرا در لندن برگذار شد آقای David Rutter تهیه کننده‌ی بازی گفت فیفا ۱۳ در کل پیشرفت‌های عمده‌ای داشته است که می‌توان آن‌ها را در ۵ قسمت مختلف تقسیم بندی کرد. .
  [​IMG]
  .
  [​IMG]
  اولی کنترل در مهار توپ هست به طوری که تاکنون خیلی ساده اینکار انجام میشد اما برای اولین بار در فیفا ۱۳ ما کمی تنوع به آن بخشیدیم تا بازیکن برای در اختیار گرفتن توپ به خود زحمت بدهد سریع تر واکنش داده یا حتی بدنش را برای مهار آن بکشد. .
  دومین قسمت از آن ضربه‌ زدن‌های بازیکنان است. ما موتور بازی را بهینه کردیم و انیمیشن‌های مختلفی برای فرار از غیر واقعی شدن ضربات ترتیب دادیم.
  سومین قسمت را از دریبل زدن می‌گویم. در فیفا ۱۲ شما با تغییر جهت به راحتی توپ را به جلو می‌بردید که این امر در نسخه‌ی جدید جور دیگری خواهد بود. .
  چهارمین قسمتی که پیشرفت محسوسی در آن دیده می‌شود ضربات ایستگاهی هستند. به طوری که هنگام این ضربات دیوار دفاعی متعلق به شماست. می‌توانید تعداد بازیکنان آن راکم یا زیاد کنید و همچنین شیوه‌ی قرار گرفتن آن‌ها را بیارایید.
  پنجمین بخش هم مربوط به هوش مصنوعی می‌شود. این پردازنده از لحاظ توپ‌گیری آفسایدگیری و همچنین تاکتیک بازی پیشرفت قابل قبولی خواهد داشت.


