سلام. من می خوام اکانت دیابلو مو بفروشم قیمت از Blizzard پایین تر!!!!!!!!!!!!
هیرو لول 25 ام دارم
85 تومن می فروشم اگه خریدارید زود پ.م بدید.
اگه سوال پیش اومد بازم پ.م بدید
دلیل فروشم اینه که دانش جوم وقت بازی ندارم.