بازی های PlayStation Vita

گفتگو در 'Vita Games' ایجاد شده توسط RONIIN, ‏Feb 3, 2011.

 1. RONIIN

  RONIIN Tech Team
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Sep 13, 2008
  ارسال ها:
  530
  نام:
  خسرو
  [​IMG]

  سلام خدمته همه ی بازیسنتریای گل.این تاپیک رو توی این بخش راه انداختم تا از جدیدترین اخبار بازی های این کنسول تازه و محبوب همه با خبر بشیم.
  لیست تمامیه بازی های در حال ساخت این کنسول رو میتونید اینجا ببینید:
  [h=2][edit source | editbeta][/h]
  [TABLE="class: wikitable sortable jquery-tablesorter"]
  [TR]
  [TH="class: headerSort"]Title[/TH]
  [TH="class: headerSort, width: 12%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]Developer[/TH]
  [TH="class: headerSort, width: 12%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]Publisher[/TH]
  [TH="class: headerSort, width: 12%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]North America[/TH]
  [TH="class: headerSort, width: 12%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]Europe[/TH]
  [TH="class: headerSort, width: 12%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]Japan[/TH]
  [TH="class: headerSort, width: 12%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]Genre[/TH]
  [TH="class: headerSort, width: 10%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]PS Vita TVcompatibility[SUP][1][/SUP][/TH]
  [TH="class: headerSort headerSortDown, width: 10%, bgcolor: #F2F2F2, align: center"]Physical release[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]DanganRonpa: Another Episode[SUP][21][/SUP][/TD]
  [TD]Spike[/TD]
  [TD]Spike[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Love Live! School Idol Paradise[SUP][57][/SUP][/TD]
  [TD]Dingo[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Rhythm[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Natural Doctrine[SUP][59][/SUP][/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Role-playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Phantasy Star Nova[/TD]
  [TD]tri-Ace[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Role-playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Soul Sacrifice Delta[/TD]
  [TD]Comcept[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]March 2014[/TD]
  [TD]Action/Adventure[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Epic Mickey 2: The Power of Two[SUP][37][/SUP][/TD]
  [TD]Junction Point Studios[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]June 21, 2013[/TD]
  [TD]June 21, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Europe only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Atelier Meruru Plus: The Apprentice of Arland[SUP][9][/SUP][/TD]
  [TD]Gust Co. Ltd.[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]September 3, 2013[/TD]
  [TD]September 4, 2013[/TD]
  [TD]March 20, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]New Atelier Rorona[SUP][10][/SUP][/TD]
  [TD]Gust Co. Ltd.[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 21, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Atelier Totori Plus: The Adventurer of Arland[SUP][11][/SUP][/TD]
  [TD]Gust Co. Ltd.[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]March 19, 2013[/TD]
  [TD]March 20, 2013[/TD]
  [TD]November 29, 2012[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Chronos Materia[/TD]
  [TD]Gust Co. Ltd.[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]September 26, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ciel Nosurge Re:Incarnation.[SUP][17][/SUP][/TD]
  [TD]Gust Co. Ltd.[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]February 21, 2013[/TD]
  [TD]Simulation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Conception II[SUP][18][/SUP][/TD]
  [TD]Spike[/TD]
  [TD]Spike[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]August 22, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Criminal Girls Invitation[/TD]
  [TD]Imageepoch[/TD]
  [TD]Nippon Ichi Software[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 28, 2013[/TD]
  [TD]Role-playing game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dream Club Zero Portable[SUP][32][/SUP][/TD]
  [TD]Tamsoft[/TD]
  [TD]D3 Publisher[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Exstetra[SUP][40][/SUP][/TD]
  [TD]FuRyu[/TD]
  [TD]FuRyu[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 7, 2013[/TD]
  [TD]Role-playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Fate/stay night [Réalta Nua][SUP][41][/SUP][/TD]
  [TD]Type-Moon[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 29, 2012[/TD]
  [TD]Visual Novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hatsune Miku: Project DIVA F 2nd[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Rhythm[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Let's Fish! Hooked On[/TD]
  [TD]SIMS Co., Ltd.[/TD]
  [TD]Kadokawa Games (JP),
  Wired Productions(NA/EU)[/TD]
  [TD]January 29, 2013[/TD]
  [TD]January 30, 2013[/TD]
  [TD]March 29, 2012[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Let's Make a Pro Soccer Club[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]October 10, 2013[/TD]
  [TD]Management, Soccer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ore no Shikabane wo Koete Yuke[/TD]
  [TD]Alfa System[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Role-playing game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Rozen Maiden[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Adventure, Visual Novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Samurai & Dragons[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Super Heroine Chronicle[/TD]
  [TD]Banpresto[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Tactical Role-Playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dokuro[SUP][29][/SUP][/TD]
  [TD]Game Arts[/TD]
  [TD]GungHo Online Entertainment[/TD]
  [TD]October 15, 2012[/TD]
  [TD]January 30, 2013[/TD]
  [TD]July 5, 2012[/TD]
  [TD]Platformer/Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan/Asia only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Earth Defense Force 2017 Portable[SUP][35][/SUP][/TD]
  [TD]Sandlot[/TD]
  [TD]D3 Publisher[/TD]
  [TD]January 8, 2013[/TD]
  [TD]January 16, 2013[/TD]
  [TD]September 27, 2012[/TD]
  [TD]Third-person shooter[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: partial table-partial, bgcolor: #FFFFBB, align: center"]Japan/Asia only[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1001 Spikes[SUP][3][/SUP][/TD]
  [TD]Nicalis[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2D Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]A-men[SUP][4][/SUP][/TD]
  [TD]Bloober Team JSC[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 13, 2013[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]February 1, 2012[/TD]
  [TD]Action Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Alien Breed[/TD]
  [TD]Team17[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]February 12, 2013[/TD]
  [TD]February 6, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]BigFest[/TD]
  [TD]On The Metal[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Simulation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]BreakQuest: Extra Evolution[/TD]
  [TD]Beatshapers[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 13, 2013[/TD]
  [TD]August 7, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Broken Sword: The Serpent's Curse[/TD]
  [TD]Revolution Software[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Burn the Rope[/TD]
  [TD]RingZero Game Studio[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]December 18, 2012[/TD]
  [TD]October 17, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Chronovolt.[SUP][16][/SUP][/TD]
  [TD]Playerthree[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]December 31, 2012[/TD]
  [TD]November 21, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle/Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]CounterSpy[SUP][20][/SUP][/TD]
  [TD]Dynamighty[/TD]
  [TD]Dynamighty[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dead Nation[/TD]
