|

کد BB

توضیح

کد BB در واقع مجموعه ای از تگ ها بر پایه زبان HTML است که ممکن است قبلاً با آنها آشنا باشید. آنها به شما اجازه می دهند که به همان صورت HTML به پیام های خود فرمت های مختلفی را اضافه کنید، اما با یک گرامر راحتتر که هیچگاه باعث به هم ریختن آرایش صفحه ای که مشاهده می کنید نمی شود. قابلیت استفاده از کد BB بر مبنای انجمن به انجمن توسط مدیر سایت تعیین می شود، بنابراین شما باید قوانین هر انجمن را در هنگام ارسال پیام جدید چک کنید.

در زیر لیست تگ های کد BB قرار گرفته است که شما می توانید در پیام های خود از آنها استفاده کنید.

لیست کدهای BB

 1. Bold / Italic / Underline
 2. رنگ
 3. اندازه
 4. قلم
 5. پررنگ
 6. چپ / راست / وسط
 7. فاصله
 8. لینک به ایمیل
 9. لینک متن به URL
 10. لینک به گفتگو
 11. لینک به پست
 12. لیست های نقطه ای / لیست های پیشرفته
 13. تصاویر
 14. ویدئو ها
 15. کد
 16. کد PHP
 17. کد HTML
 18. نقل قول
 19. جلوگیری از عمل کردن کد BB
 20. پیوست
 21. XboxLIVE GamerCard
 22. جهت چپ به راست
 23. Mention
 24. PSNID
 25. PSN Portable ID
 26. Raptr
 27. Strikethrough
 28. Spoiler
 29. Spoiler with Option
 30. Steam
 31. Warning
 32. XFire Miniprofile
 33. Xbox One
استفاده نادرست کد BB:
 • [url] www.example.com [/url] - مابین کد داخل براکت و متنی که کد را بروی آن به کار برده اید هیچگاه فضای خالی (space) قرار ندهید.
 • [email]myname@domain.com[email] - همواره براکت های پایانی باید شامل خط مورب رو به جلو ( / ) باشند. ([/email])

Bold / Italic / Underline

تگ های [u] ، [i] ، [b] به شما اجازه می دهند تا متن هایی به صورت underlined ، italic ، bold ایجاد کنید.

  • [b]مقدار[/b]
  • [i]مقدار[/i]
  • [u]مقدار[/u]
  نحوه استفاده
  • [b]این متن bold شده است[/b]
  • [i]این متن italic شده است[/i]
  • [u]این متن underlined شده است[/u]
  نمونه استفاده شده
  • این متن bold شده است
  • این متن italic شده است
  • این متن underlined شده است
  نمونه خروجی

رنگ

تگ [color] به شما اجازه می دهد تا رنگ متن خود را تغییر دهید.

 • [color=اختیار]مقدار[/color]
  نحوه استفاده
 • [color=blue]این متن آبی است[/color]
  نمونه استفاده شده
 • این متن آبی است
  نمونه خروجی

اندازه

تگ [size] به شما اجازه می دهد تا اندازه متن خود را تغییر دهید.

 • [size=اختیار]مقدار[/size]
  نحوه استفاده
 • [size=+2]این متن دو اندازه بزرگتر از حالت معمول است[/size]
  نمونه استفاده شده
 • این متن دو اندازه بزرگتر از حالت معمول است
  نمونه خروجی

قلم

تگ [font] به شما اجازه می دهد تا قلم متن خود را تغییر دهید.

 • [font=اختیار]مقدار[/font]
  نحوه استفاده
 • [font=courier]این متن با قلم courier نوشته شده است[/font]
  نمونه استفاده شده
 • این متن با قلم courier نوشته شده است
  نمونه خروجی

چپ / راست / وسط

تگ های [left] ، [right] ، [center] به شما اجازه می دهد تا ردیف متن خود در خط را تغییر دهید.

  • [left]مقدار[/left]
  • [center]مقدار[/center]
  • [right]مقدار[/right]
  نحوه استفاده
  • [left]این متن به سمت چپ خط منتقل شده است[/left]
  • [center]این متن به وسط خط منتقل شده است[/center]
  • [right]این متن به سمت راست خط منتقل شده است[/right]
  نمونه استفاده شده
 • این متن به سمت چپ خط منتقل شده است
  این متن به وسط خط منتقل شده است
  این متن به سمت راست خط منتقل شده است
  نمونه خروجی

فاصله

تگ [indent] به شما اجازه می دهد تا متن خود را به اندازه تعدادی فاصله از لبه ی خط شروع کنید.

 • [indent]مقدار[/indent]
  نحوه استفاده
 • [indent]این متن به اندازه تعدادى فاصله از لبه راست شروع شده است[/indent]
  نمونه استفاده شده
 • این متن به اندازه تعدادى فاصله از لبه راست شروع شده است
  نمونه خروجی

لینک به ایمیل

تگ [email] به شما اجازه می دهد تا به آدرس ایمیلی لینک کنید. شما می توانید از پارامتر اختیاری برای دادن 'نام' به لینک خود استفاده کنید.