  [​IMG]
  .
  [​IMG]
  .
  [​IMG]
  .
  [​IMG]
  تحولات قسمت cm:
  Career Mode
  ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ Career Mode ﮐﺴﺐ
  ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮﯼ ﺗﯿﻢ
  ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮏﯾ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺭ CM ﺩﺍﺭﯾﺪ،
  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
  ﺩﺍﺩ، ﺩﺍﺭﺩ .
  ﻣﻠﯿﺖ ﻭ ﻟﯿﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ
  ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﺩﺍﺭﺩ.
  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ
  ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭ
  ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﺒﺎﺭ (Press) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
  ﻭﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺩﻭﺵ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ
  ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮏﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ
  ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﮏﯾ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﻭﻇﺎﯾﻔﺘﺎﻥ ﺭﺍ
  ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
  ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ
  ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﻣﺮﺑﯽ
  ﮔﺮﯼ ﺧﻮﺩ، ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
  ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ CM ﺩﺍﺭﺍﯼ " ﻫﺎﺏ" ﻣﺠﺰﺍﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
  ﻗﺴﻤﺖ Online
  Alan Mcinally ﻭ Geoff Shreeves ﺧﺒﺮ ﻫﺎﯾﯽ
  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
  ﺩﺍﺩ .
  ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻞ ﻫﺎ، ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﺕ
  ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ :Shreeves ﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﻧﻔﯿﻠﺪ ﮔﻞ
  ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺩﻣﭙﺴﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪﯼ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ 1-2 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
  ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
  ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ، ﺩﺍﺭﯾﺪ.
  ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ
  ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺭﺍ
  ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﯼ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ
  ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻓﻌﻞ ﻭ ﺍﻓﻌﺎﻻﺕ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ
  ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
  ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﯿﻢ
  ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
  ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
  ﺷﺎﺩ (Happy) ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ.
  ﺣﺎﻝ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ
  ﻗﺴﻤﺖ Press ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺍﺭﻧﺪ .
  ﻗﺴﻤﺖ Be A Player
  ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺧﻮﺩ )ﭼﻪ Virtual Pro ﻭ ﭼﻪ
  ﻭﺍﻗﻌﯽ( ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺗﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ
  ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ) ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﯾﺎ ... ( ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
  ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .
  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﮏﯾ ﻓﺼﻞ ﻭ ﻫﺮ 4 ﺑﺎﺯﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ، ﺷﻤﺎ ﻭﻇﺎﯾﻔﯽ
  ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ: ﮔﻞ ﺯﺩﻥ، ﮔﻞ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ، ﭘﺎﺱ ﺩﺍﺩﻥ، ﺗﮑﻞ ﺯﺩﻥ ﻭ ...
  ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ.
  ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻥ
  ﺗﯿﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺮﺿﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﮐﻨﯿﺪ.
  ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﮏﯾ Vitual Pro ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﮏﯾ ﺗﯿﻢ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
  ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ، ﺩﺭﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ
  ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺩﯾﮕﺮ
  ﺑﺮﻭﯾﺪ .
  ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺷﻤﺎ
  ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ.
  ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
  ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
  ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺘﺎﯾﺞ
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ CM ﺷﻤﺎ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
  ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺗﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ.
  ﺟﺪﻭﻝ ﻟﯿﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
  ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ
  ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ .
  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ
  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﯿﭻ
  ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ .
  ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ
  ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ "ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎ"
  ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ
  ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
  ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
  ﻭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
  ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ
  ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
  ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
  ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ CPU ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.
  ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﺭﺍ ﻗﺮﺽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮﺍﯼ
  ﺧﺮﯾﺪ ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ
  ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ .
  ﻭﻗﺘﯽ CPU ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ
  ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ CPU ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﯾﺎ ﺭﺩ
  ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
  ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ، ﺭﯾﯿﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕ
  ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ
  ﭼﯿﺴﺖ.
  ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯽﮑﯾ ﺍﺯ
  ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ: ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻣﻬﻢ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ
  ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
  ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .
  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
  ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﯾﺎ
  ﺧﯿﺮ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
  ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ
  ﮐﻪ ﺑﺎ LS ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﯿﺪ.
  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ "ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺎﻟﯽ " ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ
  ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ/ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ
  ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ
  ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ .
  ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
  ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ CM ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ
  Sky Sports ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ
  ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ
  ﺩﺭ CM ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
  ﺧﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺯﯾﺒﺎﺯﺍﻥ
  ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻮﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻦ
  ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
  ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯼ CM ﺑﺮﻭﯾﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﮏﯾ ﺁﻣﻮﺯﺵ
  ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
  امکانات بازی تا به امروز:
  1.پشتیبانی از کینکت
  2.بهبود و تغییر انیمیشن های بازی
  3.فیس های جدید
  4.تغییر کلی سیستم ترانسفر
  5.اضافه شدن تیم های ملی در career mod
  6.تغییر عملکرد داور با توجه به حساسیت بازی
  7.اضافه شدن بخش داوری به Career Mod
  8.تحولی کلی در بخش Career mod
  9.اضافه شدن لیگ عربستان
  10.آزادی عمل بیشتر در Career Mod
  11.بهبود موتور IE
  12.سیستم جدید حمله
  13.پیشرفت هوش مصنوعی
  ***************************
  تاریخ انتشار بازی:
  25 سپتامر برای آمریکا
  28 سپتامر برای سرتاسر جهان
   
  #1 hamdi113540, ‏May 8, 2012
  آخرین ویرایش: ‏Aug 21, 2012
 2. James Bond

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Sep 22, 2010
  ارسال ها:
  2,244
  نام:
  حسين
  به نظر من یکی از مشکلات اساسی فیفا 12 این بود که تیم رو به روییت انگار بارسلوناست همه هم تکنیک میرن و عین رونالدینیو بازی میکنند
   
 3. HACKBOTER

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jul 3, 2008
  ارسال ها:
  885
  نام:
  M o h A M a d
 4. Mohsen250

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 10, 2012
  ارسال ها:
  34
  نام:
  Mohsen
  منم اين مشكل و با fifa12 داشتم.انگار همه تيما barcelona هستن
   