  [TD]Housemarque[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Deathmatch Village[SUP][23][/SUP][/TD]
  [TD]Bloober Team JSC[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]August 7, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]MOBA[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Destiny of Spirits[/TD]
  [TD]Q Entertainment[/TD]
  [TD]SCE Japan Studio[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]F2P Social Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Die!Die!Die![/TD]
  [TD]iFun4All[/TD]
  [TD]iFun4All[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]August 7, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Tower Defense[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Divekick[/TD]
  [TD]Iron Galaxy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 20, 2013[/TD]
  [TD]August 21, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Doctor Who: The Eternity Clock[SUP][27][/SUP][/TD]
  [TD]Supermassive Games[/TD]
  [TD]BBC Worldwide Digital Entertainment[/TD]
  [TD]October 9, 2012[/TD]
  [TD]October 10, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure/Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Doki-Doki Universe[SUP][28][/SUP][/TD]
  [TD]HumaNature Studios[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Unknown[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Draw Slasher[/TD]
  [TD]Mass Creation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]April 23, 2013[/TD]
  [TD]April 24, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Doodle God[/TD]
  [TD]JoyBits[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]January 23, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dragon's Dogma Quest[SUP][31][/SUP][/TD]
  [TD]Capcom[/TD]
  [TD]Capcom[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Draw Slasher[/TD]
  [TD]Mass Creation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]April 23, 2013[/TD]
  [TD]April 24, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Escape Plan[SUP][38][/SUP][/TD]
  [TD]Fun Bits[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]escapeVektor[/TD]
  [TD]Nnooo[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]January 22, 2013[/TD]
  [TD]December 19, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Farming Simulator[/TD]
  [TD]GIANTS Software[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]July 2, 2013[/TD]
  [TD]May 8, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Life Simulation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Fez[/TD]
  [TD]Polytron Corporation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Fieldrunners 2[SUP][42][/SUP][/TD]
  [TD]Subatomic Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Tower Defense[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Floating Cloud God Saves the Pilgrims[SUP][46][/SUP][/TD]
  [TD]Dakko Dakko[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 27, 2013[/TD]
  [TD]August 7, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Flower[/TD]
  [TD]ThatGameCompany[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Flying Hamster HD[/TD]
  [TD]The Game Atelier[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]June 11, 2013[/TD]
  [TD]December 19, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Foosball 2012[SUP][47][/SUP][/TD]
  [TD]Grip Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]July 24, 2012[/TD]
  [TD]July 25, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Frozen Synapse Tactics[SUP][48][/SUP][/TD]
  [TD]Mode 7[/TD]
  [TD]Double Eleven[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Turn-based Tactics[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Fruit Ninja[/TD]
  [TD]Halfbrick Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 13, 2013[/TD]
  [TD]August 14, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Gem Smashers[SUP][50][/SUP][/TD]
  [TD]Funbox Media[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 16, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]God of War Collection[/TD]
  [TD]Bluepoint Games[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Guacamelee![/TD]
  [TD]Drinkbox Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]April 9, 2013[/TD]
  [TD]April 10, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Guilty Gear XX Accent Core Plus R[/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD]April 23, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 19, 2013[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Helldivers[/TD]
  [TD]Arrowhead Studios[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Co-op shooter[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hohokum[SUP][54][/SUP][/TD]
  [TD]Honeyslug[/TD]
  [TD]SCE Santa Monica Studio[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Shooting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hotline Miami[/TD]
  [TD]Dennaton Games[/TD]
  [TD]Devolver Digital[/TD]
  [TD]June 25, 2013[/TD]
  [TD]June 26, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2D Top-Down Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hotline Miami 2: Wrong Number[/TD]
  [TD]Dennaton Games[/TD]
  [TD]Devolver Digital[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2D Top-Down Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hungry Giraffe[/TD]
  [TD]Laughing Jackal[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]March 6, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hustle Kings[/TD]
  [TD]VooFoo Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Jacob Jones and the Bigfoot Mystery[/TD]
  [TD]Lucid Games[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]May 14, 2013[/TD]
  [TD]May 15, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure/Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Jet Set Radio[/TD]
  [TD]Smilebit[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]October 16, 2012[/TD]
  [TD]November 21, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Jetpack Joyride[/TD]
  [TD]Halfbrick Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]November 20, 2012[/TD]
  [TD]December 21, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Joe Danger[/TD]
  [TD]Hello Games[/TD]
  [TD]Hello Games[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing, platform[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Joe Danger 2: The Movie[/TD]
  [TD]Hello Games[/TD]
  [TD]Hello Games[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing, platform[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]KickBeat[/TD]
  [TD]Zen Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]September 3, 2013[/TD]
  [TD]September 4, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Rhythm[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Kung Fu Rabbit[/TD]
  [TD]Neko Entertainment[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]July 3, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2D Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lemmings Touch[SUP][56][/SUP][/TD]
  [TD]d3t Ltd[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Limbo[/TD]
  [TD]Double Eleven Ltd.,
  Playdead[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]June 4, 2013[/TD]
  [TD]June 5, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle-Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lone Survivor[/TD]
  [TD]Curve Studios, Superflat Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Horror[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Luftrausers[/TD]
  [TD]Vlambeer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Shooting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mahjong Royal Towers[/TD]
  [TD]4HIT[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]July 24, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Malicious Rebirth[/TD]
  [TD]Alvion[/TD]
  [TD]Alvion[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]November 22, 2012[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Men's Room Mayhem[/TD]