لینک متن به URL

تگ [url] به شما اجازه می دهد تا به دیگر وب سایت ها یا فایل ها لینک کنید. شما می توانید از پارامتر اختیاری برای دادن 'نام' به لینک خود استفاده کنید.

  • [url]مقدار[/url]
  • [url=اختیار]مقدار[/url]
  نحوه استفاده
  • [url]http://forum.bazicenter.com[/url]
  • [url=http://forum.bazicenter.com]BaziCenter Forums[/url]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

لینک به گفتگو

تگ [thread] به شما اجازه می دهد تا با مشخص کردن شماره گفتگو به آن گفتگو لینک کنید. شما می توانید از پارامتر اختیاری برای دادن 'نام' به لینک خود استفاده کنید.

  • [thread]شماره گفتگو[/thread]
  • [thread=شماره گفتگو]مقدار[/thread]
  نحوه استفاده
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]اینجا کلیک کنید![/thread]
  (توجه: شماره گفتگو/پست فقط یک مثال است و ممکن است که به گفتگو/پست معتبری لینک نشود.)
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

لینک به پست

تگ [post] به شما اجازه می دهد تا با مشخص کردن شماره پست به آن پست لینک کنید. شما می توانید از پارامتر اختیاری برای دادن 'نام' به لینک خود استفاده کنید.

  • [post]شماره پست[/post]
  • [post=شماره پست]مقدار[/post]
  نحوه استفاده
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]اینجا کلیک کنید![/post]
  (توجه: شماره گفتگو/پست فقط یک مثال است و ممکن است که به گفتگو/پست معتبری لینک نشود.)
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

لیست های نقطه ای

تگ [list] به شما اجازه می دهد تا لیست ساده نقطه ای بدون مشخص کردن انتخابی ایجاد کنید. در داخل بخش مقدار، هر نقطه با تگ [*] شناخته می شود.

 • [list]مقدار[/list]
  نحوه استفاده
 • [list]
  [*]مورد لیست شده 1
  [*]مورد لیست شده 2
  [/list]
  نمونه استفاده شده
  • مورد لیست شده 1
  • مورد لیست شده 2
  نمونه خروجی

لیست های پیشرفته

تگ [list] به شما اجازه می دهد تا لیست پیشرفته ای توسط مشخص کردن انتخابی ایجاد کنید. انتخاب باید شامل مقدار 1 (برای لیست عددی) یا A (برای لیست الفبایی با حروف بزرگ) یا a (برای لیست الفبایی با حروف کوچک) یا i (برای لیست عددی یونانی) باشد.

 • [list=اختیار]مقدار[/list]
  نحوه استفاده
 • [list=1]
  [*]مورد لیست شده 1
  [*]مورد لیست شده 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]مورد لیست شده 1
  [*]مورد لیست شده 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]مورد لیست شده 1
  [*]مورد لیست شده 2
  [/list]
  نمونه استفاده شده
  1. مورد لیست شده 1
  2. مورد لیست شده 2
  1. مورد لیست شده 1
  2. مورد لیست شده 2
  1. مورد لیست شده 1
  2. مورد لیست شده 2
  نمونه خروجی

تصاویر

تگ [img] به شما اجازه می دهد تا تصاویر را در بین نوشته های خود قرار دهید. شما می توانید این تگ را با تگ [url] قاطی کرده تا تصاویر را به لینک تبدیل کنید.

 • [img]مقدار[/img]
  نحوه استفاده
  • [img]http://forum.bazicenter.com/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (لینک نشده)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://forum.bazicenter.com/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (لینک شده)
  نمونه استفاده شده
  • (لینک نشده)
  • (لینک شده)
  نمونه خروجی

ویدئو ها

تگ [video] به شما اجازه می دهد تا ویدئو ها از سرویس های ویدئوی مختلف را در بین نوشته های خود قرار دهید.

 • [video]مقدار[/video]
  نحوه استفاده
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  نمونه استفاده شده
  نمونه خروجی

کد

تگ [code] متن را به قلمی با پهنای ثابت منتقل می کند و بقیه فضا را خالی نگه می دارد.

 • [code]مقدار[/code]
  نحوه استفاده
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  نمونه استفاده شده
 • کد:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  نمونه خروجی

کد PHP

تگ [php] به مانند تگ [code] عمل می کند، اما شامل گرامر رنگی کد PHP نیز می شود. اگرچه این بخش برای PHP طراحی شده است اما می تواند به درستی سایر زبان های شبیه C را نیز مشخص کند.

 • [php]مقدار[/php]
  نحوه استفاده
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  نمونه استفاده شده
 • کد PHP:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  نمونه خروجی

کد HTML

تگ [html] به شما اجازه می دهد تا گرامر رنگی را برای کد HTML به کار ببرید.

 • [html]مقدار[/html]
  نحوه استفاده
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  نمونه استفاده شده
 • کد HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  نمونه خروجی

نقل قول

تگ [quote] به شما اجازه می دهد تا نوشته شخص دیگری را نشان دهید.