 5. LES BLEUS

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 3, 2010
  ارسال ها:
  1,736
  نام:
  Amin
 6. HDV 7

  HDV 7 Time is the Fire, in which we burn
  گرافیست سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jul 24, 2009
  ارسال ها:
  2,776
  نام:
  Hadi
  امروز FSB یه مصاحبه ای با سانتیاگو خارامیو رو تو سایتشون گذاشتن که من خودم مصاحبه رو ندیدم :d ولی نکته ای که نظرم رو جلب کرد عکس پشتشه که به نظر میاد کاور فیفا 13 باشه.

  [​IMG]

  =================================
  چند تا شایعه رو هم بگم که تو این چند وقته تو فروم بازی پخش شده:
  بعد از اضافه شدن گزارشگر عربی به بعضی از نسخه های فیفا 12 امسال شایعه شده لیگ عربستان هم به طور کامل امسال لیسانس میشه. این شایعه از جایی قوت گرفت که دو سه تا از باشگاههای عربستان تو سایتشون از حضور تیم کپچر فیفا توی باشگاهشون خبر دادن. (یعنی بازیکنا هم کپچر شدن :|). همچنین شایعه شده ورزشگاه King Fahd هم توی فیفا 13 حضور خواهد داشت. :|
  اگه این شایعه (مخصوصا قسمت استادیومش) واقعی باشه یعنی خاک بر سر EA کنن. :| این همه استادیوم معروف و بزرگ جاشون تو بازی خالیه اونوقت اینا اومدن اینو گذاشتن. :| (هر چند که به نظر نمیاد همچین کاری بکنن. ولی بعد پارتنرشیپ سال قبل EA با منچستر سیتی بعیدم نیست.)
   
 7. James Bond

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Sep 22, 2010
  ارسال ها:
  2,244
  نام:
  حسين
  دوست عزيز اينا همش حرفاى چرت و پرته كه از زبون خود همين عربا بيرون اومده. من كه اينجام اگر خبرى شد توى سايت خبر ميدم. تا اينجايى كه ما ديديم تو نسخه هاى اصلى اينجا فقط زبان عربى داره. اگر هم ليگ عربستانى داشته باشه ( كه بعيد ميدونم ) مطمئن باشيد تو تمام نسخه هاش نيست احتمالا فقط تو بعضى دى وى دى هاش هست كه خودشون يه جور پچ ريخته باشن داخلش. ( منظورم خود عربا ريخته باشن )
   
 8. mori923

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 12, 2011
  ارسال ها:
  493
  نام:
  مرتضی
  این گزارشگر عربی هم تو 12 خیلی مالی نبود.اولش خیلی هیجان داشتم که ببینم چه طوری بعدش عادی شد.همون انگلیسی بهتر بود
   
 9. HDV 7

  HDV 7 Time is the Fire, in which we burn
  گرافیست سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jul 24, 2009
  ارسال ها:
  2,776
  نام:
  Hadi
  این شایعه ها چند سالیه که هی مطرح میشن و آخرش میبینیم واقعیت نداشتن. ولی چیزی که امسال منو به شک انداخته که این شایعات امسال ممکنه حقیقت داشته باشن پارتنرشیپه سال قبل EA و منچستر سیتی هستش. EA سال قبل ممکنه براش مزه کرده باشه رفته دنبال عربای بیشتر. :d
  البته امسال از چند منبع مختلف شنیده شده این شایعه به همین دلیل ممکنه واقعیت داشته باشه. (شایعات هم شبیه شایعاتی هستن که سالهای قبل در مورد لیگ روسیه بود و بالاخره هم تو بازی گذاشتنش)
  من که از اضافه شدن لیگ های جدید استقبال میکنم. از اینکه امسالم لیگ ترکیه هم دوباره برمیگرده به فیفا خوشحالم. ولی چیزی این میون وجود داره (اگه شایعه درست باشه) اینه که EA این همه لیگ سطح بالا و استادیوم های بزرگ رو ول کرده اومده رفته به این عربا چسبیده. :|
   