  [TD]Ripstone[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]May 21, 2013[/TD]
  [TD]May 22, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Arcade[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Metrico[/TD]
  [TD]Digital Dreams[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Miku Miku Hockey[SUP][58][/SUP][/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]September 10, 2012[/TD]
  [TD]Hockey[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Million Arthur[/TD]
  [TD]Square-Enix[/TD]
  [TD]Square-Enix[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]April 11, 2013[/TD]
  [TD]Card battle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]MotorStorm: RC[/TD]
  [TD]Evolution Studios[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]March 6, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Off-Road Racing[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ms. Germinator[/TD]
  [TD]Creat Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 2013[/TD]
  [TD]August 14, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nun Attack[/TD]
  [TD]Frima Studio[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]March 19, 2013[/TD]
  [TD]May 8, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Oddworld: Munch's Oddysee HD[/TD]
  [TD]Just Add Water[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Oddworld: Stranger's Wrath HD[/TD]
  [TD]Just Add Water[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]December 18, 2012[/TD]
  [TD]December 19, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]First-Person/
  Third-Person Shooter,
  Action-Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]OMG HD Zombies[/TD]
  [TD]Laughing Jackal[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]June 19, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Open Me![/TD]
  [TD]Playstation C.A.M.P[/TD]
  [TD]SCE[/TD]
  [TD]August 13, 2013[/TD]
  [TD]August 14, 2013[/TD]
  [TD]December 20, 2012[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Orc Attack[/TD]
  [TD]Casual Brothers[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Orgarhythm[/TD]
  [TD]Acquire[/TD]
  [TD]Acquire (JP),
  Xseed Games(NA/EU)[/TD]
  [TD]October 23, 2012[/TD]
  [TD]January 16, 2013[/TD]
  [TD]August 9, 2012[/TD]
  [TD]Action/Rhythm[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Picotto Knights[/TD]
  [TD]GungHo Online Entertainment[/TD]
  [TD]GungHo Online Entertainment[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]September 20, 2012[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Pinball Heroes Complete[/TD]
  [TD]SCE San Diego Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]July 2, 2013[/TD]
  [TD]July 3, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Pinball[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Pixeljunk Monsters Ultimate[/TD]
  [TD]Double Eleven Ltd.,
  Q Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]July 30, 2013[/TD]
  [TD]July 31, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Tower Defense[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Plants vs. Zombies[/TD]
  [TD]PopCap Games[/TD]
  [TD]Electronic Arts[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Tower Defense[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Proteus[/TD]
  [TD]Ed Key, David Kanaga[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Simulation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PulzAR[/TD]
  [TD]XDev[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]June 12, 2012[/TD]
  [TD]June 13, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Pure Chess[/TD]
  [TD]VooFoo Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]May 29, 2012[/TD]
  [TD]April 11, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Board Game/
  Cards[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Quell Memento[/TD]
  [TD]Fallen Tree Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]June 4, 2013[/TD]
  [TD]May 29, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Rainbow Moon[/TD]
  [TD]SideQuest Studios[/TD]
  [TD]EastAsiaSoft[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Strategy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ratchet & Clank QForce[/TD]
  [TD]Insomniac Games[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]May 22, 2013[/TD]
  [TD]May 23, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action/Platform[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Real Boxing[/TD]
  [TD]Vivid Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 27, 2013[/TD]
  [TD]August 28, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Retro City Rampage[/TD]
  [TD]VBlank Entertainment Inc.[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]October 9, 2012[/TD]
  [TD]January 16, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action-adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Road Not Taken[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]Spry Fox[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Roguelike[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Rogue Legacy[/TD]
  [TD]Cellar Door Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Roguelike[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Romance of the Three Kingdoms XII[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]February 7, 2013[/TD]
  [TD]Turn-based strategy[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Runner2[SUP][61][/SUP][/TD]
  [TD]Gaijin Games[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2D Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Samurai Gunn[/TD]
  [TD]Maxistentialism[/TD]
  [TD]Teknopants[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sine Mora[/TD]
  [TD]Digital Reality[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]November 20, 2012[/TD]
  [TD]November 21, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Shoot 'em up[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Snapshot[/TD]
  [TD]Retro Affect[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Soul Saga: Episode 1[SUP][63][/SUP][/TD]
  [TD]Disastercake[/TD]
  [TD]Disastercake[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Role-playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sound Shapes[/TD]
  [TD]Queasy Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 7, 2012[/TD]
  [TD]August 15, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Spelunky[SUP][64][/SUP][/TD]
  [TD]Derek Yu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 27, 2013[/TD]
  [TD]August 28, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action adventure[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Starbound[/TD]
  [TD]Chucklefish Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sandbox[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]StarDrone Extreme[/TD]
  [TD]Beatshapers[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]April 17, 2012[/TD]
  [TD]April 12, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Starlight Inception[/TD]
  [TD]Escape Hatch Entertainment[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 2013[/TD]
  [TD]August 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Space Combat Simulator[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Stealth Inc[SUP][65][/SUP][/TD]
  [TD]Curve Digital[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]July 23, 2013[/TD]
  [TD]July 24, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sunflowers[/TD]
  [TD]Game Atelier[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]October 9, 2012[/TD]
  [TD]September 12, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Super Stardust Delta[/TD]
  [TD]Housemarque[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]January 19, 2012[/TD]
  [TD]Arcade Shooter[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Superfrog HD[/TD]
  [TD]Team 17[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]August 6, 2013[/TD]
  [TD]July 31, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2D Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Switch Galaxy Ultra[/TD]
