نتیجه نظرسنجی: از اجرای این طرح راضی بودین یا نه ؟

کاربرانی که به 'خیر!' رای داده اند