 10. James Bond

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Sep 22, 2010
  ارسال ها:
  2,244
  نام:
  حسين
  ميدونم منظورت چيه ولى نگران نباش اگرم بزاره ليگ ماله مصر رو ميزاره كه تيمش تو بازى هست اگرم نزاشت كه ماله تيماى بقيه ى عربى رو نميزاره . ( كاشكى ايران رو بزارن تو بازى :دى )

  ميخوام بپرسم كجا ميشه از EA سوال كرد كه جوابمون رو بگن ؟*
   
 11. HDV 7

  HDV 7 Time is the Fire, in which we burn
  گرافیست سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jul 24, 2009
  ارسال ها:
  2,776
  نام:
  Hadi
  فکر کنم تنها راهی که هست اینه که به قسمت پشتیبانی EA ایمیل بزنی که اونم به خیلی چیزا جواب نمیدن.
  آلبته منظورت از سوال چه نوع سوالایی هستش؟ اگه در مورد بازیه که بعضی وقتا تو تییتر و لایو چت ها هم به بعضی چیزا جواب میدن.
  =======================
  راستی هر کی نظری در مورد فیفا 13 داره میتونه به اینجا بره و نظرش رو بگه. در مورد بازیهای دیگه مثل Madden NFL و NHL و NBA Live هم این امکان هست.
   
 12. HOSΣIN

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Mar 15, 2012
  ارسال ها:
  2,925
  نام:
  HOSΣIN
  فقط من میخوام رنگ چمن ها خوب و طبیعی باشه نه مثله 12 لجنی و اینکه چمنا کاملا برجسته و طبیعی باشه نه مثله 12 آسفات باشه.
   
 13. James Bond

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Sep 22, 2010
  ارسال ها:
  2,244
  نام:
  حسين
  ميخوام بهشون يه پيشنهاد بدم و يه سوال بپرسم
   
 14. Lord Stark

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 17, 2007
  ارسال ها:
  13,185
  نام:
  معراج
  تا جایی که من میدونم لیگ کشورهایی رو تو بازی میزارن که اونجا بازیشون لانچ رسمی داره وگرنه درحال حاضر جای لیگ ژاپن و آرژانتین واقعا خالیه تو بازی لیگ عربستان رو بعید نیست بزارن تو بازی چون چیزی که تو کشورهای عربی ریخته پوله و شرکتهای بزرگ سعی میکنن تو اینطور بازرها دنبال مخاطب و درنتیجه سود بیشتر باشن حتی بعید نیست با رفتن بازیکنهای مشهور به لیگ چین و بازار بزرگ این کشور لیگ برتر چین رو هم تو بازی بزارن.
  اتفاقا رنگ چمن تو فیفا 12 خیلی بهتر شده!
   
 15. HDV 7

  HDV 7 Time is the Fire, in which we burn
  گرافیست سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jul 24, 2009
  ارسال ها:
  2,776
  نام:
  Hadi
  توی فروم بازی هم درخواستای زیادی داده بودن که رنگ چمن رو عوض کنن. مخصوصا موقع شب رو.

  به نظر من بهترین چمنی که تا بحال دیدم رو FIFA World Cup 2010 داشت. چون از عکس استفاده کرده بودن خیلی طبیعی تر به نظر میومد.
   
 16. HOSΣIN

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Mar 15, 2012
  ارسال ها:
  2,925
  نام:
  HOSΣIN
  کاملاموافقم.منم تو شب رو میگم.چون صبح و بعداز ظهر و هوای ابری طبیعی بودن ولی بقیه نه.

  FIFA World Cup 2010 خیلی طبیعی بود .