1. برای کسب آخرین اخبار و اطلاعات کانال بازی سنتر را دنبال کنید.
  برای عضویت در کانال کلیک کنید
  بستن اطلاعیه

shanty های بازی sea of thieves

گفتگو در 'گفتگوی آزاد پیرامون بازی ها و کامپیوتر' ایجاد شده توسط Mahanar, ‏Oct 28, 2018.

 1. Mahanar

  کاربر سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏May 16, 2017
  ارسال ها:
  71

  Cloaked in folds of midnight waters
  پنهان شده در میان دریای نیمه شب
  Side by side, we sons and daughters
  ما برادران وخواهران دوش به دوش هم
  We set forth for no king's orders,
  به دستور هیچ پادشاهی عزیمت نمی کنیم
  But we'll sail together.
  اما با هم به دریا سفر خواهیم کرد
  Hold fast! Tides are turning
  محکم بایستید! همه چیز تغییر می کند
  Flames roar! Fires are burning
  شعله می خروشد! آتش می سوزاند
  We'll all be returning
  همه ما باز خواهیم گشت
  If we sail together.
  اگر با هم به دریا سفر کنیم
  All on the waves shall know our story
  همه سوار بر موج ها داستان ما را خواهند شنید
  Sing of the battles fought ashore, we
  ما نغمه نبرد های نزدیکی ساحل را سر میدهیم
  All shall thrive on fame and glory
  همه ما به شکوه و جلال خواهیم رسید
  When we sail together.
  هنگامی که با هم به دریا سفر کنیم
  Words of warning have been spoken
  هشدار ها از قبل داده شده اند
  Ancient creatures have awoken
  موجودات باستانی برخاسته اند
  Still, until our bond is broken
  تا زمانی که عهد بین ما بشکند
  We shall sail together!
  باشد که با هم به دریا سفرکنیم!
  We shall sail together...
  باشد که با هم به دریا سفرکنیم ...
  We shall sail together...
  باشد که با هم به دریا سفرکنیم ...  Bring a tankard filled with grog
  یه بشکه پر از گرُگ بیار
  And join our merry mob
  و به جمعیت سرخوش ما ملحق شو
  We’re stumbling to the docks
  روی لنگرگاه ها تلو تلو میخوریم
  And we’re leaving land behind
  و خشکی رو پشت سر میگذاریم
  For on the ship with sails
  چون با یه کشتی بادبانی
  We’ll ride up on the sea
  قراره سوار موج های دریا بشیم
  We’re counting you and me
  می شماریم منو و تو
  Now one two three
  حالا یک دو سه
  For on the sea of thieves
  چون در دریای دزدها
  We sail as we please
  دل به دریا می زنیم
  Hunting for treasure again
  دوباره به شکار گنچ میریم
  For on the sea of thieves
  چون در دریای دزدها
  We are all free
  ما همه آزادیم
  Be the pirate you want to be
  اون دزد دریایی باش که میخواهی
  Bring a tankard filled with beer
  یه بشکه پر از آبجو بیار
  And become a privateer
  و حالا خودمونی تر شو
  Do whatever you want
  هر کاری دلت میخواد بکن
  We’re leaving left behind
  ما اونایی که جا موندن رو پشت سر میزاریم
  Hoist the sails
  بادبان ها رو باز کنید
  Weigh anchor
  لنگر رو بلند کنید
  Find a ship and flank her
  یه کشتی پیدا کنید و بهش حمله کنید
  We’re taking all your loot including your boots
  ما همه غنایم شما رو می بریم همچنین کفش هاتون رو
  (…)
  Bring a tankard filled with rum
  یه بشکه پر از رام بیار
  Now our drinking has begun
  و حالا نوشیدن ما شروع شده
  We’re all getting drunk
  همه ما قراره مست کنیم
  And we’re leaving left behind
  و اونایی که جا موندن رو پشت سر می زاریم
  Scrabbling on to the deck
  روی لنگرگاه به تکاپو افتادیم
  And thinking “what the heck?”
  و فکر میکنیم"این دیگه چه کوفتیه؟"
  Lets fire all our guns
  بیاین همه شلیک کنیم
  Just for fun
  فقط برای خنده
  (…)
  Bring a tankard filled with wine
  یه بشکه پر از شراب بیار
  The crows nest I’m assigned
  من پایه برج دیدبانی ام
  “I don’t know how to swim”
  "من نمی دونم چه طور شنا کنم"
  We’re leaving left behind
  ما هرکی جامونده رو پشت سر میزاریم
  “but I really don’t know how to swim
  "اما من واقعا نمیدونم چهطور شما کنم
  So please don’t push me in,
  پس لطفا منو هی هل ندین تو
  For surly I will drown”
  چون حتما غرق میشم"
  Man overboard!
  یکی افتاد تو آب!
  (…)