  [TD]Atomicom[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tales from Space: Mutant Blobs Attack[/TD]
  [TD]Drinkbox Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]February 21, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Terraria[/TD]
  [TD]Re-Logic[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action sidescroller[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The Binding of Isaac: Rebirth[/TD]
  [TD]Edmund McMillen[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Roguelike[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The HD Adventures of Rotating Octopus Character[/TD]
  [TD]Dakko Dakko[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 27, 2013[/TD]
  [TD]May 29, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The Pinball Arcade[/TD]
  [TD]FarSight Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]April 10, 2012[/TD]
  [TD]July 11, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Pinball[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Thomas Was Alone[/TD]
  [TD]Curve Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]April 23, 2013[/TD]
  [TD]April 24, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Top Darts[/TD]
  [TD]Devil's Detail[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Toro's Friend Network[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]June 5, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Social multiplayer farming[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Total Recoil[/TD]
  [TD]Eiconic Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]July 8, 2013[/TD]
  [TD]July 3, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tottemo E Mahjong[/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]December 9, 2012[/TD]
  [TD]Mahjong[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Treasures of Montezuma: Blitz[/TD]
  [TD]Alawar Entertainment[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]April 10, 2012[/TD]
  [TD]March 24, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Uncharted: Fight for Fortune[/TD]
  [TD]One Loop Games[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]December 4, 2012[/TD]
  [TD]December 12, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Strategy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Velocity Ultra[/TD]
  [TD]FuturLab[/TD]
  [TD]FuturLab[/TD]
  [TD]July 2, 2013[/TD]
  [TD]May 15, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Shoot'em up[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Velocity 2X[/TD]
  [TD]FuturLab[/TD]
  [TD]FuturLab[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Shoot'em up[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Volume[/TD]
  [TD]Mike Bithell[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Stealth[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]VVVVVV[/TD]
  [TD]Terry Cavanagh[/TD]
  [TD]Nicalis[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2D Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]When Vikings Attack[SUP][66][/SUP][/TD]
  [TD]Clever Beans[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]November 7, 2012[/TD]
  [TD]November 7, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Worms Revolution Extreme[/TD]
  [TD]Team 17[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Strategy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Zen Pinball 2[/TD]
  [TD]Zen Studios[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]September 4, 2012[/TD]
  [TD]September 5, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Zombie Tycoon 2: Brainhov's Revenge[/TD]
  [TD]Frima Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]April 30, 2013[/TD]
  [TD]May 1, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Real-Time Strategy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ZRun[SUP][67][/SUP][/TD]
  [TD]Beatshapers[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Endless runner[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Corpse Party: Blood Drive[SUP][19][/SUP][/TD]
  [TD]Team GrisGris[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Horror[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Duke Nukem 3D: Megaton Edition[/TD]
  [TD]Devolver Digital[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]FPS[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Egg 'n' Roll[SUP][36][/SUP][/TD]
  [TD]Lamagama Entertainment[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action/Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Final Fantasy X HD[SUP][45][/SUP][/TD]
  [TD]Square Enix[/TD]
  [TD]Square Enix[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Final Fantasy X-2 HD[SUP][45][/SUP][/TD]
  [TD]Square Enix[/TD]
  [TD]Square Enix[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Football Manager Classic 2014[/TD]
  [TD]Sports Interactive[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Freedom Wars[/TD]
  [TD]SCE Japan Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Action/Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Great Little War Game[SUP][53][/SUP][/TD]
  [TD]Rubicon Development[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Turn-Based Strategy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Gundam Breaker[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]October 31, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hakuōki: Kyōkaroku[SUP][5][/SUP][/TD]
  [TD]Idea Factory[/TD]
  [TD]Idea Factory[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hyper Goddess Faith Noir[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Role-Playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Infinite Stratos 2: Ignition Hearts[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Minecraft[/TD]
  [TD]Mojang[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sandbox[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mr Ink Jet[/TD]
  [TD]AQ Interactive[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Murasaki Baby[/TD]
  [TD]Ovosonico[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tekken X Street Fighter[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The Amazing Spiderman[/TD]
  [TD]Activision[/TD]
  [TD]Marvel[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Adventure, Action, Fighting, Stealth[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: unknown table-unknown, bgcolor: #E4E4E4, align: center"]Unknown[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]@field[SUP][2][/SUP][/TD]
  [TD]Sonic Powered[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 29, 2012[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Akiba's Trip 2[/TD]
  [TD]Acquire[/TD]
  [TD]Acquire[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 7, 2013[/TD]
  [TD]Action-adventure[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Amnesia V Edition[SUP][5][/SUP][/TD]
  [TD]Idea Factory[/TD]
  [TD]Idea Factory[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Army Corps of Hell[SUP][6][/SUP][/TD]
  [TD]Entersphere[/TD]
  [TD]Square Enix[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Asphalt: Injection[SUP][7][/SUP][/TD]
  [TD]Gameloft[/TD]
  [TD]Gameloft[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Assassin's Creed III: Liberation[SUP][8][/SUP][/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]October 30, 2012[/TD]
  [TD]October 31, 2012[/TD]
  [TD]November 15, 2012[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Batman: Arkham Origins Blackgate[SUP][12][/SUP][/TD]
  [TD]Armature Studio[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]October 25, 2013[/TD]
  [TD]October 25, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ben 10: Galactic Racing[SUP][13][/SUP][/TD]
  [TD]Monkey Bar Games[/TD]
  [TD]D3 Publisher[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]March 16, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]BlazBlue: Continuum Shift Extend[SUP][14][/SUP][/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD]Arc System Works (JP),