  • [quote]نقل قول[/quote]
  • [quote=نام کاربری]مقدار[/quote]
  نحوه استفاده
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;3921413]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  نمونه استفاده شده
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • نقل قول نوشته شده توسط John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • نقل قول نوشته شده توسط John Doe مشاهده نوشته
   Lorem ipsum dolor sit amet
  نمونه خروجی

پررنگ

تگ [highlight] به شما اجازه می دهد تا برروی متن خود تاکید کنید.

 • نحوه استفاده
  [highlight]مقدار[/highlight]
 • نمونه استفاده شده
  [highlight]این متن پررنگ شده است[/highlight]
 • نمونه خروجی
  این متن پررنگ شده است

جلوگیری از عمل کردن کد BB

تگ [noparse] به شما اجازه می دهد تا از عمل کردن کد BB جلوگیری کنید.

 • [noparse][b]مقدار[/b][/noparse]
  نحوه استفاده
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  نمونه استفاده شده
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  نمونه خروجی

پیوست

تگ [attach] به شما اجازه می دهد تا فایل پیوست را به جای پایین پست در میان نوشته خود نمایش دهید. این فقط پیوست هایی را شامل می شود که متعلق به نوشته مورد استفاده باشند.

 • [attach]شماره پیوست[/attach]
  نحوه استفاده
 • [attach]12345[/attach]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

XboxLIVE GamerCard

تگ [gamertag] به شما اجازه می دهد تا گیمر کارت Xbox LIVE خود را نمایش دهید.

 • [gamertag]مقدار[/gamertag]
  نحوه استفاده
 • [gamertag]Major Nelson[/gamertag]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

جهت چپ به راست

تگ [ltr] به شما اجازه می دهد تا جهت چیدمان متن را تغییر دهید.

 • [ltr]مقدار[/ltr]
  نحوه استفاده
 • [ltr]The direction of this text is from left to right...[/ltr]
  نمونه استفاده شده
 • The direction of this text is from left to right...
  نمونه خروجی

Mention

Mention an user to alert him or her to this post!

 • [mention]مقدار[/mention]
  نحوه استفاده
 • [mention]Username[/mention]
  نمونه استفاده شده
 • @Username;
  نمونه خروجی

PSNID

For using more features you have been registered psnprofiles.com

 • [PSNID]مقدار[/PSNID]
  نحوه استفاده
 • [PSNID]Deathknight9988[/PSNID]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

PSN Portable ID

تگ [psnpid] به شما اجازه می دهد تا گیمر کارت PSN خود را نمایش دهید.

 • [psnpid]مقدار[/psnpid]
  نحوه استفاده
 • [psnpid]Roughdawg4[/psnpid]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

Raptr

 • [Raptr]مقدار[/Raptr]
  نحوه استفاده
 • [raptr]artemisHawke[/raptr]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

Strikethrough

تگ [s] به شما اجازه می دهد تا بروی نوشته خود خط بکشید.

 • [s]مقدار[/s]
  نحوه استفاده
 • [s]این متن دارای خط وسط است[/s]
  نمونه استفاده شده
 • این متن دارای خط وسط است
  نمونه خروجی

Spoiler

تگ [spoiler] به شما اجازه می دهد تا متن خود را پنهان نمایید.

 • [spoiler]مقدار[/spoiler]
  نحوه استفاده
 • [spoiler]این متن پنهان شده است[/spoiler]
  نمونه استفاده شده
 • متن پنهان:
  این متن پنهان شده است
  نمونه خروجی

Spoiler with Option

تگ [spoiler] به شما اجازه می دهد تا متن خود را پنهان نمایید.

 • [spoiler=اختیار]مقدار[/spoiler]
  نحوه استفاده
 • [spoiler=توضیح متن پنهان]این متن پنهان شده است[/spoiler]
  نمونه استفاده شده
 • توضیح متن پنهان
  این متن پنهان شده است
  نمونه خروجی

Steam

 • [Steam]مقدار[/Steam]
  نحوه استفاده
 • [steam]artemishawke[/steam]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

Warning

تگ [warning] به شما اجازه می دهد تا اخطار یا تذکری را به صورت قرمز در متن قرار دهید.

 • [warning=اختیار]مقدار[/warning]
  نحوه استفاده
 • [warning=اخطار]لطفاً از دادن نوشته های اسپم خودداری کنید![/warning]
  نمونه استفاده شده
 • اخطار: لطفاً از دادن نوشته های اسپم خودداری کنید!
  نمونه خروجی

XFire Miniprofile

تگ [xfire] به شما اجازه می دهد تا مینی پروفایل XFire خود را نمایش دهید.

 • [xfire]مقدار[/xfire]
  نحوه استفاده
 • [xfire]yournamehere[/xfire]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی

Xbox One

For using more features you have been registered mygamerprofile.net

 • [Xone]مقدار[/Xone]
  نحوه استفاده
 • [xone]FrobaryChief[/xone]
  نمونه استفاده شده
 • نمونه خروجی