  Aksys Games(NA/EU)[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Borderlands 2[/TD]
  [TD]Iron Galaxy Studios[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]FPS[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Call of Duty: Black Ops: Declassified[SUP][15][/SUP][/TD]
  [TD]Nihilistic Software[/TD]
  [TD]Activision[/TD]
  [TD]November 13, 2012[/TD]
  [TD]November 13, 2012[/TD]
  [TD]December 20, 2012[/TD]
  [TD]First-Person Shooter[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Danganronpa 1 & 2 Reloaded[/TD]
  [TD]Spike[/TD]
  [TD]Spike[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]October 10, 2013[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dead or Alive 5+[SUP][22][/SUP][/TD]
  [TD]Team Ninja[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]March 22, 2013[/TD]
  [TD]March 22, 2013[/TD]
  [TD]March 20, 2013[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Demon Gaze[SUP][24][/SUP][/TD]
  [TD]Experience[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]January 24, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]DJMax Technika Tune[SUP][25][/SUP][/TD]
  [TD]Pentavision[/TD]
  [TD]Pentavision[/TD]
  [TD]December 4, 2012[/TD]
  [TD]December 4, 2012[/TD]
  [TD]September 27, 2012[/TD]
  [TD]Rhythm[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Disgaea 3: Absence of Detention[SUP][26][/SUP][/TD]
  [TD]Nippon Ichi Software[/TD]
  [TD]Nippon Ichi Software[/TD]
  [TD]April 17, 2012[/TD]
  [TD]April 20, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Strategy RPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Disgaea 4: Return[/TD]
  [TD]Nippon Ichi Software[/TD]
  [TD]Nippon Ichi Software[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A}[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Strategy RPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dragon's Crown[SUP][30][/SUP][/TD]
  [TD]Vanillaware[/TD]
  [TD]Atlus[/TD]
  [TD]August 6, 2013[/TD]
  [TD]October 10, 2013[/TD]
  [TD]July 25, 2013[/TD]
  [TD]Beat 'em up[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dungeon Hunter: Alliance[SUP][33][/SUP][/TD]
  [TD]Gameloft[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dynasty Warriors Next[SUP][34][/SUP][/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends[/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 28, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Everybody's Golf 6[SUP][39][/SUP][/TD]
  [TD]Clap Hanz[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]FIFA 13[SUP][43][/SUP][/TD]
  [TD]EA Sports[/TD]
  [TD]EA Sports[/TD]
  [TD]September 25, 2012[/TD]
  [TD]September 28, 2012[/TD]
  [TD]October 18, 2012[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]FIFA Football[SUP][44][/SUP][/TD]
  [TD]EA Sports[/TD]
  [TD]EA Sports[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]March 15, 2012[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]F1 2011[SUP][49][/SUP][/TD]
  [TD]Sumo Digital[/TD]
  [TD]Codemasters[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]God Eater 2[SUP][51][/SUP][/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 14, 2013[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Gravity Rush[SUP][52][/SUP][/TD]
  [TD]SCE Japan Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]June 12, 2012[/TD]
  [TD]June 13, 2012[/TD]
  [TD]February 9, 2012[/TD]
  [TD]Action/Adventure[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Grisaia no Kaijitsu: Le Fruit De La Grisaia[/TD]
  [TD]Front Wing[/TD]
  [TD]Prototype[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]August 8, 2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Haiyore! Nyaruko-san: Meijo shigatai Game no you na mono[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]May 30, 2013[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hatsune Miku: Project DIVA f[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]TBA[/TD]
  [TD]TBA[/TD]
  [TD]August 30, 2012[/TD]
  [TD]Rhythm[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sorcery Saga: Curse of the Great Curry God[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 28, 2013[/TD]
  [TD]Roguelike[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hyperdimension Idol Neptunia PP[/TD]
  [TD]Compile Heart
  Tamsoft[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]June 20, 2013[/TD]
  [TD]Idol[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hyperdimension Neptunia Rebirth[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]October 31, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Invizimals: The Alliance[/TD]
  [TD]Novarama[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]October 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]J-Stars Victory Vs[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Jak and Daxter HD Collection[/TD]
  [TD]Mass Media Inc[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]June 18, 2013[/TD]
  [TD]June 19, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action/Platform[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Jonah Lomu Rugby Challenge[/TD]
  [TD]Sidhe Interactive[/TD]
  [TD]Tru Blu Entertainment[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]June 27, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Kagero: Dark Side Princess[SUP][55][/SUP][/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Kido Senshi Gundam SEED Battle Destiny[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]June 7, 2012[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Killzone: Mercenary[/TD]
  [TD]Cambridge Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]September 10, 2013[/TD]
  [TD]September 4, 2013[/TD]
  [TD]September 5, 2013[/TD]
  [TD]First-Person Shooter[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Labyrinth Cross Blood Infinity[/TD]
  [TD]Experience[/TD]
  [TD]Cyber Front[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]April 25, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Legends of War[/TD]
  [TD]Maximum Family Games[/TD]
  [TD]Slitherine Strategies[/TD]
  [TD]July 8, 2013[/TD]
  [TD]April 4, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Turn-Based Strategy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lego Batman 2: DC Super Heroes[/TD]
  [TD]Traveller's Tales[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]June 19, 2012[/TD]
  [TD]June 27, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lego Harry Potter: Years 5-7[/TD]
  [TD]Traveller's Tales[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]March 6, 2012[/TD]
  [TD]March 9, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lego Legends of Chima: Laval's Journey[/TD]
  [TD]Traveller's Tales[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]June 25, 2013[/TD]
  [TD]June 21, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lego The Lord of the Rings[/TD]
  [TD]TT Fusion[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]October 30, 2012[/TD]
  [TD]November 21, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lego Marvel Super Heroes[/TD]
  [TD]Traveller's Tales[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]LittleBigPlanet PS Vita[/TD]
  [TD]Double Eleven Ltd.,
  Tarsier Studios,
  XDev (Europe)[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]September 25, 2012[/TD]
  [TD]September 19, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Little Battlers eXperience W[/TD]
  [TD]Level 5[/TD]
  [TD]Level 5[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]October 18, 2012[/TD]
  [TD]Role-Playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Little Busters! Converted Edition[/TD]
  [TD]Key[/TD]
  [TD]Prototype[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 22, 2012[/TD]
  [TD]Visual Novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Little Deviants[/TD]
  [TD]Bigbig Studios[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Arcade[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lord of Apocalypse[/TD]
  [TD]Square Enix[/TD]
  [TD]Square Enix[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lumines Electronic Symphony[/TD]
  [TD]Q Entertainment[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]April 19, 2012[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Madden NFL 13[/TD]
  [TD]EA Sports[/TD]
  [TD]EA Sports[/TD]
  [TD]August 28, 2012[/TD]
  [TD]August 31, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mahjong Fight Club: Shinsei Zenkoku Taisen Han[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mato Kurenai Yuugekitai: Tokyo Twilight Ghosthunters[/TD]
  [TD]Toybox Inc.[/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Metal Gear Solid HD Collection[/TD]
  [TD]Kojima Productions[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD]June 12, 2012[/TD]
  [TD]June 29, 2012[/TD]
  [TD]June 28, 2012[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Michael Jackson: The Experience[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Rhythm[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mind Zero[/TD]
  [TD]Acquire[/TD]
  [TD]GungHo Online Entertainment[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]August 1, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]MLB 12: The Show[/TD]
  [TD]SCE San Diego Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]March 6, 2012[/TD]
  [TD]March 7, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]MLB 13: The Show[/TD]
  [TD]SCE San Diego Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]March 5, 2013[/TD]
  [TD]March 6, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]ModNation Racers: Road Trip[/TD]
  [TD]SCE San Diego Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Monster Monpiece[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD]Compile Heart[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]January 24, 2013[/TD]
  [TD]Card battle[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mortal Kombat[/TD]
  [TD]NetherRealm Studios[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]May 1, 2012[/TD]
  [TD]May 4, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]MotoGP 13[/TD]
  [TD]Milestone S.r.l.[/TD]
  [TD]Black Bean Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]June 19, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]MUD: FIM Motocross World Championship[/TD]
  [TD]Milestone S.r.l.[/TD]
  [TD]Black Bean Games[/TD]
  [TD]February 26, 2013[/TD]
  [TD]October 12, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Muramasa Rebirth[/TD]
  [TD]Vanillaware[/TD]
  [TD]Marvelous AQL(JP),
  Aksys Games(NA)[/TD]
  [TD]June 25, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 28, 2013[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]My Teen Romantic Comedy SNAFU[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]September 19, 2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Need for Speed: Most Wanted[/TD]
  [TD]Criterion Games[/TD]
  [TD]Electronic Arts[/TD]
  [TD]October 30, 2012[/TD]
  [TD]November 2, 2012[/TD]
  [TD]November 15, 2012[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]New Little King’s Story[/TD]
  [TD]Marvelous AQL[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD]October 2, 2012[/TD]
  [TD]September 27, 2012[/TD]
  [TD]March 29, 2012[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ninja Gaiden Sigma Plus[/TD]
  [TD]Team Ninja[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]February 23, 2012[/TD]
  [TD]Action/Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ninja Gaiden Sigma Plus 2[/TD]
  [TD]Team Ninja[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]February 26, 2013[/TD]
  [TD]March 1, 2013[/TD]
  [TD]February 28, 2013[/TD]
  [TD]Action/Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nobunaga's Ambition: Tendou[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 14, 2013[/TD]
  [TD]Turn-based Strategy[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]One Piece: Pirate Warriors 2[/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 20, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Persona 4: Golden[/TD]
  [TD]Atlus[/TD]
  [TD]Atlus (JP/NA),
  NIS America(EU)[/TD]
  [TD]November 20, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2013[/TD]
  [TD]June 14, 2012[/TD]
  [TD]Role-playing game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Phantasy Star Online 2[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]February 28, 2013[/TD]
  [TD]MMORPG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Photo Kano Kiss[/TD]
  [TD]Enterbrain[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]April 25, 2013[/TD]
  [TD]Simulation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PlayStation All-Stars Battle Royale[/TD]
  [TD]SuperBot Entertainment[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]November 20, 2012[/TD]
  [TD]November 21, 2012[/TD]
  [TD]January 31, 2013[/TD]
  [TD]Fighting, Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]PlayStation Vita Pets[/TD]
  [TD]Spiral House[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Pet-raising Simulation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Pro Yakyu Spirits 2012[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 29, 2012[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Pro Yakyu Spirits 2013[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 20, 2013[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ragnarok Odyssey[/TD]
  [TD]Game Arts[/TD]
  [TD]GungHo Online Entertainment(JP),
  Xseed Games(NA/EU)[/TD]
  [TD]October 30, 2012[/TD]
  [TD]February 20, 2013[/TD]
  [TD]February 2, 2012[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ragnarok Odyssey Ace[/TD]
  [TD]Game Arts[/TD]
  [TD]GungHo Online Entertainment[/TD]
  [TD]TBA[/TD]
  [TD]TBA[/TD]
  [TD]August 29, 2013[/TD]
  [TD]Action RPG[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Rayman Legends[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]August 29, 2013[/TD]
  [TD]September 4, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Rayman Origins[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]Ubisoft[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]April 14, 2012[/TD]
  [TD]Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Reality Fighters[/TD]
  [TD]Novarama[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]March 13, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Resistance: Burning Skies[/TD]
  [TD]Nihilistic Software[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]May 29, 2012[/TD]
  [TD]June 1, 2012[/TD]
  [TD]July 17, 2012[/TD]
  [TD]First Person Shooter[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Rewrite[/TD]
  [TD]Key[/TD]
  [TD]Prototype[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Visual Novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ridge Racer[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games, Cellius[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]March 13, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ro-Kyu-Bu! Naisho no Shutter Chance[/TD]
  [TD]Vridge[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]"Loli sports shooting adventure"[SUP][60][/SUP][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Samurai Warriors 2 with Xtreme Legends & Empires HD Version.[/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]October 24, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Samurai Warriors 4[SUP][55][/SUP][/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Senran Kagura Shinovi Versus: Shojo-tachi no Shomei[/TD]
  [TD]Tamsoft[/TD]
  [TD]Marvelous AQL[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]February 28, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Shin Dynasty Warriors Gundam[/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]December 19, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Shin Kamaitachi no Yoru: Jyuichi-nin-me no Suspect[/TD]
  [TD]Chunsoft[/TD]
  [TD]Chunsoft[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action/Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Shinobido 2: Revenge of Zen[/TD]
  [TD]Acquire[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Stealth action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Silent Hill: Book of Memories[/TD]
  [TD]WayForward Technologies[/TD]
  [TD]Konami[/TD]
  [TD]October 15, 2012[/TD]
  [TD]October 26, 2012[/TD]
  [TD]February 14, 2013[/TD]
  [TD]Survival Horror[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sly Cooper: Thieves in Time[/TD]
  [TD]Sanzaru Games[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]February 5, 2013[/TD]
  [TD]March 27, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Action-Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Smart As[/TD]
  [TD]xDev[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]October 30, 2012[/TD]
  [TD]October 31, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Brain Training[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sonic & All-Stars Racing Transformed[/TD]
  [TD]Sumo Digital[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]December 18, 2012[/TD]
  [TD]December 5, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Soul Sacrifice[SUP][62][/SUP][/TD]
  [TD]SCE Japan Studio,Marvelous AQL[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]April 30, 2013[/TD]
  [TD]May 1, 2013[/TD]
  [TD]March 7, 2013[/TD]
  [TD]Action/Adventure[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Spy Hunter[/TD]
  [TD]TT Fusion[/TD]
  [TD]Warner Bros. Interactive Entertainment[/TD]
  [TD]October 9, 2012[/TD]
  [TD]October 11, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Street Fighter X Tekken[/TD]
  [TD]Capcom[/TD]
  [TD]Capcom[/TD]
  [TD]October 23, 2012[/TD]
  [TD]October 19, 2012[/TD]
  [TD]October 25, 2012[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Steins;Gate[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 14, 2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Steins;Gate: Hiyoku Renri no Darling[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 14, 2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram[/TD]
  [TD]5pb.[/TD]
  [TD]Kadokawa Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 28, 2013[/TD]
  [TD]Visual novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sumioni: Demon Arts[/TD]
  [TD]Acquire[/TD]
  [TD]Acquire (JP),
  Xseed Games(NA/EU)[/TD]
  [TD]March 20, 2012[/TD]
  [TD]January 16, 2013[/TD]
  [TD]February 9, 2012[/TD]
  [TD]Action, Platformer[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Super Monkey Ball: Banana Splitz[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]October 23, 2012[/TD]
  [TD]October 26, 2012[/TD]
  [TD]June 14, 2012[/TD]
  [TD]Puzzle[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Super Robot Wars Taisen OG Saga Masou Kishin 3: Pride of Justice[/TD]
  [TD]Banpresto[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]August 22, 2013[/TD]
  [TD]Tactical Role-Playing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Supremacy MMA: Unrestricted[/TD]
  [TD]Kung Fu Factory[/TD]
  [TD]505 Games[/TD]
  [TD]March 27, 2012[/TD]
  [TD]April 25, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Surge Concerto: Ciel Nosurge[/TD]
  [TD]Gust Co. Ltd.[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]April 26, 2012[/TD]
  [TD]Simulation[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tales of Innocence R[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]January 26, 2012[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tales of Hearts R[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]March 7, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tearaway[/TD]
  [TD]Media Molecule[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]November 22, 2013[/TD]
  [TD]November 22, 2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The Legend of Heroes: Sen no Kiseki[/TD]
  [TD]Nihon Falcom[/TD]
  [TD]Nihon Falcom[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]September 26, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The Legend of Heroes: Zero no Kiseki Evolution[/TD]
  [TD]Nihon Falcom[/TD]
  [TD]Nihon Falcom[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]October 18, 2012[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The Legend of Heroes: Ao no Kiseki Evolution[/TD]
  [TD]Nihon Falcom[/TD]
  [TD]Nihon Falcom[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]2014[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]The Walking Dead[/TD]
  [TD]Telltale Games[/TD]
  [TD]Telltale Games[/TD]
  [TD]August 20, 2013[/TD]
  [TD]September 4, 2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Point-and-click Adventure[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Time Travelers[/TD]
  [TD]Level-5[/TD]
  [TD]Level-5[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]July 12, 2012[/TD]
  [TD]Visual Novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Touch My Katamari[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]Namco Bandai Games[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Toukiden[/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD]June 27, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ultimate Marvel vs. Capcom 3[/TD]
  [TD]Capcom[/TD]
  [TD]Capcom[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Fighting[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Uncharted: Golden Abyss[/TD]
  [TD]SCE Bend Studio[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Action-Adventure[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Unit 13[/TD]
  [TD]Zipper Interactive[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]March 6, 2012[/TD]
  [TD]March 7, 2012[/TD]
  [TD]March 8, 2012[/TD]
  [TD]Third Person Shooter[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Valhalla Knights 3[/TD]
  [TD]K2 LLC[/TD]
  [TD]Marvelous AQL(JP),
  Xseed Games(NA)[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]May 23, 2013[/TD]
  [TD]Role-Playing Game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Virtua Tennis 4: World Tour Edition[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]Sega[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]December 17, 2011[/TD]
  [TD]Sports[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Warriors Orochi 3 Ultimate[/TD]
  [TD]Omega Force[/TD]
  [TD]Tecmo Koei[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]September 26, 2013[/TD]
  [TD]Action[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Wipeout 2048[/TD]
  [TD]SCE Studio Liverpool[/TD]
  [TD]Sony Computer Entertainment[/TD]
  [TD]February 15, 2012[/TD]
  [TD]February 22, 2012[/TD]
  [TD]January 19, 2012[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD="class: table-no, bgcolor: #FF9090, align: center"]No[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]WRC 3: FIA World Rally Championship[/TD]
  [TD]Milestone S.r.l.[/TD]
  [TD]Black Bean Games[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]November 2, 2012[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]Racing[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Xblaze Code: Embryo[/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD]Arc System Works[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]July 25, 2013[/TD]
  [TD]Visual Novel[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ys: Memories of Celceta[/TD]
  [TD]Falcom[/TD]
  [TD]Nihon Falcom(JP),
  Xseed Games(NA)[/TD]
  [TD]2013[/TD]
  [TD="class: table-na, bgcolor: #ECECEC, align: center"]N/A[/TD]
  [TD]September 27, 2012[/TD]
  [TD]Role-playing game[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Zero Escape: Virtue's Last Reward[/TD]
  [TD]Chunsoft[/TD]
  [TD]Chunsoft (JP),
  Aksys Games(NA),
  Rising Star Games (EU)[/TD]
  [TD]October 23, 2012[/TD]
  [TD]November 16, 2012[/TD]
  [TD]February 16, 2012[/TD]
  [TD]Visual Novel[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD="class: table-yes, bgcolor: #90FF90, align: center"]Yes[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  با تایید هر بازیه ی جدید برای این کنسول لیست تکمیل و به روز میشه.....
   
  #1 RONIIN, ‏Feb 3, 2011
  آخرین ویرایش: ‏Mar 4, 2015
  pasia, Akiba و B!G BOSS این نوشته را Like کرده اند.
 2. MOHS4N

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 30, 2011
  ارسال ها:
  785
  نام:
  محسن
  یعنی ۴ نفر ندارن؟ :| جمع بشیم بزنیم. من تروفیشم میخوام
   
  bazicon و se.phi.roth این نوشته را Like کرده اند.
 3. tpouria

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 25, 2011
  ارسال ها:
  476
  نام:
  پوریا
  سلام بچه ها
  ظاهرا بازی DIGIMON ریلیز شده من که خیلی خوشحال شدم :d
  سبک بازیش همون چیزیه که من دوست دارم
  اگر اهل JRPG هستین حتما تهیه اش کنید
  من بهترین خاطرات زندگیم وقتی بود که اولین سری انیمه اش پخش شد;)
   
  bazicon, se.phi.roth و sadegh93 این نوشته را Like کرده اند.
 4. raya2

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 21, 2008
  ارسال ها:
  5,295
  دومیش:

  Touch.My.Katamari.USA.PSV-BigBlueBox

  [​IMG]
   
  bazicon, game-boys, se.phi.roth و 2 نفر دیگر این نوشته را Like کرده اند.
 5. KingAmir

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Apr 19, 2016
  ارسال ها:
  365
  سلام
  من پی اس ویتا باندل بازیهای اسپورت رو خریدم. ریجن 2 هست. اکانت من ریجن 1 هست بازیهارو نمیتونم دانلود کنم. کسی میتونه راهنمایی کنه؟
   
  bazicon و se.phi.roth این نوشته را Like کرده اند.
 6. Pooya HL

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 15, 2015
  ارسال ها:
  101
  نام:
  پویا
  درود. باید ریجن بازی و اکانت مثل هم باشه. یعنی شما اکانتت ریجن ۱ هستش باید بازی های آمریکارو دانلود کنی. ریجن کنسول مهم نیست و فقط ریجن اکانت و بازی مهمه.
   
  bazicon و se.phi.roth این نوشته را Like کرده اند.
 7. KingAmir

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Apr 19, 2016
  ارسال ها:
  365
  چون کنسول ریجن 2 بود کدش هم ریجن 2ه.
  کاری نمیشه کرد؟ ترفندی چیزی پیاده کنم که بشه بازی کرد؟
   
  bazicon و se.phi.roth این نوشته را Like کرده اند.
 8. Pooya HL

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 15, 2015
  ارسال ها:
  101
  نام:
  پویا
  تا اونجاییکه من اطلاع دارم خیر. مگر اینکه اکانت ریجن دو بسازید. در اونصورت میتونید از کد استفاده کنید.
   
  bazicon, se.phi.roth و tpouria این نوشته را Like کرده اند.
 9. Rezahajizadegan

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Oct 1, 2005
  ارسال ها:
  1,466
  بازی GOW رایگان شده دوستان استفاده بکنند.
  LBP هم 4 دلار شده و PlayStation® All-Stars Battle Royale هم چهار دلار شده.دوستانی که تجربه نکردند استفاده بکنند.
   
  bazicon, tpouria و se.phi.roth این نوشته را Like کرده اند.
 10. KingAmir

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Apr 19, 2016
  ارسال ها:
  365
  سلام دوستان
  یه کد بازیهای اسپورت و ریسینگ ویتا دارم مال باندل دستگاه بود ریجن 2ه، اکانت من ریجن 1ه نمیتونم بازیشون کنم
  2 ساله افتاده یه گوشه استفادش نکردم تاریخش داشت تموم میشد گفتم خودم استفاده نمیکنم حداقل بدم یکی دیگه حالشو ببره :D
  اگه کسی اکانت ریجن 2 داره پ.خ بگه بدم کدو بهش :D
   
  bazicon این نوشته را Like کرده است.
 11. sobhan77

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 10, 2016
  ارسال ها:
  18
  نام:
  sobhan
  دوستان برای پیدا کردن اخرین بازی های پی اس ویتا به ..... برید
  ........................................................................................................
  و برای پیدا کردن بازی خاص یا سبک خاصی به لینک زیر میتونید برید
  .....
  و با گرفتن ctrl + f سبک و یا اسم بازی خودتونو سرچ و اونهارو پیدا کنید
  ...............................................................................................
  اینم برای اونایی که نمیدونستن خخخخ
  همه میدونن :|
   
  #5650 sobhan77, ‏Aug 12, 2016
  آخرین ویرایش: ‏Aug 13, 2016
  bazicon و se.phi.roth این نوشته را Like کرده اند.
 12. MOHS4N

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 30, 2011
  ارسال ها:
  785
  نام:
  محسن
  به دو نفر جهت گرفتن تروفی آنلاین بازی resistance burning skies برای پلات کردن نیازمندیم. :D دوستان پ.خ بدن
   
  se.phi.roth این نوشته را Like کرده است.
 13. bazicon

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jul 26, 2016
  ارسال ها:
  204
  این بازی Killzone Mercenary چقدر محشره من که خیلی حال کردم
  بار اول دیدم شوکه شدم , بازی با این کیفیت و کمیت روی کنسول دستی شاهکاره
   
  #5652 bazicon, ‏Aug 16, 2016
  آخرین ویرایش: ‏Aug 16, 2016
  Rezahajizadegan, KingAmir, se.phi.roth و یک نفر دیگر این نوشته را Like کرده اند.
 14. dark_devil

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏Jun 30, 2009
  ارسال ها:
  73
  نام:
  علي
  سلام .از دوستان کسي سايتي براي دانلود بازيهاي ويتا کپي خور شده سراغ داره.